Bronius Voveris

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Bronius Voveris (1913 m. spalio 19 d. Brocktone, MA – 1989 m. balandžio 4 d. Pitstone, PA, JAV) – vargonininkas, chorvedys, pianistas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pradinį muzikos mokslą gavo iš Bruklino vargonininko P. Sako. Iš pradžių baigė Tėvų Marijonų Marijanpolio aukštesniąją mokyklą Thompsone, CT, paskui lankė New England konservatoriją Bostone. Jaunuolio muzikinius sugebėjimus pastebėjęs muzikas Jonas Banys patarė siekti muzikos mokslų aukštumų.

Apie 1935 m. išvyko į Lietuvą ir ketverius metus Kauno konservatorijoje studijavo vargonus ir dainavimą. Studijuodamas talkino Nikodemo Martinonio vadovaujamiems Šaulių sąjungos ir „Kauno audinių“ mišriesiems chorams, akompanavo chorams ir solistams, dainavo Valstybės operos chore, su chorais buvo išvykęs į Taliną ir Rygą.

1939 m. grįžo į JAV ir pradėjo vargonininkauti Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Patersone, NJ, ir vadovauti Šv. Cecilijos draugijos chorui. Paminėtinas didelis 1940 m. gegužės 5 d. chorų koncertas, kuriame dalyvavo kelių parapijų chorai (taip pat mergaičių choras).

1941 m. persikėlė vargonininkauti į Šv. Kazimiero lietuvių parapiją Pitstone, kur suorganizavo didelį chorą. Choras rengė koncertus, statė operetes ir kantatas, dalyvavo 1964 m. Pasaulinės parodos Niujorke Lietuvių dienoje ir kituose tautiniuose renginiuose. Kai 1941 m. vasario 9 d. buvo šventinami Šv. Kazimiero bažnyčios nauji vargonai, iškilmėse dalyvavo du B. Voverio vadovaujami chorai.

1946 m. pradėjo vadovauti „Kinghts College“ vyrų chorui, o vėliau ir „Knights of Columbus" bei „Lions“ chorams. Iš viso su chorais surengė per 800 koncertų JAV, Puerto Rike ir Europoje. Pasižymėjo kaip geras vargonininkas ir pianistas akompaniatorius.

Nuo 1940 m. – ALRK Vargonininkų sąjungos narys, 1944 m. išrinktas Centro valdybos iždo globėju, buvo šios sąjungos ir Scrantono, PA, vyskupijos provincijos narys.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.