Portugalijos oro pajėgos

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Portugalijos oro pajėgos
Veikimo laikas 1952 – dabar
Valstybė Portugalijos vėliava Portugalija
Pavaldus Portugalijos ginkluotosios pajėgos
Rūšis Karinės oro pajėgos
Paskirtis oro erdvės gynyba, žvalgyba, parama armijos ir laivyno operacijoms, transportas, paieška ir gelbėjimas, jūrų patruliavimas
Šūkis Ex Mero Motu ('Savo laisva valia')
Vadovybė
Karinių pajėgų štabo viršininkas generolas Luís Evangelista Esteves de Araújo
Simbolika
rondelis

Portugalijos oro pajėgos (port. Força Aérea Portuguesa, FAP) – Portugalijos ginkluotųjų pajėgų šaka. Sukurta 1952 m. liepos 1 d. sujungus Aeronáutica Militar (Armijos aviacija) ir Aviação Naval (Portugalijos laivyno aviacija). O šaknys veda į 1912 m., kai Portugalijoje atsirado karinė aviacija, iš kurios vėliau susidarė Armijos ir laivyno aviacijos tarnybos.

Portugalijos oro pajėgos turi aerobatikos komandas:

Organizacija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kristaus ordino kryžius yra Portugalijos oro pajėgų simbolis

Portugalijos oro pajėgose sprendimai priimami trimis lygiais:

 • Ilgalaikis planavimas – Už jį atsako štabo viršininkas (port. Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, CEMFA), jo pavaduotojas (VICE-CEMFA), kuris vadovauja Portugalijos oro pajėgų štabui (EMFA), turinčiam Personalo, Žvalgybos, Operatyvinė ir Logistikos skyrius.
 • Trumpalaikis planavimas – Už jį atsako trys didžiosios Portugalijos oro pajėgų vadovybės, kurios pagal doktrinų direktyvas kuria operatyvines ir technines direktyvas:
  • Operatyvinė vadovybė;
  • Personalo vadovybė;
  • Administracinė ir logistikos vadovybė.
 • Vykdymas – baziniai daliniai, hierarchiškai ir funkciškai priklausantys nuo atitinkamų funkcinių ir techninių vadovybių, atsakingi už vykdymą. Jie sudaro tris grupes:
 • Operatyvinė grupė,
 • Techninės priežiūros grupė,
 • Paramos grupė.

Grupės organizuotos pagal paskirtas misijas ir suteiktas priemones. Baziniai daliniai atsakingi už direktyvų vykdymą. Oro operacijos yra galutinis rezultatas.

Oro pajėgų štabas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Oro pajėgų štabas (port. Estado-Maior da Força Aérea, EMFA) atsakingas už Oro pajėgų veiklos tyrimus, koncepcijų kūrimą ir planavimą, Oro pajėgų štabo viršininko (CEMFA) sprendimų įgyvendinimą. EMFA vadovas yra Oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas (VCEMFA), o šį pavaduoja pilotas generolas majoras (port. Major-General Piloto-Aviador).

Oro pajėgų štabą sudaro:

 • Personalo skyrius (1ª Divisão – Pessoal),
 • Žvalgybos skyrius (2ª Divisão – Informações),
 • Operatyvinis skyrius (3ª Divisão – Operações),
 • Logistikos skyrius (4ª Divisão – Logísticas),
 • Paramos skyrius (Orgãos de apoio).

Oro pajėgų štabui pavaldūs šie specifiniai padaliniai:

 • Bendroji oro pajėgų inspekcija (port. Inspecção Geral da Força Aérea IGFA);
 • Oro pajėgų aukštųjų studijų institutas;
 • Oro pajėgų akademija (port. Academia da Força Aérea, AFA);
 • Informatikos direktoratas (port. Direcção de Informática, DINFA);
 • Oro pajėgų muziejus;
 • Istorinis oro pajėgų archyvas;
 • Oro pajėgų orkestras.

Administracinė ir logistikos vadovybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Oro pajėgų Administracinės ir logistikos vadovybės (port. Comando Logístico e Administrativo da Força Aérea, CLAFA) vadas yra generolas leitenantas. Jo pareigos apima Oro pajėgų materialiųjų išteklių valdymą siekiant įgyvendinti CEMFA planus ir direktyvas.[1]

Jam pavaldūs šie daliniai:

 • Logistikos ir transporto direktoratas (viršininkas generolas majoras). Užsiima technine logistinės veiklos priežiūra, užtikrina logistinę karinių dalinių paramą, tvarko savo atsakomybės srities materialiuosius išteklius.
 • Ryšių ir informacinių sistemų direktoratas (viršininkas generolas majoras). Tvarko ryšių, valdymo, navigacijos ir stebėjimo bei informacijos sistemas bei susijusią technologinę infrastruktūrą.
  • Elektronikos techninio aptarnavimo centras. Palaiko oro pajėgų ryšių, šifravimo sistemas, įrenginėja elektrinius ir saugumo tinklus, jei jų neįrenginėja išoriniai kontraktoriai.
 • Inžinerijos ir programų direktoratas (viršininkas generolas majoras).
  • Elektroninės kovos centras.
 • Infrastruktūros direktoratas (port. Direção de Infraestruturas. Viršininkas generolas majoras). Stato ir palaiko Oro pajėgų infrastruktūrą. Prižiūri oro pajėgų turtą.
  • Oro pajėgų aerodromų inžinerijos grupė. Karo metu remontuoja, stato ir palaiko aerodromus ir kitus oro operacijoms svarbius statinius. Taikos metais stato ir remontuoja specialiąją infrastruktūrą, jei tai daryti nėra perleista išoriniams kontraktoriams.
 • Ginkluotės sistemų techninės priežiūros direktoratas (viršininkas generolas majoras). Vadovauja technine priežiūra užsiimantiems padaliniams. Užtikrina ginkluotės sistemų palaikymą, kad būtų išlaikoma operatyvinė ir techninė parengtis.
  • Oro pajėgų atstovybė kompanijoje OGMA.
 • Bendrasis Oro pajėgų sandėlių kompleksas (port. Depósito Geral de Material da Força Aérea, DGMFA. Viršininkas pulkininkas.). Gauna, sandėliuoja ir skirsto Oro pajėgų medžiaginius išteklius.

Operatyvinė vadovybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Oro pajėgų operatyvinė vadovybė (port. Comando Operacional da Força Aérea, COFA), kuriai vadovauja generolas leitenantas, planuoja, valdo ir kontroliuoja Oro pajėgų oro galią, veiklą ir šalies oro erdvės gynybą. COFA taip pat palaiko Oro pajėgų bazių ir dalinių saugumą.

Baziniai daliniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Portugalijos oro pajėgų naikintuvas F-16A ruošiasi papildyti degalų atsargą iš skraidančio tankerio KC-10. 1999 m. kovas

COFA baziniai daliniai užtikrina (a) oro pajėgų dalinių parengtį ir (b) logistinę bei administracinę paramą šiems daliniams bei juose esantiems padaliniams, pavaldiems kitoms vadovybėms.

Baziniai daliniai:

 • Pagrindinės aviacijos bazės, kai jose bazuojasi Oro pajėgų daliniai. Tai 1-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji ir 11-oji aviacijos bazės.
 • Priešakinės aviacijos bazės, kai jose yra operatyviniai aviacijos daliniai ar jų padaliniai. Tokių bazių pavyzdžiai yra operatyviniai ir manevriniai aerodromai.

Stebėjimo ir aptikimo daliniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Stebėjimo ir aptikimo daliniai (port. Unidades de Vigilância e Detecção, UVD) užtikrina kovinių oro pajėgų dalinių veiklos sąlygas.

Oro zonos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Oro zonų vadovybės yra atsakingos už oro pajėgų dalinių parengties planavimą, priežiūrą ir valdymą, taip pat oro pajėgų dalinių aktyvumą atsakomybės rajone bei numatytų planų vykdymą. Pagal tarptautines sutartis garantuoja ryšius su užsienio pajėgų daliniais, besibazuojančiais Portugalijos bazinių dalinių bazėse.

Esamos oro zonų vadovybės:

Eskadrilės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Oro pajėgų taktinis transporto lėktuvas CASA C-295
Oro pajėgų šturmo lėktuvas Alpha-Jet, kurio spalvos skirtos pažymėti 103-iosios eskadrilės 50-ąsias metines.

Portugalijos oro pajėgų orlaiviai yra eskadrilėse, kurios pavaldžios aviacijos bazėms, kuriose bazuojasi.

Eskadrilės žymimos trimis skaitmenimis:

 • Pirmasis skaitmuo nurodo pagrindinę eskadrilės orlaivių paskirtį:
1 – Mokomoji eskadrilė;
2 – Naikintuvų eskadrilė;
3 – Šturmo eskadrilė;
4 – Žvalgybos eskadrilė;
5 – Transportinė eskadrilė;
6 – Jūros patrulių eskadrilė;
7 – Paieškos ir gelbėjimo eskadrilė;
8 – Specialiosios paskirties eskadrilė;
 • Antrasis skaitmuo nurodo eskadrilės orlaivių tipą:
0 – Lėktuvai;
1 – Mišrus;
5 – Sraigtasparniai;
 • Trečiasis skaitmuo yra tos paskirties ir to orlaivių tipo eskadrilės eilės numeris.


Personalo vadovybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Oro pajėgų personalo vadovybė (port. Comando de Pessoal da Força Aérea, CPESFA), kuriai vadovauja generolas leitenantas, administruoja oro pajėgų žmogiškuosius išteklius pagal CEMFA planusir direktyvas.

Personalo vadovybei pavaldūs:

 • Personalo direktoratas (Viršininkas pilotas generolas majoras). Administruoja žmogiškuosius išteklius, koordinuoja jų prieinamumą, organizacinius poreikius bei personalo karjeros raidą.
 • Medicininis direktoratas. Formuoja ir prižiūri veiklas, kurios užtikrina ligų prevenciją, oro pajėgų personalo sveikatingumą ir sveikimą. Koordinuoja veterinarinį aptarnavimą ir Oro pajėgų medicinines komisijas.
 • Teisingumo ir drausmės taryba. Tiria reiškinius oro pajėgose, susijusius su teisingumu ir drausme, ir konsultuoja šiais klausimais.
 • Socialinio aprūpinimo taryba. Užsiima oro pajėgų personalo socialine gerove ir socialine parama.
 • Religinės paramos taryba
 • Lumiar aviacijos bazė. Užtikrina administracinę ir logistinę paramą joje besibazuojantiems daliniams:
  • Oro pajėgų verbavimo centras (port. Centro de Recrutamento da Força Aérea).
  • Oro pajėgų orkestras
  • Oro pajėgų ligoninė
  • Aeronautikos medicinos centras. Jo Aviacijos medicinos departamentas užsiima skraidančio personalo medicininės atrankos ir sveikatos kontrolės procedūrų įvertinimu ir kūrimu. Jo kryptys yra kardiologija, oftalmologija, otolaringologija, neurologija, psichiatrija, stomatologija, ortopedija, pneumologija ir urologija. Mokymų departamentas rengia skraidančiajam personalui aeronautinės medicinos kursus, fiziologines treniruotes, renka su žmonių sveikata susijusius duomenis, kurie turi padėti didinti skrydžių saugą.
  • Psichologijos centras. (1) Aeronautikos psichologijos centras tikrina kandidatus į skraidantį personalą, remia juos kursų metu. Padeda tirti avarijas. Teikia konsultacijas personalui ir OP daliniams. (2) Karo psichologijos departamentas testuoja ir vertina kandidatus į neskraidantį personalą, remia juos kursų metu. (3) Klinikinės ir profesinės psichologijos departamentas vertina ir konsultuoja Oro pajėgų personalą, tiek kariškius, tiek civilius, jų šeimas klinikinės ir edukacinės psichologijos srityse. (4) Informacijos ir įdarbinimo kabinetas teikia informaciją ir karjeros rekomendacijas Oro pajėgų personalui ir laikiniems darbuotojams, padėdamas jiems planuoti profesinę karjerą ir pasirinkti darbą baigus tarnybą Oro pajėgose.

Mokymo vadovybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Mokymo ir formavimo vadovybė (port. Comando da Instrução e Formação da Força Aérea, CIFFA}}):

 • Oro pajėgų Akademija (port. Academia da Força Aérea, AFA}}). Ruošia karininkus nuolatiniam Oro pajėgų personalui. Rengia nacionalinės svarbos kursus aeronautikos žinių platinimui.
 • Mokymo direktoratas (port. Direcção de Instrução. Viršininkas pilotas generolas majoras). Ruošia mokymų planus ir programas, kontroliuoja mokomają veiklą Oro pajėgose. Koordinuoja sporto ir treniruotumo didinimo veiklą oro pajėgose.
 • Oro pajėgų karinio ir techninio mokymo centras (port. Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea)
 • Oro pajėgų verbavimo centras (port. Centro de Recrutamento da Força Aérea).

Kovos rikiuotė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Portugalijos oro pajėgų aviacijos bazė Nr. 4 Lažese (Azorai).
Lengvasis sraigtasparnis Alouette III

Antriniai daliniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Technika[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Orlaiviai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Portugalijos oro pajėgų dvivietis F-16B rieda į pakilimo taką
Lengvasis mokomasis lėktuvas Aérospatiale TB-30 Epsilon
Orlaivis Kilmė Tipas Versijos Pastabos
Aérospatiale TB-30 Epsilon Prancūzijos vėliava Prancūzija
Portugalijos vėliava Portugalija
Lengvasis mokomasis lėktuvas
AgustaWestland EH101 Jungtinės Karalystės vėliava Jungtinė Karalystė
Italijos vėliava Italija
Taktinis transportinis, paieškos ir gelbėjimo, bendrosios paskirties sraigtasparnis
Alexander Schleicher ASK 21 Vokietijos vėliava Vokietija Aerobatikos mokomasis sklandytuvas
CASA C-212 Aviocar Ispanijos vėliava Ispanija Taktinis transportinis lėktuvas, paieškų ir gelbėjimo Serija 100 Daugelis pakeista CASA C-295 lėktuvais. 401-oji eskadrilė dar naudoja 8 šiuos lėktuvus jūrų patruliavimo ir oro fotografavimo užduotims vykdyti.
Serija 300
CASA C-295 Ispanijos vėliava Ispanija Taktinis transportas, paieškų ir gelbėjimo
Dassault-Breguet/Dornier Alpha Jet Prancūzijos vėliava Prancūzija
Vokietijos vėliava Vokietija
Lengvasis šturmuotuvas, aukštesnės pakopos mokomasis lėktuvas Alpha-Jet A Buvęs Liuftvafės lėktuvas, Vokietijos pasiūlytas naudoti Bežos aviacijos bazėje (BA11). Naudoja ir Portugalijos oro pajėgų aerobatikos komanda Asas de Portugal
Dassault Falcon 20 Prancūzijos vėliava Prancūzija administracinis transportas ir prietaisinių tūpimo sistemų kalibravimas
Dassault Falcon 50 Prancūzijos vėliava Prancūzija administracinis transportas
de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk Kanados vėliava Kanada
Portugalijos vėliava Portugalija
Mokomasis lėktuvas OGMA Chipmunk T.20
LET L-23 Super Blanik Čekijos vėliava Čekija Mokomasis lėktuvas
Lockheed C-130 Hercules Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos Taktinis transportinis lėktuvas C-130H
C-130H-30
Lockheed F-16 Fighting Falcon Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos Naikintuvas F-16 AM
F-16 BM
Lockheed P-3 Orion Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos Jūrų patrulinis lėktuvas P-3C Update II.5/CUP-CG Buvęs Nyderlandų laivyno lėktuvas, patobulintas.

Automobiliai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]