Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VTPT) - Lietuvos Respublikos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis yra teisės aktų nustatyta tvarka atlikti teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes, teikti specialisto išvadas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis.

VTPT savininkė yra valstybė. VTPT savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Adresas: A.Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius (Naujoji Vilnia).

Veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

VTPT veiklos tikslai:

 • atlikti teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes;
 • teikti specialisto išvadas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis.

VTPT, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka šias funkcijas:

 • atlieka teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamajame, civiliniame ir administraciniame procese;
 • teikia specialisto išvadas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis;
 • esant būtinosios psichiatrinės pagalbos indikacijų, ekspertizės atlikimo metu tiriamajam skiria gydymą, o esant kitų sveikatos būklės sutrikimų, siunčia juos į asmens sveikatos priežiūros įstaigas;
 • atlieka teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos srities mokslinius tyrimus, rengia ir aprobuoja ekspertinio tyrimo metodikas, dalyvauja rengiant mokslines programas;
 • rengia teismo psichiatrus ekspertus ir teismo psichologus ekspertus, suteikia jiems teismo psichiatrų ekspertų, teismo psichologų ekspertų kvalifikaciją;
 • pagal sutartis su mokymo įstaigomis dalyvauja rengiant studentus, rezidentus ir specialistus;
 • organizuoja teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarus, kursus, mokslines konferencijas;
 • koordinuoja teismo psichiatrijos ekspertinių padalinių darbą, kontroliuoja, ar ekspertizės atliekamos laiku ir kokybiškai;
 • teikia metodinę pagalbą teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms;
 • esant galimybei, atlieka tyrimus kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymu. Šiais atvejais juridiniai ir fiziniai asmenys už atliktus tyrimus apmoka VTPT sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
 • taiko naujus mokslo ir technikos laimėjimus ekspertinėje praktikoje;
 • rengia teisės aktų, susijusių su teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertize, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimu, projektus;
 • bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių teismo ekspertizės įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo institucijomis;
 • kaupia ir tvarko ekspertizėms bei tyrimams, mokslo tiriamajai ir metodinei veiklai reikalingus informacinius duomenis;
 • pagal kompetenciją priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

VTPT, teisės aktuose nustatyta tvarka licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, privalo turėti licenciją[1].

Administracija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Direktorė Vaiva Martinkienė
 • Direktoriaus pavaduotojas personalo valdymui Vitalijus Šaškovas

Skyriai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Buhalterinės apskaitos skyrius
 • Metodinis skyrius
 • Ūkio skyrius
 • Respublikinis teismo psichiatrijos skyrius
 • Vilniaus 1-asis teismo psichiatrijos skyrius
 • Vilniaus 2-asis teismo psichiatrijos skyrius
 • Kauno 1-asis teismo psichiatrijos skyrius
 • Kauno 2-asis teismo psichiatrijos skyrius
 • Klaipėdos teismo psichiatrijos skyrius
 • Šiaulių teismo psichiatrijos skyrius
 • Panevėžio teismo psichiatrijos skyrius
 • Rokiškio teismo psichiatrijos skyrius
 • Utenos teismo psichiatrijos skyrius

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]