Lietuvos krikščionių demokratų partija: Skirtumas tarp puslapio versijų

Jump to navigation Jump to search
 
== Lietuvių krikščionių demokratų partija ==
Ši programa buvo išspausdinta tik 1907 m., bet jau Didžiajame Vilniaus lietuvių seime, įvykusiame 1905 m. gruodžio 4 - 6 dieną, sklido ir Lietuvių krikščionių demokratų partijos vardas bei jos programos mintys: buvo išrinkta Lietuvos krikščionių demokratų partijos centro valdyba, o iš šio seimo grįžęs kunigas Juozas Tumas savo parapijoje Vadaktėliuose tuojau suorganizavo pirmąją Lietuvos krikščionių demokratų kuopą.
Trys Peterburgo dvasinės akademijos profesoriai - Pranciškus Būčys, Aleksandras Dambrauskas Jakštas ir Jonas Mačiulis-Maironis 1904 m. birželio mėn. parašė pirmąją Lietuvių krikščionių demokratų partijos programą.
Ši programa buvo išspausdinta tik 1907 m., bet jau Didžiajame Vilniaus lietuvių seime, įvykusiame 1905 m. gruodžio 4 - 6 dieną, sklido ir Lietuvių krikščionių demokratų partijos vardas bei jos programos mintys: buvo išrinkta Lietuvos krikščionių demokratų partijos centro valdyba, o iš šio seimo grįžęs kunigas Juozas Tumas savo parapijoje Vadaktėliuose tuojau suorganizavo pirmąją Lietuvos krikščionių demokratų kuopą.
Partija rėmėsi jaunais kunigais. Siekė išlaikyti katalikų bažnyčios privilegijas Lietuvoje. Išleido keletą atsišaukimų, daugiausia nukreiptų prieš socialdemokratus, smerkė socialdemokratus už jų radikalumą ir palankiau vertino Lietuvos demokratų partiją, su kuria mielai bendradarbiavo. Tačiau Rusijos caro valdžia po 1905-1906 m. neramumų labai sugriežtino tvarką šalyje, suvaržė piliečių politinį veiklą ir Lietuvių krikščionių demokratų partijos programos įgyvendinimas buvo sustabdytas - naujų kuopų steigti neleido.
Jau Didžiajame Vilniaus seime buvo reikalauta autonomijos Lietuvai, o kai kas prakalbo net ir apie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Kai Lietuvoje viešpatavo okupantai vokiečiai, Lietuvos inteligentai, numatydami, kad karas ir okupacija ne amžini, pradėjo svajoti apie Lietuvos atkūrimą ir gavo iš okupantų leidimą 1917 m. rugsėjo 18-22 d. sušaukti Lietuvos atstovų konferenciją. Šioje konferencijoje buvo priimtas nutarimas atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir buvo išrinkta 20 asmenų Lietuvos Taryba, kuri buvo įgaliota rūpintis konferencijos nutarimui įgyvendinti. Slaptu balsavimu renkant Tarybą, net dešimt išrinktųjų buvo krikščionių demokratų pakraipos. Konferencijos metu susikūrė Lietuvos krikščionių demokratų partijos branduolys, kuris nutarė vadovautis šiek tiek pataisyta, 1904 metais parašyta, Lietuvių krikščionių demokratų partijos programa. Dar konferencijos metu du krikščionių demokratų partijos atstovai iš Tarybos pasitraukė, ir 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą pasirašė aštuoni krikščionių demokratų partijos atstovai.
Anoniminis naudotojas

Naršymo meniu