Juozas Kudirka (1886)

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Juozas Kudirka (1886 m. Griškabūdyje, Šakių raj.1941 m. spalio 4 d. Filadelfijoje, JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vargonuoti mokėsi pas vietos vargonininkus ir Juozą Naujalį Kaune. 1910 m. atvyko į JAV ir apie 17 metų vargonininkavo Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Pitstone, PA. Suorganizavo 70 dalyvių chorą, kuris giedojo bažnyčioje ir dalyvavo įvairiuose tautiniuose renginiuose. Parapijai švenčiant 50-metį, J. Kudirka surengė didelį koncertą, kuriame dalyvavo vietos choras, Scrantono, PA, provincijos vargonininkų choras ir jungtinis choras. Taip pat vadovavo Šv. Agnės jaunimo chorui, kuris be giesmių ir dainų, statė vaidinimus.

Neilgam pasitraukęs iš vargonininko pareigų, įkūrė foto studiją, bet netrukus vėl grįžo prie muzikinio darbo. Vargonininkavo Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje Čikagoje, Šv. Antano lietuvių parapijoje Cicero, IL, ir Šv. Petro lietuvių parapijoje Kenoshoje, WI. Visose parapijose buvo suorganizavęs ir chorus, kurie giedojo bažnyčiose ir dalyvavo tautiniuose renginiuose.

1925 m. įstojo į ALRK Vargonininkų sąjungą, apie 14 metų buvo Scrantono vyskupijos – provincijos vargonininkų kuopos narys ir raštininkas. 1926 m. išrinktas Centro valdybos vicepirmininku, o 19351938 m. buvo pirmininkas. Vėliau – Meno tarybos garbės narys, redaktorius. Daug rašė žurnale „Muzikos žinios“, statė muzikinius veikalus ir pats kūrė muziką. Buvo Wyomingo Klonio 1-osios lietuvių dainų šventės jungtinio choro vyr. dirigentas. Yra buvęs „Dainos“ draugijos pirmininkas ir dirigentas. Savo brolį Justiną Kudirką pasikvietė į JAV ir padėjo siekti mokslo.

Palaidotas Kairėnų kapinėse, Vilniuje.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.