Lietuvos neįgaliųjų forumas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
 2017-fr.wp-orange-source.svg  Šiame straipsnyje pernelyg plačiai remiamasi su straipsnio objektu artimai susijusiais šaltiniais.
Dėl to straipsnyje pateikiama informacija gali būti nepakankamai objektyvi. Jei galite, straipsnio informaciją pagrįskite nuorodomis į nepriklausomus antrinius šaltinius
Lietuvos neįgaliųjų forumo logotipas

Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) – ne pelno siekianti, laisvanoriška, nepriklausoma, nepolitinė organizacija, asociacija, vienijanti keturiolika nevyriausybinių organizacijų.

Asociacija įkurta 2001 metais septynių nevyriausybinių organizacijų iniciatyva. Lietuvos neįgaliųjų forumas yra Europos neįgaliųjų forumo (European Disability Forum – EDF) narys.

Tikslai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis asociacijos tikslas – ginti neįgaliųjų žmonių pilietines, socialines ir ekonomines teises bei skatinti lygias galimybes visiems visose Lietuvos ir Europos institucijose. Asociacija bendradarbiauja su vyriausybinėmis, savivaldomis, nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis, konfesinėmis bendruomenėmis, Lietuvos ir užsienio organizacijomis, kurių pagrindinis tikslas yra neįgaliųjų socialinė integracija.

Veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos neįgaliųjų forumas siekia lygių galimybių dėl lyties, rasės, amžiaus, negalios ir seksualinės orientacijos, religinių įsitikinimų įtvirtinimo. Asociacija skleidžia informaciją apie neįgaliųjų socialinę padėtį bei socialines programas, savo veikla prisideda prie aktualių socialinių klausimų sprendimo. Taip pat dalyvauja formuojant šalies socialinę politiką, numato, analizuoja perspektyvias, prioritetines socialinės politikos kryptis ir jas įgyvendina. LNF padeda atitinkamoms institucijoms plėtoti socialinę pagalbą neįgaliesiems, kuriant vyriausybines, savivaldos bei nevyriausybines, taip pat ir privačias socialines tarnybas. Organizacija skatina neįgaliųjų socialinių problemų mokslinius tyrimus, leidžia mokslinio ir populiaraus turinio leidinius bei kitas publikacijas, rengia seminarus, mokymus, konferencijas. 2007-ųjų metais asociacija aktyviai dalyvavo Europos neįgaliųjų forumo organizuotoje parašų kampanijoje „Vienas milijonas už neįgaliuosius“. Kampanijos tikslas buvo per visą Europą surinkti vieną milijoną parašų, kuriais piliečiai pasisako efektyvių įstatymų, ginančių neįgaliųjų teises, priėmimą. Lietuvoje devynis mėnesius trukusios kampanijos metu Lietuvos neįgaliųjų forumo iniciatyva buvo surinkta daugiau kaip trylika tūkstančių parašų. Asociacija kasmet organizuoja konferencijas, kurių metų diskutuoja su valdžios bei neįgaliųjų organizacijų atstovais, kaip būtų galima pagerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę, keisti visuomenės požiūrį. Lietuvos neįgaliųjų forumas siekia efektyvaus bendradarbiavimo su visomis Lietuvos savivaldyvėmis, todėl organizuoja susitikimus su savivaldybių atstovais, susipažįsta su skirtingose rajonuose egzistuojančiomis neįgaliųjų problemomis ir siekia padėti jas išspręsti.

Nariai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Asociacijos veikloje gali dalyvauti tikrieji nariai ir nariai stebėtojai. Tikraisiais LNF nariais gali būti Lietuvoje veikiančios respublikinės nevyriausybinės organizacijos, dirbančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. Asociacijos nariais stebėtojais gali būti regioninės bei vietos nevyriausybinės organizacijos, taip pat fiziniai asmenys, susiję su neįgaliųjų integracija.

Šiuo metu Asociacijai priklauso keturiolika nevyriausybinių organizacijų - tikrųjų narių:

Valdymas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

LNF asociacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Taryba ir vienasmenis valdymo organas – prezidentas.

Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas, vykstantis ne mažiau kaip kartą per metus. Jis nustato pagrindinius Asociacijos tikslus, pagrindinius uždavinius, priima, keičia ir papildo Asociacijos įstatus, renka Asociacijos prezidentą. Tarp visuotinių narių susirinkimų Asociacijai vadovauja Taryba, kuri numato, svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos kryptis. Taryba renkasi ne rečiau kaip keturis kartus per metus.

Asociaciją atstovauja prezidentas. Jo vardu sudaromos sutartys atskiriems darbams bei projektams vykdyti. Dabartinė Asociacijos prezidentė Dovilė Juodkaitė. (pirmasis asociacijos prezidentas – Jonas Vaškevičius).

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]