Vieno langelio principas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

„Vieno langelio“ principas – vieną patogią (fizinę ar elektroninę) vietą, kurioje pilietis gali gauti visas ar dalį viešojo administravimo institucijų teikiamų viešųjų/administracinių paslaugų. Remiantis vieno langelio principais, visus reikalus pilietis gali susitvarkyti vienoje vietoje: bendraujant su valstybės tarnautoju tiesiogiai, telefonu, faksu, internetu ar kitais būdais. Asmenims nebereikia papildomai ieškoti informacijos, pateikti papildomų dokumentų, perskambinti ar pakartotinai kreiptis ir vėl aiškinti savo padėtį.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Terminas yra kilęs iš JAV 1920-ųjų pabaigos, 1930-ųjų pradžios. Anksčiausia, ką galima rasti, tai automobilių remonto skelbimas, iš Lincoln Star, Lincoln, Nebraska, Liepa 1930. Jie sugebėjo apibendrinti ką šis terminas reiškia keletu žodžių – „Visa tai atliekama vienoje vietoje. Taupykite laiką. Išsaugokite savo pinigus".

Europos Sąjungos valstybių patirtis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Europos Sąjungos valstybėse vieno langelio principas suprantamas kaip piliečių teisės į gerą administravimą - greitą, nešališką, principingą ir skaidrų jų prašymų nagrinėjimą valstybės institucijose. Institucijos turi teikti kokybiškas ir visiems prieinamas paslaugas, remdamosi gero administravimo principais.[1]

„Vieno langelio“ aptarnavimo tarnyba[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

„Vieno langelio“ aptarnavimo tarnyba - tai yra institucijos padalinys arba tam tikras sektorius, kur asmenys (subjektas) gali teikti prašymus, skundus ir sulaukti atsakymo į jų duodamą užduotį. Ši tarnyba pati, be subjekto įsikišimo (išskyrus atvejus, kai reikia patikslinti arba patikrinti nurodytą informaciją) tvarko asmens paduotą prašymą, susisiekia su kitom institucijom jos tvarkymo proceso metu. Šis sektorius yra sukuriamas institucijos vadovo nurodymu, kuris veikia pagal nurodytą darbo reglamentą.

Paskirtis:[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  • Sutaupyti žmonėms laiko
  • Supaprastinti dokumentų tvarkymą
  • Leisti subjektui sekti jo prašymo arbo skundo nagrinėjimą

„Vieno langelio“ tarnyba[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

„Vieno langelio“ tarnyba priima asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus bei skundus ir atsako į juos pagal savo kompetenciją; teikia pažymas, pristatytinas kitoms institucijoms, taip pat kitus oficialius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka; suteikia informaciją apie klausimo sprendimo procedūrą ir apie panašių klausimų sprendimus; išklauso asmenį ir pasiunčia jį į tos pačios institucijos tarnybas bei pas tarnautojus, kompetentingus spręsti keliamą klausimą, praneša tikslų priėmimo laiką, vietą, prireikus pakviečia reikalingus asmenis; išduoda užpildyti dokumentus, prireikus padeda juos užpildyti; pateikia pareiškėjui asmeniškai prašomą informaciją apie institucijos veiklą, išskyrus įstatymų numatytą neteiktiną informaciją.

„Vieno langelio“ principo įgyvendinimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  • Įsteigiamas naujas padalinys, kuris aptarnauja asmenis
  • Pateikiamos vykdomos funkcijos ir tų funkcijų nagrinėjimo planas
  • Padalinio darbuotojai aprūpinami darbo reikmenimis (IT ir pan.)
  • Sukuriamos dokumentų tvarkymo programos, kuriomis operatyviai tvarkomi įvairiausi duomenys

„Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybai keliami reikalavimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Patogus ir viešai paskelbtas tarnybos darbo laikas; pritaikytas neįgaliems ir pagyvenusiems žmonėms priėjimas prie pastato; matomoje vietoje įrengtas stendas (rodyklė), informuojantis apie institucijos padalinius ir jų vadovus; pakankamai erdvi laukimo patalpa, kurioje pakaktų sėdimų vietų ir būtų įrengta atskira vieta konfidencialiam pokalbiui.

„Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos darbuotojams keliami reikalavimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Išmanyti savo institucijos tikslus, uždavinius, funkcijas, tarnautojų teises ir pareigas, taip pat savo kompetencijos ribas; gebėti skirti klausimus, kurie išsprendžiami iš karto, nuo tų, kuriems reikia taikyti administracinę procedūrą; mokėti vartoti specialią terminiją, gebėti operatyviai organizuoti asmens klausimo svarstymą ir sprendimą, prireikus užtikrinti kitų reikalingų asmenų dalyvavimą aptarnaujant asmenį; gebėti laiku apsirūpinti visais dokumentais ir informacine medžiaga, kurių reikia operatyviam ir dalykiškam aptarnavimui.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Vieno langelio“ principo įgyvendinimas viešojo administravimo institucijose.2007. Viešasis administravimas Lietuvoje. VRM.Vilnius/