Lietuvos krikščionių demokratų partija: Skirtumas tarp puslapio versijų

Jump to navigation Jump to search
Krikščioniškosios demokratijos ištakos Lietuvoje siekia [[XIX amžius|XIX a.]] vidurį ir [[Motiejus Valančius|M.Valančiaus]] veiklą. Partijos istoriją tyręs M.Krupavičius teigia, kad iki 1905 m. krikščioniškoji demokratija pergyveno potencialų, o vėliau - aktualų periodą. Tuo metu jau veikė von Ropp'o Lietuvos - [[Baltarusija|Baltarusijos]] katalikiška konstitucinė partija. Šią partiją sudarė daugiausia dvarininkai ir aukštieji dvasininkai. Lietuvos-Baltarusijos katalikiška konstitucinė partija taip pat pasisakė už Lietuvos autonomiją. [[1905]]-[[1906]] m. krikdemai kaip politinė srovė Lietuvoje buvo labai įtakinga. [[1905]] m. pirmąją krikdemų kuopelę įkūrė Tumas-Vaižgantas.
== Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga ==
LKDS veiklos atkūrimas pokarinėje Europoje, t.y. Vokietijoje, vyko sunkiai. Pirmieji ir vieninteliai į krikščionių demokratų suvažiavimą, 1946 m. spalio 26 d. Scheinfelde susirinko Amerikiečių zonoje gyvenantys lietuviai krikščionys demokratai. Kitose Vokietijos zonose gyvenantys krikščionys demokratai nebuvo organizuoti ir į suvažiavimus nesusirinkdavo. Dėl šios priežasties gana vėlai buvo sudarytas LKDP CK, visai nesudaryti žemesnio pobūdžio organizaciniai vienetai. Amerikiečių zonoje įvykęs suvažiavimas beveik neturėjo tęstinumo, nes vienas šio suvažiavimo nutarimų – dėl studijų ratelių ar centrų steigimo- liko neįgyvendintas. Veikla iš esmės nebuvo vykdoma, o pavėluotai sudarytas LKDP CK sprendė tik partinio lygmens klausimus.
Kita LKDP konferencija įvyko 1948 m. balandžio 20 – 21 d. Fellbache. Joje dalyvavo visi Vokietijoje esantys krikščionių demokratų veikėjai. LKDP pirmininkas Mykolas Krupavičius perskaitė informatyvų pranešimą apie tai, kaip sekėsi organizuoti veiklą nuo paskutinio partijos suvažiavimo. Turėdamas Konferencijos įgaliojimus sudaryti Centro komitetą, M. Krupavičius laukė kitose zonose įvyksiančių krikdemų suvažiavimų, kad galėtų sudaryti visoms zonoms priimtiną partijos Centro komitetą, tačiau kitose zonose suvažiavimai neįvyko. Smarkiai pavėlavęs, M.Krupavičius sudarė partijos CK iš šių asmenų: Domo Jasaičio, Dr.Šimaičio, Prano Vainausko, Petro Karvelio ir Česlovo Masaičio
Nuo 1946 m. LKDP CK veikė Vokietijoje, o jau nuo 1950 m. Sąjungos veikla pradedama organizuoti Jungtinėse Amerikos Valstijose. LKDS veiklą organizuojant JAV, skyriai susikūrė Čikagoje, Klivlende, Bostone, Niujorke, Detroite. LKDS atstovaujančių narių buvo Kanadoje, Australijoje ir Pietų Amerikoje
Pirmasis sąjungos statutas, tremties laikui, buvo priimtas LKDS konferencijoje 1956 m. rugsėjo 2 d. Klevlende, JAV. LKDS veiklos tikslas emigracijoje – nepriklausomos, demokratiškos ir krikščioniškais pagrindais tvarkomos Lietuvos atkūrimas. Siekdama šio tikslo išsikelia kelis gretutinius tikslus: dalyvauti Lietuvos išlaisvinimo kovoje, pasiruošti išlaisvintos Lietuvos atstatymo darbams, plėtoti tarptautinę veiklą.
 
== Lietuvių krikščionių demokratų partija ==
Anoniminis naudotojas

Naršymo meniu