Pereiti prie turinio

Latvijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Latvijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas

Latvijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (latv. Latvijas Republikas Augstākā tiesa) – Latvijos teisminė institucija; Aukščiausiasis Teismas (paskutinės instancijos teismas). Sudaro Senatas ir dveji teismo rūmai (Tiesu palātas) arba skyriai – Civilinių bylų (Civillietu) ir Baudžiamųjų bylų (Krimināllietu). Teisėjus skiria Latvijos Seimas. Teisėjų kadencija trunka iki 70 metų, esant išimtims – iki 75 m.). Pirmininkas Ivars Bičkovičs.

Adresas: Augstākā tiesa, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV – 1511.

Kiekvieną skyrių sudaro pirmininkas ir šiam skyriui priklausantys Aukščiausiojo Teismo teisėjai. Skyrius apeliacine instancija nagrinėja bylas, kurias pirmąja instancija išnagrinėjo apygardos teismas.

Skyriuje bylas nagrinėja 3 teisėjų kolegija.

Visi Aukščiausiojo Teismo teisėjai sudaro plenarinę sesiją (visuotinis teisėjų susirinkimas).

Aukščiausiojo Teismo Senatas kasacine tvarka nagrinėja visas apylinkių (miestų) teismuose ir apygardų teismuose išnagrinėtas bylas.

Senatas pirmąja instancija nagrinėja bylas, susijusias su sprendimais, kuriuos pagal Valstybės kontrolės įstatymo 55 straipsnį priėmė Valstybės kontrolė (latviešu valoda).

Senatą sudaro Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir senatoriai (Senato teisėjai).

Senatą sudaro keturi departamentai: Civilinių bylų, Baudžiamųjų bylų, Administracinių bylų ir Drausmės bylų. Aukščiausiojo Teismo Senate bylas nagrinėja trijų senatorių kolegija. Konkrečiais įstatyme nustatytais atvejais bylas nagrinėja daugiau senatorių. Plenarinė sesija ir jos kompetencija

Plenarinė sesija yra visuotinis Aukščiausiojo Teismo skyrių ir Senato teisėjų susirinkimas. Plenarinėje sesijoje aptariami galiojančių teisės nuostatų aiškinimo klausimai.

Plenarinė sesija įsteigia skyrių departamentus ir Senatą ir priima pareiškimus, kuriuose išdėstomos Aukščiausiojo Teismo pirmininko veiklos sustabdymo arba generalinio prokuroro atleidimo iš pareigų priežastys[1].