Vyriausioji vermachto vadovybė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Oberkommando der Wehrmacht

Veikimo laikas 1938 m. vasario 4 d. (1938-02-04) – 1945 m. gegužės 8 d. (1945-05-08)
Valstybė Trečiojo Reicho vėliava Trečiasis reichas
Lojalumas Adolfas Hitleris
Rūšis Vyriausioji vadovybė
Paskirtis Vyriausioji sausumos kariuomenės vadovybė
Vyriausioji karinio jūrų laivyno vadovybė
Vyriausioji liuftvafės vadovybė
Pravardė OKW
Mūšiai Antrasis pasaulinis karas
Vadovybė
OKW viršininkas Vilhelmas Keitelis
Operatyvinio štabo viršininkas Alfredas Jodlis
Simbolika
OKW viršininko vėliava
(1938–1941)
OKW viršininko vėliava
(1941–1945)

Vyriausioji vermachto vadovybė (vok. Oberkommando der Wehrmacht, OKW) – dalis Vokietijos ginkluotųjų pajėgų vadovybės Antrojo pasaulinio karo metais, vadovavusi vermachtui. Po 1941 m. OKW de facto tiesiogiai vadovavo operacijoms Vakarų fronte, o OKH (vyriausioji sausumos kariuomenės vadovybė) vadovavo karo veiksmams Rytų fronte.

Teoriškai vyriausiajai vermachto vadovybei (OKW) buvo pavaldžios:

OKW buvo sudaryta 1938 m. vasario 4 d., po Blombergo-Fričo bylos, dėl kurios buvo atleistas generolas feldmaršalas (ir Reicho karo ministras) Verneris fon Blombergas. Tą pačią dieną naujuoju OKW štabo viršininku paskirtas artilerijos generolas Vilhelmas Keitelis, kuris šiose pareigose išbuvo iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Taip pat buvo panaikinta ir Reicho karo minsterija (vok. Reichskriegsministerium). Vokietijoje OKW pakeitė Karo ministeriją. Šie pakeitimai aiškinami A. Hitlerio noru sukaupti galią ir valdžią savo kaip fiurerio ir reichskanclerio rankose.

Organizacija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1938 m. birželio mėn. OKW sudarė 4 valdybos:

 • Operatyvinio vadovavimo valdyba (štabas) (vok. Wehrmacht-Führungsamt, WFA)
  • Abteilung Landesverteidigungsführungsamt.
 • Žvalgybos ir kontržvalgybos valdyba (abveras) (vok. Amt Ausland/Abwehr) – užsiiminėjo užsienio žvalgyba.[1] Viršininkai: (1) 1939 m. rugsėjis – 1944 m. vasario 12 d. – admirolas Vilhelmas Kanaris; (2) 1944 m. vasario 13 d. – 1944 m. birželio 1 d. – 13. pulkininkas Georgas Hansenas; (3) 1944 m. birželio 1 d. – 1945 m. gegužės 4 d. – SS brigadefiureris Valteris Šelenbergas (Walter Schellenberg); nuo 1945 m. gegužės 5 d. – SS oberšturmbanfiureris Otas Skorcenis (Otto Skorzeny).
  • Štabo viršininkas
  • Centrinis skyrius (vok. Zentralabteilung)
  • Užsienio skyrius (vok. Abteilung Ausland)
   • I grupė – užsienio ir gynybos politika (vok. Gruppe I: Außen- und Wehrpolitik)
   • II grupė – ryšiai su užsienio kariuomenėmis (vok. Gruppe II: Beziehung zu fremden Wehrmächten)
   • III grupė – pranešimų apie užsienio kariuomenes tarnyba (vok. Gruppe III: Fremde Wehrmachten, Meldesammelstelle des OKW)
   • IV grupė – karinio jūrų laivyno etapinė organizacija (vok. Gruppe IV: Etappenorganisation der Kriegsmarine)
   • V grupė – užsienio sapuda (vok. Gruppe V: Auslandspresse)
   • VI grupė – karinė tarptautinės karo teisės tyrimų tarnyba (vok. Gruppe VI: Militärische Untersuchungsstelle für Kriegsvölkerrecht)
   • VII grupė – kolonijų reikalai (vok. Gruppe VII: Kolonialfragen)
   • VIII grupė – gynybos analizė (vok. Gruppe VIII: Wehrauswertung)
  • Žvalgybos skyrius (vok. Abteilung Nachrichtenbeschaffung)
   • H grupė – armijos žvalgybos tarnyba (vok. Gruppe H: Geheimer Meldedienst Heer)
   • M grupė – laivyno žvalgybos tarnyba (vok. Gruppe M: Geheimer Meldedienst Marine)
   • L grupė – oro pajėgų žvalgybos tarnyba (vok. Gruppe L: Geheimer Meldedienst Luftwaffe)
   • G grupė – techninė įranga (vok. Gruppe G: Technische Arbeitsmittel)
   • wi grupė – ekonominės žvalgybos tarnyba (vok. Gruppe wi: Geheimer Meldedienst Wirtschaft)
   • P grupė – žiniasklaidos analizė (vok. Gruppe P: Presseauswertung)
   • i grupė – abvero radijo tinklo radijo tarnyba (vok. Gruppe i: Funknetz Abwehr Funkstelle)
  • Ypatingosios tarnybos skyrius (vok. Abteilung Sonderdienst)
   • I grupė – mažumos (vok. Gruppe I: Minderheiten)
   • II grupė – specialiosios priemonės (vok. Gruppe II: Sondermaßnahmen)
  • Kontražvalgybos skyrius (vok. Abteilung Abwehr)
   • Vadovavimo grupė W – kontražvalgyba vermachte (vok. Führungsgruppe W: Abwehr in der Wehrmacht –  – counter-intelligence in the military
   • Wi grupė – ekonominė kontražvalgyba (vok. Gruppe Wi: Abwehr Wirtschaft)
   • C grupė – šalies vidaus kontražvalgyba (vok. Gruppe C: Abwehr Inland)
   • F grupė – užsienio kontražvalgyba (vok. Gruppe F: Abwehr Ausland)
   • D grupė – specialioji tarnyba (vok. Gruppe D: Sonderdienst)
   • S grupė – priešdiversinė veikla (vok. Gruppe S: Sabotageabwehr)
   • G grupė – recenzijos (vok. Gruppe G: Gutachten)
   • Z grupė – centrinis archyvas (vok. Gruppe Z: Zentralarchiv)
  • Užsienio komunikacijų stebėjimo tarnyba (vok. Auslands (telegramm) prüfstelle)
   • I grupė rūšiavimas (vok. Gruppe I: Sortierung)
   • II grupė – cheminis tikrinimas (vok. Gruppe II: Chemische Untersuchung)
   • III grupė – privati korespondencija (vok. Gruppe III: Privatbriefe)
   • IV grupė – komercinė korespondencija (vok. Gruppe IV: Handelsbriefe)
   • V grupė – karo lauko korespondencija (vok. Gruppe V: Feldpostbriefe)
   • VI grupė – karo belaisvių korespondencija (vok. Gruppe VI: Kriegsgefangenenbriefe)
   • VII grupė – centrinis registras (vok. Gruppe VII: Zentralkartei)
   • VIII grupė – analizė (vok. Gruppe VIII: Auswertung)
   • IX grupė – karo belaisvių korespondencijos analizė (vok. Gruppe IX: Kriegsgefangenen-Brief-Auswertung)
 • Ekonomikos ir ginkluotės valdyba (vok. Wirtschafts und Rüstungsamt) – tiekimas[2]
 • Bendrųjų vermachto reikalų valdyba (vok. Amtsgruppe Allgemeine Wehrmachtangelegenheiten).
  • Šalies vidaus skyrius (vok. Abteilung Inland)
  • Bendrasis skyrius (vok. Allgemeine Abteilung)
  • Vermachto socialinės globos ir aprūpinimo skyrius (vok. Wehrmachtsfürsorge- und versorgungsabteilung)
  • Mokymo vermachto mokyklose skyrius (vok. Wehrmachtsfachschulunterricht)
  • Mokslo skyrius (vok. Wissenschaft)
  • Vermachto administravimo skyrius (vok. Wehrmachtsverwaltungsabteilung)
  • generolas ypatingiesiems karo belaisvių reikalams (vok. General zu besonderen Verfügung für Kriegsgefangenenwesen)
  • Vermachto nuostolių skyrius (vok. Abteilung Wehrmachtverlustwesen; WVW)
   • vermachto karo nuostolių ir karo belaisvių informacijos biuras (vok. Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene)

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Kitas pavadinimas – vok. Amtsgruppe Auslandsnachrichten und Abwehr
 2. Dar žinomas kaip Wehrwirtschaftsstab 'gynybinės ekonomikos štabas'.