Geodakiano evoliucinė lyties teorija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Geodakiano evoliucinė lyties teorija (rus. Эволюционная теория пола В. А. Геодакяна) - V. Geodakiano teorija, aiškinanti dviejų lyčių buvimą - lytinį dimorfizmą normoje[1] ir patologijoje[2][3], lyčių santykį[4] populiacijose, skirtingą lyčių mirtingumą[5], lytinių chromosomų[6] ir lytinių hormonų vaidmenį, rankų[7] ir smegenų asimetriją[8], psichologinius ir socialinius lyčių skirtumus[9].

Teorija pagrįsta idėja, kad rūšį (populiaciją) sudaro dvi asinchroniškai evoliucionuojančios susietos posistemės. Vyriškoji lytis yra operatyvinė populiacijos posistemė, o moteriškoji lytis - konservatyvioji posistemė. Nauja informacija atrenkama panaudojant vyrišką lytį ir tik po daug kartų pasireiškia moteriškos lyties individuose, todėl naujos evoliucinės tendencijos pirmiausia pasireiškia vyriškos lyties individuose (vyriškos lyties evoliucija lenkia moteriškos lyties evoliuciją). Toks poslinkis laike (dvi požymio evoliucijos fazės) sukuria dvi požymio formas (vyriškąją ir moteriškąją) - lytinį dimorfizmą. Toks evoliucinis skirtumas tarp operatyvinės ir konservatyviosios posistemių (lyčių) užtikrina naujovių paiešką ir patikrinimą.

Lytinį dimorfizmą galima laikyti filogeneziniu nuotoliu tarp lyčių, evoliucine naujiena (kuri jau pasireiškia vyriškoje lytyje, bet dar ne moteriškoje lytyje) nagrinėjant visus augalų bei gyvūnų (ir žmogaus) požymius, kuriuose egzistuoja lytinis dimorfizmas. Rūšiniuose požymiuose šis dėsningumas pasireiškia kaip patologinis reiškinys, o populiaciniuose - kaip norma, lytiniuose - kaip „tėvinis efektas“.

Ši Geodakiano teorija sieja pagrindines skirtingalytės populiacijos savybes (lyčių santykis, lyčių požymių sklaida, lytinis dimorfizmas) su aplinkos sąlygomis, populiacijos evoliuciniu plastiškumu:

 • Stabiliomis optimaliomis sąlygomis šios charakteristikos yra minimalios, mažinančios populiacijos evoliucinį plastiškumą:
  • mažėja berniukų gimstamumas ir mirštamumas,
  • mažėja berniukų įvairovė
  • mažėja vyriškos bei moteriškos lyčių skirtumai.
 • Ekstremaliomis sąlygomis, kai sparčiai adaptacijai reikia didelio evoliucinio plastiškumo, vyksta atvirkštiniai procesai:
  • didėja vyriškos lyties gimstamumas ir mirštamumas („apyvarta“),
  • didėja vyriškos lyties individų įvairovė,
  • ryškėja lytinis dimorfizmas.

Nuo 1965 m. buvo paskelbta daugiau kaip 150 darbų, skirtų šiai teorijai ir gretimiems klausimams (gyvenimo trukmė, smegenų ir rankų diferenciacija, lytinės chromosomos, augalų ir gyvūnų reguliacijos mechanizmams, širdies ydoms ir kitoms ligoms, kultūrai. Skaityti pranešimai TSRS ir Rusijos kongresuose, konferencijose, simpoziumuose.[10][11]
Dvi konferencijos Sankt Peterburge (Rusija; 1990, 1992 m.) buvo skirtos būtent šiai teorijai. Teorija buvo įtraukta į vadovėlius[12][13] ir kai kurių universitetų bei institutų mokymo programas.[14][15]
Apie teoriją buvo rašoma Rusijos periodinėje spaudoje.[16].

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Геодакян В. А. (1986) Половой диморфизм. Биол. журн. Армении. 39 № 10, с. 823—834.
 2. Геодакян В. А., Шерман А. Л. (1970) Экспериментальная хирургия и анестезиология. 32 № 2, с. 18-23.
 3. Геодакян В. А., Шерман А. Л. (1971) Связь врожденных аномалий развития с полом. Жypн. общ. биологии. 32 № 4, с. 417—424.
 4. Геодакян В. А., Геодакян С. В. (1985) Существует ли отрицательная обратная связь в определении пола? Журнал общей биологии. 46 № 2, с. 201—216.
 5. Геодакян В. А. (1974) Дифференциальная смертность и норма реакции мужского и женского пола. Журн. общ. биологии. 35 № 3, с. 376—385.
 6. Геодакян В. А. (1996) Половые хромосомы: для чего они? (Новая концепция). Докл. АН. 346 с. 565—569.
 7. Геодакян В. А., Геодакян К. В. (1997) Новая концепция леворукости. Докл. РАН. 356 № 6, с. 838—842.
 8. Геодакян В. А. (1992) Эволюционная логика функциональной асимметрии мозга. Докл. АН. 324 № 6, с. 1327—1331.
 9. Геодакян В. А. (2005) Эволюционные теории асимметризации организмов, мозга и тела. Успехи физиологических наук. 36 № 1. с. 24-53.
 10. Публикации
 11. Хронология и основные события[neveikianti nuoroda]
 12. Васильченко Г. С. (1977, 2005) Общая сексопатология. Руководство для врачей. М., Медицина.
 13. Нартова-Бочавер С. К. (2003) Дифференциальная психология: Учебное пособие. М.: Флинта, Московский психолого-социальный институт. с. 158—179.
 14. Московский физико-технический институт. Факультет Молекулярной и Биологический Физики (ФМБФ). Курс лекций «Основы биологии» для 1ого курса. Лекция 24 «Эволюционная теория пола. Биотехнологии. Иммунология. Передача сигналов в организме». http://www.fizhim.ru/student/files/biology/biolections/lection24/ Archyvuota kopija 2012-11-01 iš Wayback Machine projekto.
 15. Харьковский национальный университет. Психологический факультет. Кафедра общей психологии. Иванова Е. Ф. Гендерные исследования в психологии. Лекция 11. Исследования гендерных различий организации мозга и когнитивной сферы. http://www.gender.univer.kharkov.ua/speckursy-025.shtml Archyvuota kopija 2016-03-03 iš Wayback Machine projekto.
 16. Публикации