Jonas Šaučiūnas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Jono Šaučiūno portretinė nuotrauka, apie 1916 m.

Jonas Šaučiūnas (1891 m. kovo 11 d. Stankūnų Ažubalio vienkiemyje, Pandėlio valsčiuje, Rokiškio apskrityje1991 m. spalio 4 d. Dallase, PA – JAV), vargonininkas, chorvedys, kultūros veikėjas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Baigęs Pandėlio pradžios mokyklą, 1907 m. pradėjo mokytis vargonuoti pas J. Žilinską ir ?. Mišelį. 1910 m. atvyko į JAV, o 1911 m. pradėjo vargonininkauti Šv. Jurgio lietuvių parapijoje Bridgeporte, CT. Čia subūrė parapijos chorą, šeštadieniais ir vasaros atostogų metu vaikus mokė lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos. 19121913 m. važinėjo pasitobulinti į New York Conservatory of Music. Vargonuoti ir dainuoti dar mokėsi privačiai pas vietos muzikus. Su parapijos choru kasmet parengdavo po kelis vaidinimus su dainomis. 1918 m. Bridgeporte suorganizavo pasaulietinį „Spindulio" chorą, kuris pastatė keturias M. Petrausko operetes, surengė viešų koncertų. Su choristų grupe 1918 dalyvavo Amerikos lietuvių kongrese Niujorke.

Nuo 1920 m. apie 35-erius metus dirbo vargonininku ir chorvedžiu Švč. Marijos Apreiškimo lietuvių parapijoje Kingstone, PA. Daug padarė bažnyčios gerovei. Pakėlė choro meninį lygį, nemažai koncertavo, statė įvairius muzikinius veikalus, dalyvavo festivaliuose, dainų šventėse ir kituose tautiniuose renginiuose. 19291931 m. choras įdainavo 8 lietuviškas plokšteles, koncertavo per radiją. 19211922 m. J. Saučiunas vadovavo „Aušros" chorui Plymouthe, PA, 19221924 m. lankė Progressive Series Studies pas prof. J. Masoną Vilks Bare, PA, o vėliau Marywood College Scrantone, PA, pas prof. N. M. Montani.

Nuo 1945 m. kurį laiką vadovavo S. Šimkaus Wyomingo Klonio jungtiniam bažnytiniam vyrų chorui. 1955 m. pasitraukęs iš Švč. Marijos Apreiškimo lietuvių parapijos Kingstone, pradėjo vargonininkauti Šv. Kryžiaus Atradimo lenkų parapijoje Vilks Bare.

J. Šaučiūnas atliko daug visuomeninių pareigų.

Nuo 1914 m. priklausė ALRK Vargonininkų sąjungai, buvo 19241925 m. ir 1928 m. bei 1930 m. šios sąjungos seimų pirmininkas, 19431945 m. Centro valdybos raštininkas – iždininkas, 19531954 m. ir 1967 m. vicepirmininkas, Wyomingo Klonio Vargonininkų sąjungos provincijos aktyvus narys. 1939 m. Wyomingo Klonio chorams vykstant dalyvauti į Pasaulinę parodą Niujorke, buvo organizacinio komiteto pirmininkas (koncerte dalyvavo 7 chorai – 343 dalyviai). 1952 m. Švč. Marijos Apreiškimo lietuvių parapijai ir 1954 m. parapijos chorui švenčiant 50-metį, parašė jų istoriją. Buvo „Dainos“ draugijos knygininkas ir naujų muzikos kūrinių leidimo komisijos narys, taip pat žurnalo „Muzikos žinios“ redkolegijos narys. 1914 m. Bridgeporte įsteigė nedidelę spaustuvę, surinko ir spaudai parengė 30 kalėdinių giesmių rinkinį „Kalėdų balsai“ (1949 m. ir 1952 m.). Išleido savo liaudies dainų pynę chorui „Mano karukas“ (1954 m.). Jo rūpesčiu 1960 m. išleistos J. Žilevičiaus mišios – „Missa Salve Jesu Parvule“ – mišriam chorui ir vargonams. Yra sukūręs giesmių, dainų ir scenos veikalų. Buvo subūręs „Padaužų" grupę, kuri įdainavo aštuonias komiškas dainas.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.