Lietuvos statistikos departamentas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos statistikos departamento būstinė Gedimino prospekte, Vilniuje.

Lietuvos statistikos departamentas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui priskirtoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendinanti bei koordinuojanti šalies oficialiosios statistikos rengimą. Nuo 2011 m. gegužės 5 d. departamentui vadovauja Vilija Lapėnienė.[1]

Statistikos departamentui yra pavaldūs 5 duomenų parengimo skyriai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio.

Veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos statistikos departamentas rengia daugiau nei 60 procentų šalies oficialiosios statistikos, teikia ją visuomenei, valstybės institucijoms, Eurostatui, tarptautinėms organizacijoms. Apie 86 procentai Lietuvos statistikos departamento atliekamų statistikos darbų yra priskiriami Europos statistikai, jie vykdomi įgyvendinant ES statistikos teisės aktus arba atliekami remiantis ES valstybių narių džentelmeniškais susitarimais.[2]

Statistinė informacija, parengta pagal Oficialiosios statistikos darbų programą, yra prieinama ir nemokamai teikiama visiems besidomintiems šalies ekonomikos ir visuomenės raida.

Prie Statistikos departamento nuo 1994 m. veikia Statistikos taryba – patariamoji Statistikos departamento institucija. Ji nagrinėja svarbiausius statistikos organizavimo ir metodologijos klausimus, svarsto surašymų, statistinių registrų, svarbiausių tyrimų metodologijos principus bei statistikos darbų programas, pagrindinius statistinių tyrimų rezultatus, duomenų apsaugos, statistinės informacijos pateikimo valstybės institucijoms ir skelbimo visuomenei klausimus, rengia išvadas, teikia siūlymus Statistikos departamentui.

Tikslai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis statistikos departamento tikslas yra gerinti statistikos paslaugų ir produktų kokybę ir prieinamumą, racionaliai panaudojant išteklius ir nedidinant statistinės atskaitomybės naštos respondentams.

2013–2017 m. strateginės kryptys ir tikslai:

Efektyvesnis statistinės informacijos rengimas

  • Didinti statistinių tyrimų procesų efektyvumą
  • Plėtoti ir tobulinti statistikos sritis
  • Stiprinti ryšius su respondentais
  • Stiprinti oficialiosios statistikos įstaigų koordinavimą

Kokybiškesnės paslaugos vartotojams

  • Gerinti statistinės informacijos prieinamumą
  • Plėtoti ryšius su vartotojais

Darni institucinė aplinka

  • Gerinti institucinę aplinką
  • Perimti ir skleisti gerąją patirtį
  • Gerinti institucijos įvaizdį[3]

Oficialiosios statistikos portalas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Oficialiosios statistikos portalas yra įrankis, sukurtas patogiai pateikti šalies statistiką gyventojams, verslininkams ir žiniasklaidai. Portale pateikiamos teminės lentelės ir grafikai sukurti, naudojantis statistikos departamento duomenimis ir atvaizduojantys svarbiausius šalies rodiklius. Taip pat portale galima rasti pranešimus spaudai, bei statistinių duomenų atnaujinimo kalendorių.

Be jau minėtųjų galimybių, naudotojai gali naudotis interaktyviomis priemonėmis kurti individualizuotus grafikus, bei lenteles, patys pasirinkdami rodiklius iš Lietuvos statistikos departamento duomenų bazės. Čia vartotojams prieinama ne tik šiuolaikinės Lietuvos, tačiau ir sovietmečio, bei tarpukario statistika.

Oficialiosios statistikos portale taip pat įmanoma tyrinėti ir regioninę statistiką surinktą įvairių tyrimų, bei kas dešimt metų vykstančių gyventojų surašymų metu. Minėtoji priemonė įgalina vartotojus atvaizduoti Lietuvos statistikos duomenų bazės informaciją ant Lietuvos žemėlapio. Interaktyvusis atlasas naudoja rodiklius, kurie surinkti atsižvelgiant ir į apskričių ar savivaldybių dimensiją, o detalioji statistika leidžia pamatyti duomenis namų ūkių tikslumu. Pastarojo įrankio informacija yra surinkta visuotinio gyventojų surašymo metu, tad yra geografiškai tikslesnė. [4]

Struktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 750 Lietuvos statistikos departamentui nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius – 581 pareigybė.

2011 m. liepos 1 d. panaikintos 5 teritorinės statistikos valdybos (savarankiški juridiniai vienetai), jas reorganizavus į struktūrinius Lietuvos statistikos departamento padalinius – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių duomenų parengimo skyrius.

2012 m. gruodžio 1 d. įsteigtas Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius, siekiant sustiprinti šios srities statistikos rengimą ir įgyvendinti padidėjus reikalavimams valdžios sektoriaus statistikos kokybei. Skyrius įsteigtas Nacionalinių sąskaitų skyrių išskaidant į du – Nacionalinių sąskaitų ir Valdžios sektoriaus finansų statistikos – skyrius, ir panaikinant Finansinių paslaugų statistikos skyrių, jo funkcijas perduodant Nacionalinių sąskaitų, Įmonių, Užsienio prekybos statistikos skyriams. Šis struktūrinis pertvarkymas atliktas nedidinant pareigybių skaičiaus, o perskirstant skyrių uždavinius ir funkcijas.

Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūrą šiuo metu sudaro 37 skyriai, iš kurių du trečdaliai atlieka specialiosios veiklos funkcijas.[5]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]