Aptarimas:Juzefas Pilsudskis

Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Nemaitinkit trolių

Pirmasis žinomas Pilsudskių protevis[1] yra bajoras "Stanisław Giniatowicz Piłsudski ur. ok. 1530 h. Kościesza (odm.)" t.y. Giniotas is Pilsudo prie Skaudvilės. [2]

Jo sūnus Bartłomiej Piłsudski g. apie 1560, geneologijoj vadinamas "starosta upitski" - greičiau buvo Upynos[3] (5km nuo Pilsudo) seniūnas.

Tuo tarpu brolis - Marek Ginet (Ginetowicz)gyveno matyt kitur, todėl nenaudojo Pilsudo vietovardžio šalia pavardės.

Seniausias Ginioto paminejimas - 1390 m. Ariogalos žemės atstovai Dramutis, Erimas, Giniotas, Joteika, Vilondas, Zundas kartu su kitais žemaičių pasiuntiniais Karaliaučiuje pasirašė Žemaitijos ir kryžiuočių taikos sutartį[4].


Šilalės [5] dvaras vienas iš seniausių ir ilgiausiai žemaičių Ginetavičių Pilsudskių giminei priklausiusių dvarų. 1712 m. dalis Šilalės buvo Jurgio Valavičiaus žinioje. Šis tą dalį pardavė Ferdinandui Ignacui Pilsudskiui (apie 1670-1719). Antrąją Šilalės dalį F. I. Pilsudskiui padovanojo jo sesuo Emercjana. Be to, jis turėjo nemažai žemių Viešvienų ir Telšių pavietuose. Po jo Šilalę paveldėjo sūnus Liudvikas ir šias žemes pardavė broliui Pranciškui (1713-1791).

Liudvikas Pilsudskis buvo LDK raštininkas, Pajūralio[6] dvaro savininkas ir bažnyčios (1750 m.) fundatorius.[7]

Pranciškus Pilsudskis kurį laiką ėjo Lietuvos vyriausiojo tribunolo maršalkos (pirmininko) pareigas, valdė Karšuvos seniūniją, rūpinosi Šilalės bažnyčios statyba.[8] Pranciškus dar valdė Aukštuosius Gelgaudiškius, Putvius, keletą kitų dvarų. 1790 m. jis valdė Šilalę, Viešvėnus, Laukuvą. Jam priklausė keturi valsčiai, septyni palivarkai, 41 kaimas ir dvi akalicos. Pranciškus Pilsudskis 1769 m. pastatė naują mūrinę katalikų bažnyčią. 1792 m. Jonas Pilsudskis įsteigė altariją.[9]

Pranciškaus vienintelis sūnus Jonas Chrizostomas Pilsudskis (1770-1837) sau pasiliko tik Šilalę, o Aukštuosius Gelgaudiškius ir Laukuvą pardavė. 1794 pirko Čiobiškio dvarą (Širvintų r.)[10]. Jo portretas tebesaugomas kaimo bažnyčioje.[11] Šilalės dvarą jis užrašė ne savo sūnui Stanislovui, o anūkui Steponui, tačiau pastarasis greitai mirė, ir Šilalė atiteko jo dukrai Stefanijai Pilsudskai, kuri 1889 m. Šilalę pardavė. [12]

Pilsudskiai Šilalės evangelikams padovanojo žemės sklypą bažnyčios statybai. 1806 m. Šilalės miestelio evangelikai pastatė pirmąją savo bažnyčią meistelyje.[13]

Jozefo Pilsudskio brolis - Bronislavas - pasirašinėjos senovišką pavardės formą Ginet-Pilsudski (Giniotas). Tremtyje Sibire domėjosi tautosaka, paskelbė tyrinėjimus apie Sachalino gyventojus[14] taip pat 1916 metais Bazelyje išleido knygą apie Lietuvos kryžius[15]

1892 m. grįžęs iš tremties, gyveno Adomavo [16]dvare prie Tenenių (dabar Šilalės raj.).

Aptariamame straipsnyje, deja, nenurodoma Jozefo Pilsudskio tautybė, nors pats jis šeimoje kalbėjo lietuviškai bei pabrėždavo „jestem Litwinem” (esu Lietuvis) [17] ir "Litwin to najlepszy Polak" (Lietuvis yra geriausias Lenkas).

Be galo gaila, kad šis Žemaitijos ir LDK patriotas kaip ir kiti iškilūs lietuviai, - Adomas Mickevičius, Oginskiai[18], Gierdraičiai[19] ir daugelis kitų buvo nepelnytai užmiršti arba priskiriami kitoms tautoms [20]

-- šis nepasirašytas komentaras buvo paliktas naudotojo Vaisvila (aptarimasindėlis)

Ir..? Turbūt suprantate, kad kone visa tai šiam straipsniui netinka jau vien dėl to, kad tai straipsnis apie konkretų žmogų, ne apie visą jo giminę. Ar turite kokį konkretų pasiūlymą ką nors įrašyti į šį straipsnį (bet nepažeidžiant nei Vikipedija:Neutralus požiūris, nei Vikipedija:Patikrinamumas, nei Vikipedija:Patikimi šaltiniai, nei Vikipedija:Mokslinis naujumas netoleruojamas)? --Martynas Patasius 22:05, 18 spalio 2009 (EEST)

Suprantama, kad Giniotų-Pilsudskių giminės istorija yra atskira istorija. Bet, kiekvienas mūsų, yra tik tęsinys linijos pradėtos seniai prieš mus. Todėl, aptariant minėtą asmenį, svarbu žinoti taip pat giminės indėlį į Lietuvos istoriją. -- šis nepasirašytas komentaras buvo paliktas naudotojo 78.56.22.214 (aptarimasindėlis)

Na, tai, kad tas Jūsų teiginys „kiekvienas mūsų, yra tik tęsinys linijos pradėtos seniai prieš mus“ skamba eretiškai, turbūt ir pats suprantate (gal ir rašėte tai kiek juokais, naudodamas hiperbolę), tad einam toliau.
Pagalvokim: ar ginčysite tai, kad „aptariant minėtą asmenį, svarbu žinoti“ ir tai, kas yra vėžys (juk jis mirė nuo vėžio)? Jei jau taip, tai ar „svarbu žinoti“, kas vėžį sukelia? Ar „svarbu žinoti“, kuo jis pasireiškia, jo simptomus ir patogenezę? Ar „svarbu žinoti“, kaip jis tais laikais buvo diagnozuojamas ir gydomas? Manau, pritarsite, kad svarbu. Bet ar tai reiškia, kad visa tai turime suversti į šitą straipsnį ar aptarimą? Be abejo ne! Juk tam yra straipsnis „Vėžys (liga)“. Taip ir čia - jei manote, kad verta parašyti straipsnį apie atskirus Pilsudskius (ir žinote kur rasti gerų šaltinių, tenkinančių Vikipedija:Reikšmingumas reikalavimus), tai ir rašykite atskirus straipsnius apie juos. Jei manote, kad atsiras pakankamai patikimų šaltinių, kurie rašė ne šiaip apie atskirus Pilsudskius, o apie visą jų giminę kaipo tokią - rašykite straipsnį apie giminę. Bet neverskite viso to ten, kur tokiam tekstui ne vieta. Tvarka turi būti. --Martynas Patasius 20:32, 31 spalio 2009 (EET)

"Vėžys" gal nėra tinkama paralelė. Sakykime, jei rašote apie lietų, galite pažymėti kad jis susidaro debesyse ir nukrenta į žemę. Kiekviena istorija turi priešistorija ir ją galima nušviesti. Daugelyje tolygaus vystymosi šalių asmens biografija yra sudėtinė giminės istorijos dalis. Kaip artojo ar amatininko vaikas turi daugiau galimybiu jais tapti, taip ir atžalos šeimų, dalyvaujančios politiniame ir visuominiame gyvenime, į tai naturaliai orientuojasi(mos). Išdėstytamas giminės istorija ir minėto asmens citatas, norėjau pagristi teiginį kad jis buvo Lietuvis LDK prasme. Deje, tai irgi atrodo per didelė erezija. O tarp kitko nesu daug girdėjęs kad kas taip pareikštų. Dėkoju už patarimus. Gediminas Vaišvila 06:44, 1 lapkričio 2009 (EET)

Oj, liaukitės, nepradėkime tiktai tautybės nustatinėti už patį žmogų pagal jo giminės istoriją. Pilsudskis skelbėsi "litwin'u" LDK piliečio prasme, tai tiesa, tačiau tai nebūtinai susiję su jo gimiinės istorija.--Dirgela 11:31, 1 lapkričio 2009 (EET)

Siūlyčiau palyginti aptariamo asmens biografijos detales su pvz Stasys Eidrigevičius biografija ir pamatysit, kad atmetus politinius skrupulus ir beveik 100 metų skirtumą, yra daug panašių gyvenimo vingių. Abu gimė, augo, baigė mokyklą Lietuvoje, abu padarė karjerą Lenkijoje, bet aiškiai jaučia trauką Lietuvai. Siūlyčiau perkelti diskusiją į Aptarimas:Lietuviai, skyrių "užsienio lietuviai" ir pamėginti aiškiau suformuluoti tinkamą apibrėžimą. Vaišvila 19:į1, 5 lapkričio 2009 (EET)