Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
(Nukreipta iš puslapio LRV kanceliarija)
Jump to navigation Jump to search
LR Vyriausybės ir MPT rūmai

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba (LR MPT; Ministro Pirmininko tarnyba, MPT) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, padedanti vykdyti Ministro Pirmininko ir Vyriausybės funkcijas.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Iki 2009 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (LRVK) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, padedanti vykdyti Vyriausybės ir Ministro Pirmininko funkcijas. Vyriausybės kanceliarijai vadovavo Vyriausybės kancleris (iki 2002 m. šias pareigas atliko Vyriausybės sekretorius).

Vyriausybės kanceliarijos struktūrą ir nuostatus tvirtino Vyriausybė[1].

Vyriausybės kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojai buvo pavaldūs Vyriausybės kancleriui.

Veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

LR MPT padeda vykdyti Vyriausybės ir Ministro Pirmininko funkcijas. Ji:

 • įvertina Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktus teisės aktų projektus, nagrinėja Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų poveikio vertinimo pažymas, teikia savo pastabas ir pasiūlymus;
 • tvarko gautų iš Ministro Pirmininko, ministrų, Vyriausybės įstaigų vadovų, apskričių viršininkų, savivaldybių tarybų Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų apskaitą, Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia juos svarstyti ministerijų valstybės sekretorių pasitarimuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetuose ir Vyriausybės posėdžiuose;
 • prireikus rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, apskričių viršininkų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, valstybės įmonių pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;
 • nustatytąja tvarka organizuoja reikalingos Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui informacijos rengimą, teikia paskirtiems ministrams (jų prašymu) medžiagą, kurios reikia Vyriausybės programai parengti;
 • organizuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimą, padeda Vyriausybės kancleriui koordinuoti Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimą;
 • padeda Vyriausybės kancleriui koordinuoti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų strateginių veiklos planų įgyvendinimą;
 • Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka rengia Vyriausybės metinės veiklos ataskaitos projektą;
 • atlieka kitas funcijas[2]

MPT saugomi įstatymai; Seimo nutarimai; Respublikos Prezidento dekretai; LR Konstitucinio Teismo sprendimai; Vyriausybės nutarimų ir Ministro Pirmininko potvarkių projektai bei originalai; Vyriausybės posėdžių protokolai. Vyriausybės nutarimų ir Ministro Pirmininko potvarkių vertimas į užsienio kalbas ir vertimo autentiškumas užtikrinamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Ministro Pirmininko kancleris[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Ministro Pirmininko kancleris yra Ministro Pirmininko tarnybos vadovas, pavaldus Ministrui Pirmininkui ir atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja valstybės institucijų, įstaigų bei savivaldybių tarybų pateiktų Vyriausybei bei Ministrui Pirmininkui teisės aktų projektų bei programų analizę. Prireikus Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybei bei Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų bei programų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą;
 • dalyvauja koordinuojant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ir strateginių veiklos planų vykdymą;
 • organizuoja Vyriausybės posėdžių rengimą, dalyvauja juose ir užtikrina, kad būtų rašomi posėdžių protokolai, išleidžiami ir įstatymų nustatyta tvarka „Valstybės žiniose“ skelbiami Vyriausybės nutarimai ir Ministro Pirmininko potvarkiai;
 • skiria į pareigas ir atleidžia iš jų MP tarnybos valstybės tarnautojus;
 • saugo Vyriausybės antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;
 • Vyriausybės reglamento nustatyta tvarka gali organizuoti ministerijų valstybės sekretorių pasitarimus;
 • vykdo kitas Ministro Pirmininko jam pavestas funkcijas.

LRV, MPT kancleriai ir sekretoriai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vyriausybės kancleriais buvo Antanas Zenonas Kaminskas (2002–2006 m.), Valdemaras Sarapinas (2006–2009 m.); nuo 2009 m. sausio mėn. – Deividas Matulionis; nuo 2016 m. gruodžio mėn. – Milda Dargužaitė.

Iki 2002 m. Vyriausybės kanceliarijai vadovavo Vyriausybės sekretorius (Vyriausybės kancleris buvo politinio – asmeninio pasitikėjimo pareigūnas, koordinavęs politinių patarėjų darbą).

Vyriausybės sekretoriais dirbo A. Mikulis (iki 1997 m.); A. Savičius (1997–1999 m.); O. Romančikas (1999 m.); A. Deveikis (1999 m.); Algirdas Šemeta (1999–2001 m.);

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]