Pasaulio lietuvių bendruomenė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Pasaulio lietuvių bendruomenė – lietuvius visame pasaulyje vienijanti visuomeninė nepolitinė organizacija.

Bendruomenės Vilniaus būstinė (nuo 1992 m.)

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1949 m. birželio 14 d. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas paskelbė Lietuvių chartą; įsipareigota, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) vienytų visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius; siektų išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvastį: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas, ir remti Nepriklausomos Lietuvos valstybę.

Sudėtis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę sudaro atskirų kraštų bei valstybių Bendruomenės (šiuo metu LB veikia 36 kraštuose).

 1. Airijos lietuvių bendruomenė;
 2. Argentinos lietuvių bendruomenė;
 3. Australijos lietuvių bendruomenė;
 4. Danijos lietuvių bendruomenė;
 5. Belgijos lietuvių bendruomenė;
 6. Brazilijos lietuvių bendruomenė;
 7. Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė;
 8. Estijos lietuvių bendruomenė;
 9. Italijos lietuvių bendruomenė;
 10. Islandijos lietuvių bendruomenė;
 11. Japonijos lietuvių bendruomenė;
 12. JAV lietuvių bendruomenė;
 13. Kanados lietuvių bendruomenė;
 14. Lenkijos lietuvių bendruomenė;
 15. Liuksemburgo lietuvių bendruomenė;
 16. Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenė;
 17. Norvegijos lietuvių bendruomenė;
 18. Nyderlandų lietuvių bendruomenė;
 19. Prancūzijos lietuvių bendruomenė;
 20. Švedijos lietuvių bendruomenė;
 21. Šveicarijos lietuvių bendruomenė;
 22. Urugvajaus lietuvių bendruomenė;
 23. Vokietijos lietuvių bendruomenė.

Institucijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vyriausioji ir aukščiausioji PLB institucija – šaukiamas PLB Seimas, renkantis Bendruomenės veiklos programą ir uždavinius įgyvendinančias institucijas: PLB valdybą, PLB Garbės teismą, Kontrolės komisiją.

PLB Seimo narių skaičių nustato PLB valdyba. Juos renka atskirų kraštų Bendruomenės pagal savo įstatus bei nustatyta tvarka, laikydamosi PLB Konstitucijos.

Valdyba[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

PLB valdybą sudaro PLB Seimo išrinkti atstovai. Į valdybą ex officio įeina Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]