Alfonsas Danys

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Biography note.svg  Šį biografinį straipsnį reikėtų sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, prašome sutvarkyti šį straipsnį. Tik tada bus galima ištrinti šį pranešimą.
Priežastys, dėl kurių straipsnis laikomas nesutvarkytu, aiškinamos straipsnyje Nesutvarkyti straipsniai.
Bullet purple.png
Bullet purple.png
Alfonsas Danys
Alfonsas Danys .jpg
Gimė: 1924 m. rugsėjo 16 d.
Trumpiškiai, Rokiškio rajonas
Mirė: 2014 m. (~90 metų)
Palaidotas: Vilnius, Lietuva
Alfonsas Danys 1975 m.
Alfonsas Danys su žmona Birute Daniene
Subatos mokyloje 1938 m, Alfonasas Danys stovi antras iš kairės
A. Danys 1948 m. Vilniuje dirbo sandelininku saldainių fabrike „Žibutė“. Gyvenimiškos patirtys fabrike atsispindi rašytojo romane „Saldaus gyvenimo klampynėse“.

Alfonsas Danys (1924 m. rugsėjo 16 d., Trumpiškiai, Rokiškio rajonas2014 m.) – Lietuvos prozininkas, humoreskų, romanų, detektyvinių apysakų autorius.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Alfonsas Danys gimė 1924 m. ūkininkų šeimoje, iš viso buvo septyni vaikai, iš kurių pokario metų sulaukė brolis ir trys seserys. 1937 m. sudegė visas šeimos ūkis su gyvuliais ir pastatais, tačiau tai nesutrukdė tėvams vaikus leisti į mokslus. Būsimas rašytojas mokėsi Kauno ir Rokiškio gimnazijose.

Pradėjo dirbti 1944 metų rudenį. Dvejus metus mokytojavo gimtajame kaime, Pakriaunių pradinėje mokykloje.

1946 metais išvyko į Kauną, kur metus studijavo veterinarijos akademijoje.

1947 m. atvykęs į Vilnių pradėjo dirbti konditerijos fabrike „Žibutė“. Dirbdamas dvejus metus studijavo teisę, vėliau dirbo kitose įstaigose.

Nuo 1953 m. (ilgiausiai, 33 metus) dirbo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir vyriausybės žinių redaktoriaus pavaduotoju. Vėliau Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo vyriausiuoju redaktoriumi ir vertėju. Šiose pareigose A. Danys, kaip lituanistas, tvarkė oficialius kanceliarinės lietuvių kalbos dokumentus. Dirbdamas baigė Vilniaus Pedagoginio Instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą.

Dirbant Lietuvos TSR Aukščiausioje Taryboje A. Danys pradėjo rašyti smulkesnius kūrinius – humoreskas, feljetonus. Publikuojamus savo kūrinus rašytojas pasirašydavo Banio slapyvardžiu. Nuo 1961 m. humoreskas skelbė „Šluota“ ir kiti įvairūs leidiniai. Paskelbta apie 250 kūrinėlių. 1982 m. „Pergalėje“ paskelbus satyrinio romano „Rūkytas kumpis“ fragmentus, dėl pašaipios tarybinės tikrovės vaizdavimo, susiaurėjo sąlygos skelbti net ir smulkesnius kūrinėlius. Pirmąją knygą išleido būdamas penkiasdešimt ketverių. Autoriaus plunksnai priklauso daugiau nei dvidešimt knygų: vienuolika romanų, aštuonios detektyvinės apysakos, du humoreskų rinkiniai. Kūrinių tematika – pokaris, pasaulėžiūros peripetijos, šiuolaikinio gyvenimo moralinės vertybės ir kt. Alfonsas Danys kūrė iki paskutinių gyvenimo dienų, paskutinę knygą išleido 2014 metais.

Mirė 2014 metais, palaidotas Vilniuje.

Kūryba[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tarybiniais metais A. Danys atsisakė švelninti savo kūrinių turinį jį ideologizuojant, todėl stambesni rašytojo kūriniai, atvaizduojantys sovietmečio realijas negalėjo būti spausdinami, gulė į stalčių. Tai keturių tęstinių romanų serija, kurioje vaizduojama, kaip okupacijos sujaukė per ilgus metus susiformavusius kaimiškus santykius sukėlė pokarines skerdynes, kolektyvizuojant griovę ūkius, pratino dorus Lietuvos žmones veidmainiauti ir vogti. Tie po pirmųjų okupacijų ir pokario metų skaudūs įvykiai nuolat, net ir po daugelio metų persekiojo abiejose barikadų pusėse buvusiųjų palikuonis.

„Sutryptų vilčių aimana“ – tai pirmoji knygų serijos dalis. Romanas parašytas 1970 metais, jame gvildenami pirmosios komunistinės okupacijos ir vokietmečio įvykiai. Susidūrimas su komunistine ir nacistine ideologija, žydų genocidas.

Kruvina puota“ – rašytojas dirbdamas kaime mokytoju, susidūrė su rezistencinės kovos dalyviais partizanais. Tai paskatino remiantis tikrais įvykiais, ne pagal sovietinės ideologijos reikalavimus, atvaizduoti partizaninę kovą. 19701975 parašytas romanas vaizduoja to pačio kaimo jaunuolius stojančius į skirtingas barikadų puses. Romane analizuojami sudėtingi kovotojų tarpusavio santykiai, sovietinės okupacijos žiaurumas, to meto kaimo žmonių tautiškumo ir komunizmo vertybinis supratimas.

„Užkasti akmenys“ – apie 1977 metus parašytame romane atskleidžiamos klastingos, žiauriai prievartinės kolūkių steigimo peripetijos. Kaip atimama žemė ir išdraskomi vienkiemių ūkiai. Tačiau vis dėlto sukolektyvintos žemės riboženklių vietoje užkasami akmenys išlieka viltimi atgauti laisvę, prakaitu sulaistytą žemę.

„Skaudūs praeities sopuliai“19841986 metais parašytas romanas vaizduoja gyvenimą praėjus keleriems dešimtmečiams po karo. Romane atskleidžiami praeities sopuliai paliečiantys ne tik buvusius skirtingose barikadų pusėse, bet ir už tėvų politinę praeitį kenčiančių vaikų ir artimųjų skaudūs likimai.

Šiuos keturis romanus, išleistus nepriklausomybės metais, sieja tie patys pagrindiniai personažai. Tai savotiška tam tikro sluoksnio žmonių gyvenimo okupaciniais metais analizė.

Kiti kūriniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

19831987 metais parašytame (išleistame 2004 metais) romane „Žemės trauka“ vaizduojamos kadaise iš svetur į šalį atsikėlusios bajoriškos šeimos palikuonių pasaulėžiūrų priešingybės, vaizdingai atskleidžiami jų neatsiejami saitai su žeme, tapusia gimtąja tėvyne.

Romane „Rasoti takai“ gvildenami prieškarinių metų įvykiai, kai šalyje buvo branginamas kiekvienas žemės lopinėlis. Romane vaizduojami anuometinėje Lietuvoje gyvenusių žmonių siekiai įprasminti savo gyvenseną, suvokti, kad išsilaisvinus iš daug metų slėgusios priespaudos turi keistis žmonių samprata, jog to keitimosi dalyviu privalo būti kiekvienas žmogus. Sunkus pokaris, tačiau atgauta laisvė, sava lietuviška valdžia skatino kiekvieną sumaniau, našiau dirbti, siekti geresnio ir šviesesnio gyvenimo. Romane jautriu žodžiu atskleidžiami jaunimo tarpusavio santykiai, meilės ryšiai, savanaudiškos pastangos pirkliškomis vedybomis užsitikrini materialinę gerovę.

Kūrybos įvertinimas:

Už romaną „Kraujo lašas auskaruose“ 1993 metais rašytojui suteikta Lietuvos Šiaulių sąjungos premija taip pat ir romanas „Kelionė į nebūtį“ 1995 metais įvertintas Šiaulių sąjungos premija.

Romanas „Žemės trauka“ 2001 metais išeivijos laikraštyje „Lietuvių balsas“ paskelbtame dar niekur nespausdintų literatūros kūrinių, susijusių su Lietuvos laisvės iškovojimu, konkurse iš šešiasdešimties pretendentų laimėjo ketvirtą vietą.

2014 metais anūkas Žilvinas Danys rašytojo gimtajame Trumpiškių kaime pradėjo kurti lietuviškos mažosios architektūros parką, skirtą Rašytojui Alfonsui Daniui ir jo broliui gydytojui Jurgiui Daniui atminti

Įamžinimas – Alfonso Danio memorialinis parkas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Gimtųjų Trumpiškių kaime,  buvusios sodybos vietoje Alfonsas Danys 2000-aisiais metais pastatė kryžių „Danių giminei atminti“. 2014 metais anūkas Žilvinas Danys Trumpiškių kaime pradėjo kurti lietuviškos mažosios architektūros parką, skirtą Rašytojui Alfonsui Daniui ir jo broliui gydytojui Jurgiui Daniui atminti. Remiantis etnografinėmis fotografijomis Trumpiškių kaime atkuriama XVIII ir XIX a.  mažoji architektūrą, būdingą  Šiaurės Rytų Aukštaitijai. Parkas kuriamas beveik išnykusiame Trumpiškių kaime, Lietuvos-Latvijos pasienyje, Pagriaunių kaimo kaiminystėje, Obelių seniūnijoje.

Bibliografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Visiems užteks: humoreskos. – Vilnius: Vaga, 1978
 • Kruvinas akordas: lietuviškas detektyvas. – Kaunas: Europa, 1993
 • Kraujo lašas auskaruose: detektyvinė apysaka. – Kaunas: Europa, 1993
 • Nuodų taurė: detektyvinė apysaka. – Kaunas: Europa, 1994
 • Kelionė į nebūtį: romanas. – Vilnius: Žiburys, 1995
 • Vaišės prieš mirtį: detektyvinė apysaka. – Vilnius: Pradai, 1996
 • Krypuojantis vežimas: humoreskos. – Vilnius: Rotas, 1997
 • Kruvina Puota: romanas. – Vilnius: Horizontas, 1997
 • Sava kišenė ne svetima: satyrinė apysaka. – Vilnius: Rotas, 1998
 • Sutryptų vilčių aimana: romanas. – Vilnius: Horizontas, 1998
 • Rūkytas kumpis: satyrinis romanas. – Vilnius: Rotas, 1999
 • Šūvių aidai gūdumoje: detektyvinė apysaka, – Vilnius: Rotas, 1999
 • Skaudūs praeities sopuliai: romanas. – Vilnius: Rotas, 2001
 • Užkasti akmenys: romanas. – Vilnius: Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp, 2003
 • Žemės trauka: romanas. – Vilnius: Trys žvaigždutės: Pasaulinės lietuvių vaikų literatūros asociacija „Lietuviška vaikų knyga“, 2004
 • Jupiteris žemėje: romanas. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2005
 • Rasoti takai: romanas. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2006
 • Saldaus gyvenimo klampynėse: romanas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009
 • Dvikovos pinklėse: romanas. – Kaunas „Diremta“, 2013
 • Brydė Rytmetyje: romanas – Kaunas „Diremta“, 2014

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras

Knygos - ištrauktos iš stalčiaus

Įdėjos knygoms – iš "Respublikos"

Danių dinastijos įkvėpimo šaltinis

Jurgis Danys