Rusijos Federacijos gynybos ministerija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
RF Gynybos ministerijos emblema

Rusijos Federacijos Gynybos ministerija (RF GM, rus. Министерство обороны Российской Федерации; Минобороны России) – Rusijos Federacijos vykdomosios valdžios federalinė institucija (ministerija), vykdanti valstybės politiką ir valstybės valdymą gynybos srityje, koordinuojanti kitų federalinių ministerijų bei institucijų ir Rusijos Federacijos subjektų vykdomosios valdžios organų veiklą gynybos srityje. Ministerija įkurta 1991 m. rugpjūčio 20 d. RF GM būstinė yra Maskvoje, Znamenkos gatvėje 19.

Ministerijai vadovauja RF gynybos ministras, kurį RF vyriausybės pirmininko teikimu skiria ir atleidžia RF prezidentas. Gynybos ministras – Sergejus Šoigu. Generalinio štabo viršininkas – armijos generolas Nikolajus Makarovas.

2009 m. biudžetas – 1376,5 mlrd. rublių[1].

RF Gynybos ministerija yra centrinis organas, valdantis Rusijos ginkluotąsias pajėgas, tačiau jai nepriklauso:

 • civilinės gynybos kariuomenė
 • pasienio kariuomenė,
 • vidaus kariuomenė.

Struktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Įvairius padalinius kuruoja atskiri gynybos ministro pavaduotojai. Struktūra pateikta pagal šį paskirstymą[2]:

 • Pirmasis RF gynybos ministro pavaduotojas – generolas pulkininkas Aleksandras Kolmakovas (rus. Александр Колмаков)
  • Vyriausioji ginkluotųjų pajėgų kovinės parengties ir tarnybos valdyba (Главное управление боевой подготовки и службы войск ВС РФ)
  • RF GM Karinė inspekcija (Военная инспекция МО РФ)
  • RF GM Skrydžių saugos tarnyba (Служба безопасности полетов авиации МО РФ)
  • RG GP Karinių orkestrų tarnyba (Военно-оркестровая служба ВС РФ)
 • RF GP Generalinio štabo viršininkas ir pirmasis RF gynybos ministro pavaduotojas – armijos generolas Nikolajus Makarovas (rus. Николай Макаров)
  • RF GP GŠ Vyriausioji operatyvinė valdyba (Главное оперативное управление ГШ ВС РФ)
  • RF GP GŠ Vyriausioji valdyba (Главное управление ГШ ВС РФ)
  • RF GP GŠ Vyriausioji organizavimo ir mobilizavimo valdyba (Главное организационно-мобилизационное Управление ГШ ВС РФ)
  • RF GP Ryšių viršininko valdyba (Управление начальника связи ВС РФ)
  • RF GP GŠ Radioelektroninės kovos valdyba (Управление радиоэлектронной борьбы ГШ ВС РФ)
  • RF GP GŠ Karinės topografijos valdyba (Военно-топографическое управление ГШ ВС РФ)
 • Valstybės sekretorius ir RF gynybos ministro pavaduotojas – armijos generolas Nikolajus Pankovas (Николай Панков)
  • RF GM Vyriausioji kadrų valdyba (Главное управление кадров МО РФ)
  • RF GM Vyriausioji auklėjamojo darbo valdyba (Главное управление воспитательной работы ВС РФ)
  • RF GM Valstybės civilinės tarnybos klausimų valdyba (Управление по вопросам государственной гражданской службы МО РФ)
  • RF GM ryšių su įstatymų leidybos ir vykdomosios valdžios organais palaikymo kryptis (Направление по взаимодействию МО РФ с органами законодательной и исполнительной власти)
 • RF GP Ginkluotės viršininkas ir RF gynybos ministro pavaduotojas – armijos generolas Vladimiras Popovkinas (Владимир Поповкин)
  • RF GP Ginkluotės viršininko valdyba (Управление начальника вооружения ВС РФ)
  • RF GM Vyriausioji Raketų ir artilerijos valdyba (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ)
  • RF GM Vyriausioji automobilių, šarvuočių ir tankų valdyba (Главное авто-бронетанковое управление МО РФ)
  • RF GM Metrologijos tarnyba (Метрологическая служба МО РФ)
  • RF GM Ginkluotės ir karinės technikos tiekimo ekspertizės kryptis (Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны РФ)
 • RF GP Užnugario viršininkas ir RF gynybos ministro pavaduotojas – generolas pulkininkas Vladimiras Popovkinas (Дмитрий Булгаков)
  • RF GP Užnugario viršininko valdyba (Управление начальника тыла ВС РФ)
  • RF GM Vyriausioji karo medicinos valdyba (Главное военно-медицинское управление МО РФ)
  • RF GM centrinės valdybos:
   • Centrinė karinio susisiekimo valdyba (Центральное управление военных сообщений)
   • Centrinė automobilių ir kelių valdyba (Центральное автомобильно-дорожное управление)
   • Centrinė raketinio kuro ir degalų valdyba (Центральное управление ракетного топлива и горючего)
   • Centrinė maisto produktų valdyba (Центральное продовольственное управление)
   • Centrinė ekipuotės valdyba (Центральное вещевое управление)
  • Aplinkos saugos viršininko valdyba (Управление начальника экологической безопасности)
  • Geležinkelio kariuomenės vadovybė (Командование ЖДВ)
 • RF GM Apgyvendinimo ir aprūpinimo viršininkas ir RF gynybos ministro pavaduotojas – generolas pulkininkas Vladimiras Filipovas (Владимир Филиппов)
  • RF GM Apgyvendinimo ir aprūpinimo viršininko valdyba (Управление начальника расквартирования и обустройства МО РФ)
  • RF GM Vyriausioji valstybinio užsakovo kapitalinės statybos valdyba (Главное управление государственного заказчика капитального строительства МО РФ)
  • RF GM Vyriausioji kariuomenės aprūpinimo valdyba (Главное управление обустройства войск МО РФ)
  • RF GM Vyriausioji butų ir jų eksploatavimo valdyba (Главное квартирно-эксплуатационное управление МО РФ)
  • Federalinė valstybinė įmonė „RF GM Kapitalinės statybos užsakovo valdyba“ (Федеральное казенное предприятие „Управление заказчика капитального строительства МО РФ“)
  • Federalinė aprūpinimo būstu kaupimo ir hipotekų sistemos valdyba (Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих)
 • RF GM Ekonomikos ir finansų tarnybos viršininkas – Vera Čistova (Вера Чистова)
  • RF GM Vyriausioji finansų ir ekonomikos valdyba (Главное финансово-экономическое управление МО РФ)
  • RF GM Civilinio personalo darbo ir darbo užmokesčio valdyba (Управление труда и заработной платы гражданского персонала МО РФ)
 • RF gynybos ministro aparato viršininkas
  • RF GM Vyriausioji tarptautinio karinio bendradarbiavimo valdyba (Главное управление международного военного сотрудничества МО РФ)
  • RF GM Vyriausioji teisės valdyba (Главное правовое управление МО РФ)
  • RF GM Sutarčių vykdymo kontrolės valdyba (Управление МО РФ по контролю за выполнением договоров (НЦУЯО))
  • RF GM Reikalų valdyba (Управление делами МО РФ)
  • RF GM Spaudos tarnybos ir informacijos valdyba (Управление пресс-службы и информации МО РФ)
  • RF GM Finansinė inspekcija (Финансовая инспекция МО РФ)
  • RF GM Kanceliarija (Канцелярия МО РФ)
  • RF GM Darbo su piliečių laiškais valdyba (Управление по работе с обращениями граждан МО РФ)
  • RF Gynybos ministro aparato Ekspertų centras (Экспертный центр Аппарата Министра обороны РФ)
  • RF GP Fizinio parengimo valdyba (Управление физической подготовки ВС РФ)
 • Vyriausiosios vadovybės:
  • Vyriausioji sausumos pajėgų vadovybė
   • RF GP Inžinerinės kariuomenės viršininko valdyba (Управление начальника инженерных войск ВС РФ) – generolas leitenantas Jurijus Balchovitinas (Юрий Балховитин)
   • RF GP RChB gynybos kariuomenės viršininko valdyba (Управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ) – pulkininkas Jevgenijus Starkovas (Евгений Старков)
   • Raketų kariuomenės ir artilerijos viršininko valdyba (Управление начальника ракетных войск и артиллерии) – generolas leitenantas Sergejus Bogatinovas (Сергей Богатинов)
   • Armijos priešlėktuvinės gynybos viršininko valdyba (Управление начальника войсковой ПВО) – generolas majoras Michailas Krušas (Михаил Круш)
  • Vyriausioji Karinių oro pajėgų vadovybė – generolas pulkininkas Aleksandras Zelinas (Александр Зелин)
  • Vyriausioji Karinio jūrų laivyno vadovybė – admirolas Vladimiras Visockis (Владимир Высоцкий)
  • Strateginės paskirties raketų kariuomenės vadovybė – generolas leitenantas Andrejus Švaičenka (Андрей Швайченко)
  • Oro desanto kariuomenės vadovybė – generolas leitenantas Vladimiras Šamanovas (Владимир Шаманов)
  • Kosminės kariuomenės vadovybė – generolas majoras Olegas Ostapenka (Олег Остапенко).

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]