Lions

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Tarptautinė LIONS klubų asociacija, angl. Lions Clubs International, „Liberty“ („laisvė„), „Intelligence“ („intelektas“), „Our Nations Safety“ („mūsų tautų saugumas„), LIONS (liet. „liūtai“), LEO (liet. „liūtas“; organizacijos moto – Leadership – „vadovavimas“, Experience – „patirtis", Opportunity – „palanki galimybė“; klubų nariai dažnai vadinami „liūtais„) – tarptautinė organizacija, veikianti daugelyje pasaulio šalių, suburianti paauglius ir jaunimą labdaringam darbui, pagalbai neįgaliems vaikams ir jaunimui.

LIONS yra viena didžiausių, aktyviausių ir reprezentatyviausių visuomeninių-klubinių organizacijų visame pasaulyje. Šiuo metu 202 šalyse veikia 46 tūkst. LIONS klubų. Jie vienija apie 1,4 mln. narių. Tarptautinė LIONS diena – gruodžio 5 d. LIONS ženkle yra pavaizduotos dvi į priešingas puses (praeitį ir ateitį) žvelgiančios liūtų galvos.

2017 m. LIONS pažymėjo savo veiklos šimtmetį ir toliau aktyviai plečiasi bei skleidžia filantropines idėjas pasaulyje. Svarbus LIONS klubų veiklos posūkis įvyko 1925 m., kai garsi JAV visuomenės veikėja Helen Keller oficialiai paprašė LIONS tapti ,,aklųjų riteriais kryžiaus žygyje prieš tamsą”.

LIONS veikla yra organizuota parama. LIONS klubai vykdo įvairius labdaros projektus, dalyvauja programose ir ieško finansinių lėšų, kurias paskirsto penkioms prioritetinėms veiklos sritims: padeda žmonėms su regėjimo negalia, rūpinasi sergančiais diabetu, onkologinėmis vaikų ligomis, inicijuoja ir aktyviai dalyvauja skurdo mažinimo programose bei rūpinasi aplinkos apsauga. Kasmet LIONS pagelbsti daugiau kaip 100 mln. žmonių visame pasaulyje.

LIONS globoja tarptautinę jaunimo organizaciją LEO (liet. „liūtukas“), kurios klubai suburia paauglius ir jaunimą savanorystei, socialiai atsakingai veiklai, labdaringam darbui, pagalbai neįgaliems vaikams ir jaunimui. LEO pirmųjų raidžių santrumpa reiškia: „Leadership“ (lyderystės įgūdžių lavinimas), „Experience“ (mokymasis bendrauti ir bendradarbiauti), „Opportunity“ (galimybė susirasti draugų, ir pasijusti naudingu bendruomenei).

Pagrindiniai tarptautinės LIONS klubų asociacijos uždaviniai: KURTI ir įtvirtinti tarpusavio supratimą tarp tautų; TALKINTI aiškinant ir įdiegiant teisingo vadovavimo principus ir pilietiškumą; SKIRTI ypatingą dėmesį moralinei ir socialinei bendruomenės būklei; VIENYTI klubus draugystės, bičiulystės ir tarpusavio supratimo terpėje; LAISVAI diskutuoti apie įvairiausias visuomeninio gyvenimo problemas, neliečiant religinių įsitikinimų ir politikos; SKATINTI nesavanaudišką veiklą visuomenės labui, diegti aukštus etinius standartus komercijoje, gamyboje, privačiuose ir visuomeniniuose darbuose.

2018-2019 m. tarptautinė LIONS prezidentė – islandė Gudrun Bjort Yngvadottir.

„Lionizmas“ Lietuvoje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvoje LIONS judėjimas prasidėjo 1990 metais. Kaip lygiateisė narė Lietuva į LIONS organizaciją įsiliejo 2004 m. balandį, kai Oak-Brooke (JAV) tarptautinės LIONS direktorių tarybos sprendimu buvo įkurta Lietuvos LIONS klubų laikinoji apygarda D-131. Pirmuoju Lietuvos LIONS klubų apygardos gubernatoriumi tapo Šiaulių LIONS klubo pirmasis prezidentas Juozas Pabrėža.

2018-2019 m. Lietuvos LIONS klubų valdybos kadencijos pradžioje Lietuvoje buvo įregistruoti 32 LIONS klubai, iš jų 9 moterų klubai, kiti– vyrų arba mišrūs. 2018 m. viduryje LIONS klubams Lietuvoje priklausė 630 narių.

Lietuvos LIONS klubų apygardai D-131 2018-2019 m. vadovauja gubernatorius Gintautas Piragius.

Lietuvos LIONS klubai suskirstyti į du regionus: Šiaurės Vakarų ir Pietryčių. Šiaurės Vakarų regionas, kuriam vadovauja Daiva Grikšienė, skirstomas į tris zonas: Žemaitijos (vadovė Daiva Grikšienė), Pajūrio (vadovė Laimutė Šulinskienė) ir Šiaulių (vadovė Sigita Skarupskienė). Šiaurės Vakarų regionui priklauso 14 LIONS klubų:

Pietryčių regionas, kuriam vadovauja Almantas Pėstininkas, taip pat turi tris zonas: Kauno (vadovė Jolanta Gulbinienė), Vilniaus (vadovė Violeta Tylienė) ir Jungtinę (vadovas Andrius Savukynas). Pietryčių regionui priklauso 18 LIONS klubų:

Visi LIONS klubų nariai savo veikloje vadovaujasi LIONS etikos kodeksu.

Siekiama, kad į LIONS klubus burtųsi kuo įvairesnių specialybių ir profesijų žmonės, siejami tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir pasiryžimo pagal galimybes padėti kitiems, sąžiningai ir garbingai laikytis pagrindinio lionizmo principo ir šūkio „Mes tarnaujame“ (angl. „We serve!“). Lietuvos LIONS klubai šį principą įgyvendina dviem keliais:

- rengia įvairias labdaros ir paramos akcijas, užsiima edukacija: organizuoja koncertus, vakarus, talkas, konferencijas, susitikimus, aukcionus, kitus renginius, atlieka įvairias socialines veiklas, steigia ir teikia stipendijas ir pan.;

- pritraukia globėjų ir rėmėjų paramą iš užsienio LIONS klubų, kitų organizacijų, naudoja tarptautinės LIONS klubų asociacijos Centrinės paramos organizacijos –LCIF (angl. „LIONS Clubs International Foundation“)– finansavimo galimybes.

Lietuvos LIONS klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, pvz., LIONS QUEST, Jaunimo apsikeitimo vasaros stovyklose („Youth Exchange“), Jaunųjų baltų darbo praktikoje kitose šalyse („Young Balts in Practice“). Olandijos LIONS klubų apygardos D-110 iniciatyva Lietuvoje įkurtas PINNL (People in Need Need LIONS) komitetas (jį sudaro 5 nariai iš įvairių Lietuvos LIONS klubų), kurio pagrindinis tikslas yra parinkti, įvertinti, aprobuoti ir pateikti įvairius rėmimo projektus Olandijos rėmimo fondui Lietuvoje.

Lietuvos LIONS judėjime jau prigijusios dvi ilgametės tradicijos:

- kiekvienų metų rugsėjį klubų nariai su šeimomis suvažiuoja į teorinius ir praktinius Lietuvos LIONS klubų forumus ir klubų valdybos narių mokymus. Skleisdami lionizmo idėjas, LIONS klubų nariai patys augina ir plečia sugebėjimus, ryšius, diegia aukštus etinius standartus komercijoje, privačiuose darbuose ir visuomeninėje veikloje;

- kiekvieną pavasarį susivieniję visi Lietuvos LIONS klubai vykdo aplinkos švarinimo talkas, didžiausios talkos vyksta Nidoje (2019 m. vyks balandžio 29 d.).

2018-2019 m. kadencijos Lietuvos LIONS klubų valdybą sudaro 9 nariai iš skirtingų klubų:

Vardas, pavardė Pareigos valdyboje LIONS klubas
Gintautas Piragius 2018–2019 m. sezono gubernatorius Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubas
Almantas Pėstininkas 2018–2019 m. sezono I vicegubernatorius, Pietryčių regiono vadovas Kauno Tauro LIONS klubas
Daiva Grikšienė 2018–2019 m. sezono II vicegubernatorė, Šiaurės vakarų regiono vadovė, Žemaitijos zonos vadovė Šiaulių moterų LIONS klubas
Kazimieras Rimeikis 2017–2018 m. sezono gubernatorius Kauno LIONS klubas
Violeta Tylienė 2018–2019 m. sezono iždininkė, Vilniaus zonos vadovė Vilniaus moterų LIONS klubas
Andrius Stasiukynas 2018–2019 m. sezono Jungtinės zonos vadovas Alytaus Dzūkijos LIONS klubas
Sigita Skarupskienė 2018–2019 m. sezono Šiaulių zonos vadovė Kėdainių moterų LIONS klubas
Jolanta Gulbinienė 2018–2019 m. sezono Kauno zonos vadovė Kauno M. K. Čiurlionio LIONS klubas
Laimutė Šulinskienė 2018–2019 m. sezono Pajūrio zonos vadovė Jurbarko LIONS klubas

Literatūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos, šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Commons-logo.svg

Vikiteka