Lietuvos Lloydas

From Vikipedija
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos Lloydas

Lietuvos Lloydas – Lietuvos akcinė draudimo bendrovė, veikusi 19221940 m. Būstinė Kaune, skyrius Klaipėdoje.

Istorija[edit | edit source]

Steigėjai – Martynas Yčas, Adomas Prūsas, Nikolajus Soloveičikas, Richardas Tilmansas, Jonas Smilgevičius, Leonas Ožinskis. Akcinis kapitalas, kurio dalis priklausė užsienio investuotojams, 1922 m. pab. buvo 120 000 Lt, 1925 m. – 400 000 Lt, 1931 m. – 600 000 Lt, 1937 m. – 800 000 litų.

Lietuvos Lloydas iš pradžių draudė kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą nuo ugnies, vėliau transporto priemones (t. p. laivus) ir krovinius, t. p. nuo nelaimingų atsitikimų, vagysčių ir įsilaužimų, nuo 1937 m. pradėjo teikti ir gyvybės draudimo paslaugas. Asmenims ir įstaigoms teikė paskolas įkeitus nekilnojamąjį turtą, 1939 m. paaukojo Ginklų fondui 5000 litų. Dalį rizikų perdrausdavo užsienio draudimo bendrovėse, vienintelė Lietuvoje perdrausdavo užsienio bendrovių rizikas. 1937 m. vykdė draudimo operacijas su 27 užsienio bendrovėmis (Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos ir kt. šalių), turėjo 51 agentūrą Lietuvoje ir atstovybę Paryžiuje. Akcininkai gaudavo 6-8 % dividendų. Lietuvai atgavus Vilnių, „Lietuvos Lloydas“ 1939 m. lapkričio mėn. įsteigė čia savo skyrių. Valdybos pirmininku visą laiką buvo Andrius Vosylius, direktoriumi – Moisiejus Kopelmanas. 1940 m. bendrovė sovietinės valdžios nacionalizuota, jos aktyvus ir įsipareigojimus perėmė Valstybės draudimo įstaiga.

Ketvirtajame dešimtmetyje „Lietuvos Lloydas“ leido metines „Apyskaitas“ lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Pavienių šio leidinio egzempliorių yra išlikę Lietuvos bibliotekose, privačiuose rinkiniuose. Taip pat išliko dalis bendrovės dokumentacijos, kuri saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve (f. 387, ap. 4, bylos 1242, 1245, 1247, 1248, 1251, 1253, 1254).

Literatūra[edit | edit source]

 • Новое страховое общество // Эхо (Kaunas), 1922, balandžio 12.
 • Akcinės apdraudimo b-vės „Lietuvos Lloydas“ visuotinis susirinkimas // Lietuvos žinios, 1930 gegužės 9, p. 3.
 • М. Платонов. Выгодно ли страховать свое имущество заграницей? // Наше эхо (Kaunas), 1931, vasario 14.
 • D. A. Mūsų draudimo reikalai 1922–1932 // Lietuvos aidas, 1932, kovo 3, p. 8.
 • A. Vosylius. Laiškas redakcijai // Lietuvos aidas, 1932, kovo 7, p.7.
 • Daugis F. Žydai lietuvos gyvenime. – Kaunas, 1939, p. 27–30.
 • Draudimo vaizdas Lietuvoje // Sekmadienis, 1939, liepos 2, p. 9.
 • Bulau, Alwin E. Footprints of Assurance. New York, 1953, p. 273.
 • Lietuvos Lloydas // Lietuvių enciklopedija, t. 16. – Boston, 1958, p. 134–135.
 • E. Maksimaitienė, V. Maksimaitis. Draudimas Lietuvoje. V., 1996.
 • Lietuvos Loidas // Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XIII. – V., 2008, p. 267.
 • Valiauga, V. Ar prieškariu draudimo verslas buvo skaidresnis // Veidas, 2013, Nr. 19, p. 32–33.

Nuorodos[edit | edit source]