Sąrašas:1954 m. Molėtų rajono apylinkės

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Molėtų rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1986 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1954 m. Molėtų rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 17 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta vietovių autentiška rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Buvusios apylinkės Ūkiai
Apylinkė Adm. centras Įtrauktos visiškai Įtrauktos iš dalies (gyvenvietės)
Aluntos apylinkė Aluntos gyvenamoji vietovė Aluntos apylinkė Vastapų apylinkė (Runionių, Matiejūnų, Bajorų, Maišekulės, Vastapų, Gegužinės, Antakščių, Varnesalių, Gaidamonių, Rasakalnio), Spulių apylinkė (Tiesiūniškių, Kameniškių, Ažubalių, Kuoliškių, Ąžuolijos, Patiltės, Sidabrinės, Juotiškių, Padvarnių, Marcėlinos, Svobiškio apylinkė (Pavirinčių) Mičiurino vardo kolūkis, Aluntos MTS ir Aluntos tarybinio ūkio centras
Avilčių apylinkė Avilčių gyvenamoji vietovė Girstaitiškio apylinkė Avilčių apylinkė (Avilčių, Bučiškių, Bareikių, Cesariškių, Semeniškių, Pakryžės, Vilkiškių, N. Karalinavos, Sikariškių, Galinių, Semenuvkos, Kadariškių, Gaigalų, S. Karalinavos, Uosipių, Padgojų) M. Melnikaitės vardo kolūkis ir Aluntos tarybinio ūkio Girstaitiškio skyrius
Bijutiškio apylinkė Bijutiškio gyvenamoji vietovė Bijutiškio apylinkė (Čimbarų, Kliukų, Grybiškių, Namališkių, Gasparėnų, Skreblinės, Žunkiškių, Deksnės, Kmeliaukos, Žiediškių, Žiediškėlių, Lėliūnų, Juškelių, Šaukšteliškių, Antapunės, Antajilgio, Kreiviškių, Raputėnų, Krasnagurkos, Paškonių, Adimaitiškių, Zalamankos, Kazokų, Bijutiškio), Vėdarų apylinkė (Bitėnų, Kazokų, Vėdarų, Kamastos, Vilkaraisčių, Meilužių, Didžiokų, Skarenikų, Tumenčinos, Užugirių, Pajaurių, Kulundžių, Jasiuliškių, Radžiūnų, Jasiuniškių) Černiachovskio vardo ir „Didžiokų“ kolūkiai
Čiulėnų apylinkė Čiulėnų gyvenamoji vietovė Purvėnų apylinkė (išskyrus Papaštės, Šklėriškio gyvenamąsias vietoves) Antadurės apylinkė (Rudilių, Aitarados, Smėlinkos, Alksniapievio, Gelažninkų, Levaniškių, Ivankų, Pakubėtiškių I, Zagurtiškių, Pakubėtiškių II, Jasiuniškių, Smilgių, Binbirių, Krivitiškių, Janaukos, Bimbirų, Akmenių, Užusienio), Inketrių apylinkė (Padumblės, Šaltupio, Sližiškių, Varniškių, Kabelių, Meltūnų, Strakėnų, Painketrių, Inketrių, Aželiškių, Mindučių, Drusėnų, Kumelynės), Padumblės apylinkė (Gaidalaučiznos, Raudonėlės) K. Požėlos vardo kolūkis
Inturkės apylinkė Inturkės gyvenamoji vietovė Bebrusų apylinkė, Inturkės apylinkė Bijutiškio apylinkė (Utiškių, Varlynės, Vimunčių, Rebinaukos, Gasparėnų, Grėbniokų, Skreblynių) Molotovo vardo kolūkis
Kaližų apylinkė Lokėsos gyvenamoji vietovė Molėtų II apylinkė Videniškio apylinkė (Šiaudiškių, Uličėlės, Auktynių), Bijutiškio apylinkė (Šakališkių, Šašuolių, Kalniškių, Pozadvirijos, Antajuodžių, Laumėnų, Skrebulių), Vėdarų apylinkė (Šnipeliškių), Molėtų I apylinkė (Lėlių) Ždanovo vardo kolūkis
Mindūnų apylinkė Mindūnų gyvenamoji vietovė Čiulų apylinkė Juočių apylinkė (Malkestos, Vanagiškių, Janiškių, Juodakumpių, Juočių, Gailiušių, Aveliškių, Strėliškių, Zamokų, Kamužės, Kašelinės, Likiškių, Paužuolių, Strižaučiškių, Juočių salos), Purvėnų apylinkė (Šklėriškio) Kirovo vardo kolūkis
Molėtų apylinkė Molėtų gyvenamoji vietovė Molėtų miestelio apylinkė
Pašekščių apylinkė Pašekščių gyvenamoji vietovė Napriūnų apylinkė (Galiniaviets, Pavienavalkšnio, Panatričio I, Panatričio II, Pavajonės, Paisėtės, Navarų, Pagalonės I, Pagalonės II), Padumblės apylinkė (Šnėriškių, Šnėriškėlių, Pašekščių, Paisėtės, Zvaigždakalnio, Alnės, Saliniškių, Pabaltės, Budriškių, Žiežulio, Papugžlinės, Martiniškių, Poviliškių, Obelynės, Pastovėlio, Pagraužės, Pačetkos, Ustronės, Vaivadiškių, Padumblės), Purvėnų apylinkė (Papaštės) „Eisėto“, „Galuono“ ir „Obelynės“ kolūkiai
Paužuolių apylinkė Paužuolių gyvenamoji vietovė Janonių apylinkė, Mygiškių apylinkė J. Janonio vardo, „Pavasario“ kolūkiai, Aluntos tarybinio ūkio Klabinių, Želtiškio ir Laičių skyriai
Skudutiškio apylinkė Skudutiškio gyvenamoji vietovė Skudutiškio apylinkė (Skudutiškio, Skardžių, Šleivelių, Mažeikių, Dubialkos, Emilijinavos, Šlapių, Girelės), Suginčių apylinkė (Ežerų, Pamuštinių, Venkšnų), Spulių apylinkė (Krivičių, Vastapų apylinkė (Motiejūnų), Kaniūkų apylinkė (Saukiškių, Pakaniūkės, Keriobliškių, Baltišio, Kaniūkų, Žibiečių I, Žibiečių II) „Skudutiškio“ kolūkis
Spalio apylinkė Bajorų gyvenamoji vietovė Molėtų I apylinkė (Tvarkų, Smilgiškių, Žiurų, Kairionių, Miškiškių I, Miškiškių II, Ažubalių, Kumpų, Bajorų, Gulbinės, Kijelių, Antapolio), Avilčių apylinkė (Padvarnių, Inketrių), Antadurės apylinkė (Peciulių, Stacijavos, Antadurių, Andrioniškio), Kazimieravo apylinkė (Kazimieravo, Gundavos, Januvkos, Antanavos, Simėnų, Vilijočių, Vėželių, Sodėnų, Kavalniškių), Juočių apylinkė (Šeštokiškių, Cesariškių, Juodakumpių, Braškiškių, Antatiškių, Spaskų, Kemetiškių) „Spalio“ kolūkis ir Molėtų MTS
Suginčių apylinkė Suginčių gyvenamoji vietovė Suginčių apylinkė (Melnikų, Želvos, Boruvkos, Kazariezos, Lakučių, Molinkos, Jonaikiškių, Niniškių, Padvarnių, Noliškių, Adomiškio, Radvoniškių, Branišavos, Suginčių), Inketrių apylinkė (Spiečiūnų, Valančių, Doniškio, Babilninkų, Gėčių, Kapanauzos, Čivilių), Mackėnų I apylinkė (Ažusienio, Naujasodžio, Apuokiškių, Antratriberžių, Silaikėnų, Triberžių, Spėčiūnų, Užupių, Papiškių, Niniškių, Guntiškių, Verbiškių), Karveliškio apylinkė (Gudelių, Gaidiškių, Bugališkių, Suraižo, Laukagalio, Lisagurkos) P. Cvirkos vardo kolūkis
Svobiškio apylinkė Vaikšniūnų gyvenamoji vietovė Kaniūkų apylinkė (Šaukiškių, Unčėnų), Svobiškio apylinkė (Svobiškio, Karališkių, Šemetiškių, Zapijuvkos, Deksnių, Ažuprudžių, Salų, Sikunių, Galinių, Cezariškių, Juozapavos), Spulių apylinkė (Trako, Perdantavos, Kleimotiškio, Vaikšniūnų, Liesėnų, Vildžiuniškio, Svobiškėlio, Užliesenio, Išdegos, Piesiškių), Mackėnų I apylinkė (Buržilų, Juodiškių, Mackėnų, Kumpų) LKP VII suvažiavimo vardo kolūkis ir Aluntos tarybinio ūkio Tijūniškių skyrius
Videniškio apylinkė Videniškio gyvenamoji vietovė Šilininkų apylinkė Videniškio apylinkė (Videniškio, Linučių, Pagrabaščių, Liesėnų, Druskių, Kisieliaukos, Vileikiškių, Degutinės, Smėlinkos, Grabastos), Kazimieravo apylinkė (Ulžių, Viktariškių, Kulinių, Varniškių, Paleinio, Nosėnų, Potiškių, Pumpučių, Aukštadvario, Zajaukos, Pašilės, Juodikų, Garšvėnų, Novasiolkų, Pabiržės) „Videniškio“ ir „Naujo gyvenimo“ kolūkiai
Vorėnų apylinkė Vorėnų gyvenamoji vietovė Mackėnų II apylinkė Karveliškio apylinkė (Pelanių, Vorėnų, Vyšnalaukio, Vikėnų, Aušros, Juozapavos, Vidžiūnų, Galiniškio, Kunigiškių, Mitkėnų, Grybauskų, Karveliškių, Šakių, Juodapurvio, Davainiškio, Antaniškių, Saliniškių, Stepanavos), Skudutiškio apylinkė (Mažeikių), Napriūnų apylinkė (Plėsiškių II, Plėsiškių I, Datenių, Napriūnų, Zavitiškio, Kelpiškių, Graužupio, Sidabrinių, Raudonupio, Mindrinės, Šilinės, Gimtinių, Papurvės, Motviškių, Mintaučkių, Perkasynių, Padumblės, Padelinio, Pavadakšnės, Brėdinių), Padumblės apylinkė (Martiniškių) „Tarybų Lietuvos“ kolūkis
Žalvarių apylinkė Žalvarių gyvenamoji vietovė Pušaloto apylinkė Videniškio apylinkė (Medinėlės, Medinos, Staleriškių, Papiškių, Viktapolio, Kazliškių, Aškinių, Karasinės, Druskių, Vitiškių, Vileikiškių, Navinos) „Papiškių“ kolūkis

Šaltinis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1954 m. Nr. 10 (190). – Vilnius, 1954-09-10. // Psl. 26–27