Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas – pagrindinis savivaldybės tarybos vidaus teisės aktas, kuriuo pagal galiojantį Vietos savivaldos įstatymą nustatoma savivaldybės tarybos struktūra, tarybos institucijų kompetencija ir funkcijos, jų tarpusavio santykiai ir santykiai su savivaldybės administracija, ceremonialai ir procedūros, tarybos narių ir pareigūnų įgaliojimai. Tai dokumentas, vienodai galiojantis ir privalomas visiems savivaldybės gyventojams ir jos teritorijoje veikiantiems ūkio subjektams, juridine forma atitinkantis akcinės bendrovės įstatus, nes savivaldybė savo esme ir yra jos gyventojų akcinė bendrovė.

Struktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tarybos veiklos reglamentas paprastai susideda iš kelių bendrųjų dalių ir taisyklių rinkinio. Kaip ir kiekvienos įstaigos ar įmonės įstatuose būtina nurodyti, kokiu teisiniu pagrindu veikia institucija, kas jai suteikė teisę ir galią veikti, kas yra jos steigėjai, kokius ji turi įgaliojimus ir kaip ji juos įgyvendina, kas, kokius ir kaip priima sprendimus, kokia institucijos viešojo administravimo vidinė ir valdymo struktūra.

Turtas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Antroji dalis skiriama nusakyti, kokį materialų ir nematerialų turtą valdo savivaldybės taryba, ir kaip ji juo disponuoja, kaip ir kam gali būti perduotas ar parduotas savivaldybės turtas, kaip ir kokiu pagrindu gali būti municipalizuotas bendruomenės poreikiams būtinas fizinių ir juridinių asmenų nuosavybėje esantis turtas. Toliau nusakoma, kas sudaro savivaldybės ūkinį ir finansinį pagrindą, kokie mokesčiai renkami savivaldybės teritorijoje ir kas juos nustato, kur ir kaip panaudojamos gautos lėšos ir kas gali kontroliuoti jų panaudojimą. Taip pat būtina nustatyti valstybės teikiamų dotacijų ir kreditų panaudojimo principus, kaip atsiskaitoma už valstybės nustatytas savivaldybei funkcijas, kokie teisiniai santykiai tarp savivaldybės ir valstybės biudžetų.

Viešosios paslaugos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Dar viena dalis skiriama pagrindinės savivaldybės funkcijos – viešųjų paslaugų teikimui. Joje išvardijamos viešosios paslaugos, kurias teikia ir gali teikti savivaldybė tiesiogiai gyventojams ir bendruomenei, kaip organizuojamas jų teikimas, kas gali jas teikti, kas nustato viešųjų paslaugų tarifus ir kaip už jas apmokama. Būtina nurodyti, kas gali kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę ir atsiskaitymą už jas, kokios galimos teisinės pasekmės už nusižengimus.

Kompetencijos ribos ir funkcijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Reglamentu nustatomos politinės ir administracinės valdžios kompetencijos ribos ir funkcijos, jų priimamų teisės aktų formos ir galios, atstovaujamosios ir vykdomosios valdžių tarpusavio santykiai, savivaldybės viešojo administravimo institucijų darbo tvarka, teisės aktų rengimo, svarstymo, priėmimo, įgyvendinimo ir kontrolės taisyklės, viešojo administravimo institucijų rengiamų vidinių, viešųjų ir oficialiųjų renginių ceremonialas ir protokolas, bet kokių bendruomenėje vykstančių posėdžių, susirinkimų, mitingų inicijavimo, rengimo, vedimo ir atsakomybės už juos tvarka, gyventojų kreipimosi į savivaldybės viešojo administravimo institucijas būdai (prašymas, apeliacija, viešas skelbimas, viešas paklausimas, pilietinė iniciatyva), jų pateikimo, svarstymo ir atsakymų į juos pateikimo formos bei terminai, asmens teisės susipažinti su viešaisiais dokumentais ir sprendimų projektais tvarka, gyventojų dalyvavimo priimant sprendimus tvarka, politikų ir tarnautojų darbo ir tarifikacijos sąlygos, gyventojo padarytos savivaldybei ar bendruomenei bei pareigūno padarytos gyventojui žalos atlyginimo sąlygos bei kitų klausimų sprendimo principai.

Planavimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vienas svarbiausių reglamento skyrių yra biudžetinio planavimo ir biudžeto projekto sudarymo, jo svarstymo administracijoje bei tarybos komitetuose, biudžeto plano tvirtinimo savivaldybės taryboje principiniai nuostatai. Reglamente nustatoma, kaip pagrindžiamas biudžeto lėšų poreikis, kaip sudaromas bendrasis planas, ilgalaikis strateginis planas ir metinis planas, kaip „susveriami“ finansavimo prioritetai, kaip formuojamas pats biudžeto planas.

Atributika[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kiekviena savivaldybė turi savo atributiką – herbą, himną, vėliavą, antspaudą. Kartais savo atributiką gali turėti ir sudėtinės savivaldybės teritorijos dalys. Tik pagrindiniame savivaldybės dokumente įmanoma tinkamu teisiniu lygiu nustatyti jų naudojimo principus. Tačiau juos konkrečiau paaiškinti gali ir savivaldybės taisyklės.

Reglamentu galima nustatyti ir įvairias bendruomenės, savivaldybės, tarybos bei kitas viešas procedūras bei specialiuosius ceremonialus, tokius, kaip savivaldybės šventės (pavyzdžiui, Magdeburgo teisių suteikimo dienos minėjimas, Pasveikinimo miestui šventė), tarybos narių priesaika bendruomenei, mero inauguracija, tarybos posėdžių vedimo tvarka.