Pagalba:Kas nėra Vikipedija

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
 1. Vikipedija nėra propagandos platforma. Vikipedijos tikslas nėra idėjų sklaida ir jų platinimas. Joje pateikiamos žinios. Straipsnis Vikipedijoje pateikiamas kiek galima neutraliau. Vengiama vertinimų. Nuomonės pagrindžiamos. Paprastai pateikiamos nuorodos į konkrečius šaltinius.
 2. Vikipedija nėra reklamos leidinys. Laisvoji enciklopedija neteikia reklamos paslaugų, o joje pateikiama informacija – nereklamuojama. Vikipedijai labai svarbus straipsnio neutralumas, išsamumas ir dalykinis medžiagos dėstymas.
 3. Vikipedija nėra viešųjų ryšių agentūra. Jos tikslas nėra asmenybių (kylančių „žvaigždžių“) garsinimas, idėjų populiarinimas. Specifinė informacija, svarbi tik labai siauram žmonių ratui, taip pat žinios apie pavienių žmonių veiklą, niekuo neišsiskiriančią nuo kasdienės veiklos, joje nepublikuojama. Kiekviena abejotina ir dėl savo reikšmingumo diskutuotina medžiaga yra kruopščiai atrenkama, vadovaujantis enciklopediškumo ir vikipediškumo kriterijais.
 4. Vikipedija nėra žiniasklaidos priemonė. Laisvoji enciklopedija neskelbia naujienų ir nesivaiko sensacijų. Jei norima dirbti vikireporteriu, galima įsijungti į Vikinaujienų projektą (pvz., anglų ar vokiečių kalbomis). Nuolat kintanti informacija (periodiškai atnaujinamų institucijų sudėtis, šiuo metu populiariausi visuomenės veikėjai, šiandien labiausiai paplitusių techninių standartų sąrašas ir pan) čia arba išvis neturėtų būti įtraukiama, arba (jei ji tam straipsniui itin svarbi) turi būti pateikiama nurodant datą, kuomet ji buvo teisinga.
 5. Vikipedija nėra prokuratūra ar Strasbūro Teismas. Vikipedija nėra teisminė institucija, todėl nesprendžia kaltumo, teisių pažeidimo ar jų pripažinimo klausimų. Vikipedija nėra mažumų teisių gynėja ar skriaudžiamųjų užtarėja. Todėl (pavyzdžiui, aprašant istorijos įvykius, visuomeninius konfliktus) vengiama kaltinimų, (iš)teisinimų, komentarų. Gilinamasi į dalyko priežastis, kiek įmanoma išsamiau ir neutraliau aprašomas kontekstas, tačiau joks nuosprendis neskelbiamas.
 6. Vikipedija nėra sociologinių tyrimų institutas. Ji nesiekia pateikti visuomenės grupių apklausų duomenis (įvairiais gyvenimo klausimais). Aprašant tam tikrus kontroversiškus faktus, enciklopedijoje siekiama bendro sutarimo. Nesiekiama kiekviename straipsnyje pateikti visų visuomenės grupių vertinimus, nuomones, nes tokiu atveju enciklopedija panašėtų į visuomenės nuomonės tyrimus. Rašant straipsnius, statistika gali būti remiamasi, bet ja nemanipuliuojama. Straipsniai informacija neperkraunami.
 7. Vikipedija nėra tarpusavio santykių aiškinimosi vieta. Vikipedijoje vengiama asmeniškumų. Joje galimos tik dalykinės diskusijos, kurių tikslas – ne įrodyti, kas klysta, ko neišmano ar kas neteisus, o patobulinti straipsnius, juos papildyti. Skiltyje „Aptarimai“ pateikiami motyvai ir argumentai, ką ir kodėl reikia pakeisti, nurodant pagrindimo, argumentacijos šaltinius (arba nuorodas).
 8. Vikipedija nėra gerbėjų klubo svetainė. Straipsniai apie garsenybes rašomi dalykiškai, vengiant asmeninio (bei tuo labiau buitinio, intymaus) gyvenimo aprašymo. Vikipedijoje gali būti aprašoma profesinė, dalykinė asmens veikla, pasiekimai, rekordai.
 9. Vikipedija nėra diskusijų forumas. Vikipedija nesiekia tikslo padiskutuoti kokiomis nors gyvenimo temomis. Straipsnių aptarimai skirti dalykinei informacijai, jos tvarkymo klausimams, tobulinimams. Nuomonės, subjektyvūs vertinimai, tik konkrečiam asmeniui reikšminga informacija, pozicija reiškiama tik tam skirtuose puslapiuose – Vikipedijos dalyvių aptarimuose.
 10. Vikipedija nėra statistikos suvestinė. Dideli struktūrizuotų duomenų kiekiai pateikiami telefonų knygose, tam tikros srities žinynuose, tam naudojama bibliografija, atskiros duomenų bazės. Vikipedijos negalima perkrauti informacija. Joje pateikiama tik svarbiausia su straipsnio dalyku susijusi informacija, atrenkant reikšmingus dalykus nuo smulkmenų.
 11. Vikipedija nėra skelbimų lenta.
 12. Vikipedija nėra bibliografijos rodyklė. Su straipsniu susijusi informacija pateikiama išlaikant tam tikras proprocijas – nuorodų ir literatūros šaltinių neturėtų būti pernelyg daug, pavyzdžiui, viršijant straipsnio turinio apimtį (palygink pagrindinę ir papildomą informaciją).
 13. Vikipedija nėra žodynas. Jei norima tik trumpai paaiškinti sąvokas, vietovardžius, jų kilmę – tam labiau tiktų Wikižodynas. Vikipedija yra enciklopedija. Jai būdingi enciklopedijos bruožai. Vikipedijoje kiekvienas straipsnis turi apibrėžimą ir dalykinį aprašą, turinį. Etimologija čia taip pat gali būti pateikiama, tačiau vien tik to per maža.
 14. Vikipedija nekuria teorijų, o tik jas aprašo. Joje nekuriamos naujos teorijos, modeliai, koncepcijos, metodai, kuriamos sąvokos. Tam skiriami mokslo leidiniai. Vikipedijoje vengiama teiginių, kurių teisingumo neįmanoma patikrinti, taip pat spėliojimų, hipotezių, nebent nepaisant pagrįstumo jos būtų plačiai žinomos (tarkim, Lochneso pabaisa). Tokiu atveju plačiai žinoma ir jų kritika kuri taip pat pateikiama.
 15. Vikipedija nėra konsultavimo firma ar instruktažo mokykla. Vikipedija nekonsultuoja, neinstruktuoja, nenurodinėja ir nepatarinėja kaip ir ką reikia daryti. Ji nesiekia pateikti informacijos, naudingos tik konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant tik į jo asmeninę situaciją. Laisvojoje enciklopedijoje pateikiama bendra informacija, nesigilinant į žinių taikymo ypatumus esant įvairioms aplinkybėms ir gyvenimo situacijoms. Vikipedijos kūrėjai negali prisiimti atsakomybės už joje aprašomos technikos naudojimo, metodų taikymo pasekmes, kadangi pagrindinis jos tikslas yra pateikti žinias, o ne išmokyti, kaip jas reikia taikyti. Todėl čia neturėtų būti jokių patarimų – medicininių, teisinių ar kitokių.
 16. Vikipedija nėra nei virtualioji mokykla, nei dorinio ugdymo įstaiga. Vikipedijos tikslas nėra skaitytojų auklėjimas, lavinimas ar ugdymas. Ji neturi tikslo diegti religinių vertybių, pateikti dorovinio gyvenimo principus, taisykles. Aprašant etinius ir religinius klausimus, laikomasi religijotyros, filosofijos, psichologijos mokslų pozicijos. Vikipedijoje nemoralizuojama ir nepamokslaujama. Atskirų reiškinių, asmenų elgesio vertinimų Laisvojoje enciklopedijoje vengiama. Esant neišvengiamam vertinimo būtinumui, aiškiai nurodomas vertinimo kriterijus bei šaltinis, pagrindas.
 17. Vikipedija nėra neginčijamų tiesų išsakymo vieta. Jei jūsų įrašyti teiginiai daugeliui kitų bendrijos narių kels abejonių, jie bus redaguojami arba ir trinami neklausiant jūsų sutikimo – jūsų tam duotas leidimas yra redagavimo puslapio nekeičiamo teksto dalyje. Vikipedija yra bendras daugelio narių kartu kuriamas projektas – ne atskirų pasisakymų seka. Žodžio laisvė jame pasiekiama suteikiant galimybę atsisiųsti visą turinį ir toliau plėtoti savo versiją kokiais nori principais, nepažeidžiančiais GFDL licencijos sąlygų.
 18. Lietuviška Vikipedija nėra kitos kalbos Vikipedijos kopija. Straipsnis tam tikra tema ar pavadinimu esantis kitoje Vikipedijoje, nereiškia, kad jis būtinai turi būti ir lietuviškoje Vikipedijoje. Lietuviška Vikipedija turi savas taisykles, kurios skiriasi nuo kitų Vikipedijų.
 19. Vikipedija nėra kurio nors naudotojo nuosavybė, ją redaguoti ir kurti gali visi norintys, laikantis Vikipedijos taisyklių.

Vikipedijos taisyklių ignoravimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pakartotinis, sąmoningas noras Vikipediją paversti žodynu, statistikos duomenų baze, reklama, siekis brukti tam tikrą ideologiją, vengiant dalykinės argumentacijos, netoleruotinas. Naudotojui, neįsigilinusiam į Vikipedijos kūrimo principus, rekomenduojama perskaityti informaciją apie pirmuosius žingsnius.

Siektina, kad prieš pradedant kurti straipsnį, būtų gerai apgalvojamas jo būtinumas, turinys ir pateikimo forma. Abejojant, kilus bet kokiems neaiškumams, kreipiamasi pagalbos į enciklopedijos senbuvius.

Visada geriau pasitikslinti, pasiklausti, jei abejojama, nes taip taupomas visų vartotojų laikas (bei kiti ištekliai), kadangi klaidų taisymas reikalauja papildomų pastangų. O jos galėtų būti nukreipiamos Vikipedijos kūrimo linkme, jei prieš tai įdėmiai gilinamasi į enciklopedijos straipsnių rašymo principus.