Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos miškų kodeksas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos miškų kodeksas (LTSR MK) - Lietuvos TSR įstatymų sąvadas, miškų teisės teisynas; miškų kodeksas. 1979 m. birželio 21 d. įstatymu patvirtino Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba. Kodeksas įsigaliojo nuo 1979 m. spalio 1 dienos. Buvo nustatytas miškų naudojimas, valdymas, piliečių dalyvavimas miškų ūkyje (Mokyklinės girininkijos, Visuomeninės miškų inspekcijos).

Preambulė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nugalėjus Didžiajai Spalio socialistinei revoliucijai ir socialistinei revoliucijai Lietuvoje, miškai, kaip ir kiti mūsų šalies gamtos turtai, buvo nacionalizuoti ir tapo liaudies nuosavybe. Visos Rusijos Centro Vykdomojo Komiteto 1918 metų gegužės 27 (14) dienos Dekretas „Dėl miškų“ nustatė pagrindinius miškų ūkio socialistinio organizavimo principus, kad miškai būtų naudojami visos liaudies interesams.

Tarybų Sąjungoje, į kurią savanoriško susivienijimo ir lygiateisiškumo su kitomis sąjunginėmis respublikomis pagrindais įeina Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika, valstybinė miškų nuosavybė sudaro miškų santykių, tai yra visuomeninių santykių miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos srityje pagrindą, ir yra svarbiausia racionalaus miškų ūkio tvarkymo prielaida.

Miškai Tarybų Sąjungoje vaidina didelį vaidmenį vystant ekonomiką, gerinant aplinką, keliant liaudies gerovę. Jie tenkina šalies poreikius medienai ir kitai miško produkcijai, daro palankią įtaką klimatui, atmosferai, upių ir kitų vandens objektų hidrologiniam režimui, apsaugo dirvožemį nuo vėjo bei vandens erozijos ir turi kitokių naudingų gamtinių savybių. Miškai vis daugiau naudojami sveikatingumo tikslams, gyventojų kultūrinėms ir estetinėms reikmėms tenkinti.

Dėl didelio miškų reikšmingumo ir ilgai trunkančio jų augimo racionalus miškų turtų naudojimas, jų tausojimas ir gausinimas yra visos valstybės uždavinys.

Tarybiniai miškų įstatymai turi aktyviai padėti moksliškai pagrįstai, kompleksiškai naudoti miškus, juos planingai atkurti ir efektyviai išsaugoti dabartinei ir būsimosioms kartoms, ugdyti didelę tarybinių žmonių atsakomybę už rūpestingą, ūkišką pažiūrą į mišką, kaip svarbią mūsų Tėvynės gamtos turtų dalį.

Uždaviniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos TSR miškų kodekso uždaviniai - reguliuoti miškų santykius, siekiant užtikrinti racionalų miškų naudojimą, jų apsaugą, atkūrimą ir produktyvumo didinimą, kad būtų galima patenkinti liaudies ūkio ir gyventojų poreikius medienai, kitai miško produkcijai ir stiprinti miškams būdingas vandenų ir laukų apsaugos, klimato reguliavimo, sanitarines-higienines, sveikatingumo ir kitokias naudingas gamtines savybes, taip pat apsaugoti įmonių, organizacijų, įstaigų ir piliečių teises, stiprinti teisėtumą miškų santykių srityje.

Valstybinė (visaliaudinė) miškų nuosavybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sutinkamai su TSRS Konstitucija ir Lietuvos TSR Konstitucija miškai - valstybės nuosavybė – bendras visos tarybinės liaudies turtas.

Miškai TSR Sąjungoje buvo išimtinė valstybės nuosavybė; suteikiami tik naudotis. Veiksmai, tiesiogine ar netiesiogine forma pažeidžiantys valstybinės miškų nuosavybės teisę, draudžiami.

Miškai, esantys kolūkiams suteiktoje neterminuotai naudotis žemėje ir įregistruoti nustatyta tvarka žemės apskaitos dokumentuose, laikomi kolūkių miškais.

Kolūkių miškus kolūkiai naudoja neterminuotai.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]