Pereiti prie turinio

Gimtoji kalba (Kaunas)

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Gimtoji kalba – bendrinės kalbos žurnalas, leistas 19331940 m. Kaune, o 19401941 m. Vilniuje.

Iki 1936 m. ėjo kaip „Židinio“ priedas, vėliau – savarankiškas leidinys, ėjęs sąsiuviniais 10 numerių per metus (neidavo liepos – rugpjūčio mėn.). Leido kalbos mylėtojai, nuo 1936 m. – bendrovė „Sakalas“, nuo 1938 m. – Lietuvių kalbos komisija, nuo 1941 m. – LTSR mokslų akademijos Lietuvių kalbos institutas. Spausdino Šviesos spaustuvė, nuo 1941 m. Spindulio spaustuvė Kaune.

Nagrinėjo bendrinės rašomosios ir šnekamosios kalbos ir stiliaus klausimus, spausdino laikraščių ir viešosios kalbos apžvalgas, svarstė įvairių sričių terminijos dalykus, rūpinosi gimtosios kalbos klausimais mokyklose, kultūros įstaigose, oficialiose institucijose.

Bendradarbiavo Juozas Balčikonis, Julius Būtėnas, Sofija Čiurlionienė, Valentinas Gustainis, Viktoras Kamantauskas, Juozas Lazauskas, Merkelis Račkauskas, Bronys Raila, Antanas Salys, Antanas Vaičiulaitis, Aleksandras Žirgulys ir kt.

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 149 psl.