Medienos reglamentas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Reglamentas (ES) Nr. 995/2010

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių medieną ir medienos produktus rinkai, pareigos

Parengė: Europos Parlamentas ir Taryba

Parengta pagal: 192(1) straipsnį

Oficialiojo leidinio nuoroda: L 295, 2010 11 12, 23–34 p.
Istorija
Parengta: 2010 m. spalio 20 d.
Taikoma nuo: 2013 m. kovo 3 d.
Parengiamieji tekstai
* Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė: OL C 2009/318 P 88
  • Europos Parlamento pozicija: OL C 2009/184E P 145
  • Europos Parlamento pozicija: pareikšta 2010 07 07
  • Komisijos pasiūlymas: Kom 2008/0644 galutinis
  • Bendro sprendimo procedūra
  • Tarybos pozicija: OL C 2010/114E P 17
Kiti teisės aktai
Pakeitimai: 52008PC0644

Medienos reglamentas (sutrumpintai ESRM) – 2010 m. spalio 20 d. priimtas Europos Sąjungos reglamentas (Nr. 995/2010), kuriuo kovojama su neteisėtu miško kirtimu, draudžiant prekybą neteisėtai paruošta mediena ir medienos produktais ES vidaus rinkoje. Juo taip pat nustatomos veiklos vykdytojų pareigos. Reglamentas taikomas visose ES valstybėse narėse nuo 2013 m. kovo 3 d.

Apžvalga[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2003 m. ES sukūrė FLEGT (Miškų teisės aktų vykdymas, miškų valdymas ir prekyba mediena) veiksmų planą, kuriame pateikiamos priemonės, skirtos pašalinti neteisėtai paruoštą medieną iš rinkos, pagerinti teisėtai paruoštos medienos tiekimą ir padidinti atsakingai pagamintų medienos produktų paklausą. ESMR ir savanoriški partnerystės susitarimai (prekybos susitarimai su medieną eksportuojančiomis šalimis, padedantys užkirsti kelią neteisėtai paruoštos medienos pateikimui Europos rinkai) yra du svarbiausi šio veiksmų plano elementai.

Siekiant kovoti su neteisėta medienos ruoša tarptautiniu mastu, ESMR draudžia pateikti ES rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir produktus, pagamintus iš tokios medienos. Prekiaujantieji mediena ir medienos produktais skirstomi į dvi kategorijas – veiklos vykdytojus ir prekiautojus. Kiekvienos grupės pareigos skirtingos.

Veiklos vykdytojai, reglamente apibrėžiami kaip pirmą kartą pateikiantieji medieną ir medienos produktus ES rinkai, privalo vykdyti „deramą patikrinimą“ (angl. due dilligence). Tuo tarpu prekiautojai, ESMR apibrėžiami kaip perkantieji arba parduodantieji medieną arba medienos produktus jau pateiktus ES rinkai, privalo saugoti informaciją apie savo tiekėjus ir klientus, kad būtų galima lengvai juos atsekti.

Deramas patikrinimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Veiklos vykdytojai privalo vykdyti „deramą patikrinimą“, pateikdami medieną ar medienos produktus ES rinkai, kad sumažintų riziką prekiauti neteisėtai paruošta mediena arba produktais, kurių sudėtyje esama neteisėtai paruoštos medienos. Kitaip tariant, tai reiškia, jog jie privalo įgyvendinti rizikos valdymo sistemą, sudarytą iš trijų elementų:

  1. informacijos: veiklos vykdytojas privalo turėti prieigą prie informacijos apie medieną ir medienos produktus, medienos ruošos valstybę (ir, jei reikia, valstybės regionų ir medienos ruošos koncesiją), rūšis, kiekį, tiekėjo duomenis ir informaciją apie atitiktį nacionaliniams teisės aktams;
  2. rizikos įvertinimo: veiklos vykdytojas turėtų įvertinti neteisėtai paruoštos medienos riziką tiekimo grandinėje, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą informaciją ir į ESMR nustatytus kriterijus;
  3. rizikos mažinimo: kai įvertinimas parodo, kad neteisėtai paruoštos medienos rizika tiekimo grandinėje nėra nedidelė, tokia rizika gali būti sumažinta tolesnėmis priemonėmis, pavyzdžiui, pareikalavus iš tiekėjo papildomos informacijos ir patikrinimo.

Veiklos vykdytojai gali parengti savo deramo patikrinimo sistemą arba naudoti trečiųjų asmenų (šioje veikloje besispecializuojančių „stebėsenos organizacijų“) parengtą sistemą.

Produktų kategorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šis teisės aktas taikomas medienai ir medienos produktams, pagaminamiems ES ir importuojamiems iš užsienio. Produktai, kuriems taikomas teisės aktas: natūraliosios medienos produktai, klojinys, sluoksniuota klijuotinė mediena, celiuliozė ir popierius ir t. t. Perdirbtiems produktams ir spausdinamam popieriui, kaip antai knygoms, žurnalams ir laikraščiams, teisės aktas netaikomas.

Mediena ir medienos produktai, kuriems taikoma galiojanti FLEGT licencija ar CITES leidimas, laikomi atitinkantys ESMR reikalavimus.

Išsamus produktų, kuriems taikomas šis įstatymas, sąrašas pateikiamas ESMR priede ([1]).

Asmenims, parduodantiems ar perkantiems medieną arba medienos produktus asmeniniais tikslais, ESMR įtakos neturi.

Taikymas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

ES medienos reglamentas yra privalomas kiekvienoje ES valstybėje. Teisės aktų leidėjai kiekvienoje valstybėje nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, kad būtų laikomasi ESMR. Kiekvienoje valstybėje yra kompetentinga institucija, koordinuojanti reglamento vykdymą (sąrašas Archyvuota kopija 2013-01-24 iš Wayback Machine projekto.)

Antrinės teisės aktai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2012 m. vasario 23 d. Europos Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 363/2012 ([2]), kad teisės aktuose būtų numatytos taisyklės dėl stebėsenos organizacijų pripažinimo ir jo atšaukimo.

Be to, 2012 m. liepos 6 d. Europos Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 607/2012 ([3]), siekdama užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą visoje ES. Reglamentas detalizuoja rizikos įvertinimo ir rizikos mažinimo priemones, kurios yra deramo patikrinimo sistemos dalimi, taip pat valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamų stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumą ir pobūdį.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]