Antanas Staniukynas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Antanas Staniukynas (1865 m. gegužės 4 d. Saltininkų kaime, Krosnos parapija – 1918 m. gruodžio 15 d. Čikagoje, JAV) – Romos katalikų kunigas, teologijos mokslų daktaras, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas ir publicistas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Mokėsi pradinėje mokykloje Krosnoje, vėliau Marijampolės gimnazijoje. Baigė Seinų kunigų seminariją ir 1889 m. birželio 15 d. buvo įšventintas kunigu. Paskirtas į vieną neturtingiausių vyskupijos parapijų. Per trijų mnesių vikaravimą Berznyko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje įtikino kleboną Tomą Kedį lietuviškus pamokslų reikalingumu. Nors lietuviški pamokslai buvo sakomi kas antrą sekmadienį, bet ir tai nepatiko daliai tikinčiųjų, kuriems tai atrodė grįžimas pagonybėn. Po daugkartinių lenkų katalikų skundų vyskupui, Staniukynas turėjo palikti parapiją. Suvalkų gubernijos žandarų valdybos viršininkas pulkininkas Fiodoras Ivanovičius Leontjevas savo viršininkui tada rašė: Parapijiečiai lenkai neleido šiam kunigui [A. Staniukynui] pamaldų metu įvesti giedojimą kai kurių maldų lietuvių kalba ir šiam poelgiui pasipriešino taip energingai, kad kunigas jų iniciatyva buvo perkeltas į kitą parapiją.[1]

Po devynerių metų pastoracinio darbo Suvalkų gubernijoje išvyko į Šveicariją, kur Fribūro universitete studijavo vienerius metus. Vėliau įstojo į Jeruzalės Biblijos insitutą, kurį 1901 m. baigė teologijos mokslų daktaro laipsniu. Vyskupas Antanas Baranauskas norėjo jį paskirti Seinų kunigų seminarijos profesoriumi, bet netikėta mirtis sutrukdė tai padaryti. Dėstyti buvo pakviestas prelatas J. Antanavičius, o teologijos daktaras Stasiukynas vėl paskiriamas kunigauti, per trejus metus buvo keliamas net po septynias parapijas.

1904 m. emigravo į JAV, kur tęsė sielovados veiklą: buvo Mt. Carmel Šv. Kryžiaus lietuvių parapiją klebonu ir Šamokino Šv. Mykolo misijos globėju. 1907 m. kartu su Motina Marija Kaupaite įsteigė Šv. Kazimiero seserų vienuoliją, o 1909 m., atsisakęs klebono pareigų, persikėlė į Čikagą ir vadovavo vienuolyno statybos darbams. Buvo vienas iš Amerikos Kunigų Vienybės organizatorių ir keletą metų šios draugijos pirmininku. Jo pastangų dėka katalikiško „Draugo“ laikraščio leidybą iš Vilks Bario (Pensilvanijos valstija) buvo perkelta į Čikagą, arčiau gausesnių lietuviškų parapijų. Redakcija pradėjo dirbti A. Staniukyno pastatytoje kapelionijoje, kur įsikūrė ir į Ameriką atvykę lietuvių vienuoliai marijonai.

Aktyviai reiškėsi lietuviškoje spaudoje, parašė keletą religinio pobūdžio knygų. Mirė nuo tuberkuliozės, sulaukęs 53 metus.

Išnašos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Bibliografija apie Antaną Stasiukyną[redaguoti | redaguoti vikitekstą]