Žilinų pagrindinė mokykla

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Varėnos rajono
Žilinų pagrindinė mokykla
[[Vaizdas:|Varėnos rajono
Žilinų pagrindinė mokykla herbas|center|100px]]
Varėnos rajono Žilinų pagrindinė mokykla
Miestas (gyvenvietė) Žilinai, Varėnos raj.
Mokyklos direktorius (-ė) Aldona Vaitkevičienė
Mokinių skaičius 176
Įkūrimo data
Uždarymo data {{{uzdarimo data}}}
Išleista laidų
Pedagogų skaičius 18

Varėnos rajono Žilinų pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Varėnos raj. Žilinuose, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190109858. Steigėjas Varėnos rajono savivaldybės taryba. Filialas: Varėnos raj. Žilinų pagrindinės mokyklos Puodžių pradinis skyrius.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

19131918 m. su pertraukomis Žilinų kaimo vaikus mokė „daraktorė“ Cicilija Kačėniūtė. Pastovių mokyklos patalpų nebuvo. Mokinius mokė erdvesnėse pirkiose, kur susirinkdavo 10–15 vaikų. Mokė iš knygos skaityti ir iš maldaknygių giedoti šventas giesmes. Rašė grifelinėse lentelėse su angliniais grifeliniais stiliais.

1920 m. rudenį Žilinų kaimo valstiečiai pasisamdė mokytoją Petronėlę Baronytę ir atidarė pradinę mokyklą. Patalpas išnuomojo dvarininkų Žilinskų name, kurį valdė Alsiufinas, buvęs pirklys, nuomavęs Žilinų dvarą. Mokyklos materialinė bazė buvo labai skurdi. Suolus ir klasės lentą padarė kaimo stalius. Mokinių skaičius svyravo nuo 15 iki 20. Didžiausias mokinių nubyrėjimas prasidėdavo pavasarį, kai reikėdavo ganyti karves. 1921 m. įkurta Žilinų valstybinė pradinė mokykla, atsiunčiamas mokytojas Pranas Plaušinis. Mokykla gavo kai kuriuos vadovėlius. 1922 m. Žilinų pradinėje mokykloje pradėjo dirbti J. Jankauskas. Bet kai kam nepatiko jo „ciciliškoji“ veikla ir jis 1925 m. buvo iškeltas į Slabados pradinę mokyklą. 1925–1938 m. mokykloje dirbo mokytojas Pūras. Mokiniai mokėsi šešiuose skyriuose. Be Pūro dirbo mokytoja Maziliauskaitė, mokytojas Naudžiūnas, klebonas Liutkus, mokytoja Kuodrevičienė. Mokiniai naudojasi sąsiuviniais, vadovėliais. Vietoje keturviečių suolų gauta keletas triviečių su dviem įleidžiamomis stiklinėmis rašalinėmis. Mokytojas Pūras vadovavo jaunųjų ūkininkų rateliui. Mokykloje buvo biblioteka. 1939 m. į mokyklą atvyko mokytojas A. Kaulius. Mokytojo pamokos buvo labai turiningos ir įdomios. Prireikė ir pažymių knygelių. Vokiečiams okupavus Lietuvą, mokytojas Kaulius išsikėlė į Žiežmarius, kur mokytojavo kartu su žmona Stase. 1945 m. ištremtas į Sibirą, 1956 m. grįžo į Lietuvą ir gyveno Palangoje. Mirė 1995 m.

1940 m. į Žilinų mokyklą sugrįžo mokytojas J. Jankauskas. Jis aktyviai padėjo vykdyti žemės reformą, įsijungė į visuomeninę veiklą, rūpinosi mokyklos reikalais. Mokykla gavoa naujų vaizdinių priemonių. Antrojo pasaulinio karo metais mokyklos darbas buvo labai sunkus, vyko nereguliariai, trūko popieriaus, sąsiuvinių. Daug mokinių negalėjo lankyti mokyklos. Bet mokytojai iš visų jėgų stengėsi, kad vaikai būtų mokomi. Po karo 1945 m. Žilinų pradinė mokykla perkelta į geresnes patalpas, buvusio pasiturinčio ūkininko namą, nes Žilinskų dvaro pastato būklė buvo kritiška. 1948 m. mokykloje mokėsi 63 mokiniai, sudaryti du komplektai. Išnuomota privačiame name ir pritaikyta viena klasė, kurioje mokėsi II ir IV klasių mokiniai. Šiose klasėse pradėjo savo darbą Bronius Biekša. Jį pakeitė mokytoja Stasė Alaburdaitė.

1948 m. Žilinų pradinė mokykla perorganizuota į septynmetę, atidaryta V klasė, kurioje mokėsi 29 mokiniai. Iš viso mokykloje mokėsi 60 mokinių. Mokyklai perduotas didelis Žilinų bažnyčios klebonijos pastatas. Mokykloje dirbo Janė Raplauskaitė, Veronika Dudonytė, Vanda Zosytė. Mokslo metus užbaigė 83,3 proc. Mokinių. 1949 m. mokykloje mokėsi 87 mokiniai. Mokykla dirbo dviem pamainomis. Iš privalomo mokymo sąrašuose esančių 55 mokinių 13 nelankė mokyklos.

1950 m. mokykloje veikė gamtininkų, choro, šokių rateliai. 1951 m. birželio 25 d. nušautas mokytojas J. Jankauskas. 1951 m. mokykloje mokėsi 139 mokiniai, dirbo Aldona Mizarienė, Algis Stanevičius, Milda Stanevičienė, Adelė Petkuvienė, Genė Latvytė, Juozas Baliukynas, Bronius Bucevičius, Marija Dzeventkauskaitė. 1961 m. mokykla perorganizuota į aštuonmetę. 1962 m. kolūkis „Taikos keliu“ perdavė mokyklai naują mūrinį pastatą. 1967 m. mokykloje organizuota devinta klasė, kurioje 12 mokinių, vėliau mokykla išaugo į vidurinę ir 1970 m. išleido pirmąją 8 abiturientų laidą. Dėl nedidelio 9–10 klasių mokinių skaičiaus ir palyginus silpnos vidurinei mokyklai materialinės bazės mokykla vėl perorganizuota į aštuonmetę, 1972 m. mokyklos materialinę bazę papildė Jakėnų aštuonmetės mokyklos bazė. Mokykloje veikė choras, gamtininkų, sporto, tautinių šokių rateliai. L. Čepulytė-Dudulienė organizavo etnografinį merginų ansamblį. Daug kartų dalyvavo ne tik rajoniniuose, bet ir zoniniuose konkursuose.

1985 m. pagal švietimo reformą mokykla reorganizuota į devynmetę. 1990 m. mokyklai perduoti senieji kultūros namai, kuriuose įrengta sporto salė. 1991 m. Žilinų devynmetę mokyklą nuspręsta palaipsniui reorganizuoti į vidurinę, nes 10 klasėje buvo 11 mokinių. 1998 m. išleista 5-oji abiturientų laida. 2000 m. įvedus privalomą profilinį mokymą, nuo 2001 m. mokykla tampa pagrindine.

Direktoriai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  • 1940 m. J. Jankauskas;
  • 1950 m. D. Valentinaitė;
  • 1951 m. Balys Mizaras;
  • 1956 m. Janė Drobelytė;
  • 1958 m. Norbertas Munčelis;
  • 1966 m. Bronius Biekša;
  • 1978 m. Ona Marcinonienė;
  • 2004 m. Aldona Vaitkevičienė.

Žymūs mokytojai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]


Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]