Komunistinė akademija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Komunistinė akademija (rus. Коммунистическая академия) – RTFSR, o vėliau TSRS aukštoji mokymo ir mokslinio tyrimo įstaiga. Į jos sudėtį įėjo filosofijos, istorijos, literatūros, meno, kalbos, tarybų santvarkos statybos ir teisės, ekonomikos, pasaulinės politikos, žemės ūkio, gamtotyros institutai, taip pat sekcijos ir komisijos. Į akademiją įėjo ir mokslininkų draugijos – biologų marksistų, gydytojų marksistų, matematikų marksistų ir t. t. Veikė 19181936 m. Būstinė buvo Maskvoje, Volchonkos g. 14.[1]

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1918 m. birželio 25 d. Maskvoje Visos Rusijos CVK dekretu buvo įkurta Socialistinė visuomeninių mokslų akademija.[2]. Klausytojus ji priėmė 1918 m. spalio 1 d.
1919 m. balandžio 15 d. buvo pervadinta į Socialistinę akademiją, o 1924 m. balandžio 17 d. – į Komunistinę akademiją.

Socialistinė visuomeninių mokslų akademija buvo sumanyta kaip pasaulinis socialistinės minties centras. Į pirmą jos sudėtį buvo išrinkti ne tik tarybiniai veikėjai (L. Trockis, G. Zinovjevas, L. Kamenevas, N. Bucharinas, V. Bonč-Brujevičius, N. Krupskaja, A. Kolontaj, A. Lunačarskis, bet ir stambiausi užsienio marksistai (K. Libknechtas, R. Liuksemburg ir kt.). 1919 m. K. Kautskis iš Akademijos buvo pašalintas. Akademijos pirmininku tapo Michailas Pokrovskis.

Akademiją sudarė dvi sekcijos – mokomoji šviečiamoji ir mokslinė akademinė. Pradžioje pirmoji sekcija Akademijoje vyravo. 1919 m. pradžioje klausytojų skaičius siekė 3 tūkstančius. Prasidėjęs pilietinis karas privertė prislopinti šią veiklą. Socialistinė akademija ėmė aktyviai veikti jau pasibaigus Rusijos pilietiniam karui ir tapo mokslo įstaiga.

1922 m. akademija ėmė leisti žurnalą Вестник Социалистической академии ('Socialistinės akademijos naujienos'). 1924 m. pervadinus akademiją žurnalas ėmė vadintis Вестник Коммунистической академии ('Komunistinės akademijos naujienos'). Paskutinis žurnalo numeris išėjo 1935 m. rugsėjį.

1925 m. TSRS LKT priėmė nutarimą „Apie V. Lenino vardo premijos už mokslinius darbus“ įsteigimą. Kasmet premijas įteikinėdavo speciali Lenino premijų komisija, įkurta prie Komunistinės akademijos. Šios premijos būdavo įteikiamos 19261934 m.

1926 m. kovo 19 d. TSRS CVK Prezidiumo nutarimu Komunistinė akademija buvo perduota TSRS CVK žinion. 1926 m. lapkričio 26 d. buvo patvirtinti naujas Komunistinės akademijos statutas. Statutas įtvirtino akademijos kaip aukščiausios mokslinės visasąjunginės įstaigos statusą. Numatyta, kad akademijos tikslas yra tirti visuomenės ir gamtos reiškinius, taip pat vystyti socialistinės santvarkos statybos metodus remiantis marksizmo leninizmo idėjomis.

19291930 m. buvo atlikta Komunistinės akadmeijos reorganizacija, į jos sudėtį buvo įtraukti Rusijos visuomeninių mokslų mokslinio tyrimo institutų asociacijos (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук, РАНИОН; RANION) institutai. Suliejus Filosofijos sekciją su RANION Mokslinės filosofijos institutu 1929 m. buvo sukurtas Komunistinės akademijos Filosofijos institutas. Tais pačiais metais buvo organizuotas Komunistinės akademijos Leningrado skyrius.

1932 m. mirė M. Pokrovskis, ir Komunistinės akademijos Prezidiumo pirmininku tapo Maksimilianas Saveljevas. 1932 m. pirmą pusmetį nuo Komunistinės akademijos atsiskyrė visi gamtamokslinės pakraipos padaliniai, buvo panaikinta Gamtotyros institutų asociacija (Ассоциация институтов естествознания).

1936 m. vasario 7 d. TSRS LKT ir VKP(b) CK nutarimu buvo paskelbta, kad netikslinga turėti dvi lygiagrečias akademijas (TSRS Mokslų akademija ir Komunistinė akademija), todėl Komunistinės akademijos įstaigos buvo perduotos TSRS Mokslų akademijai.[3].

Struktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Komunistinės akademijos struktūra ne sykį keitėsi. 1931 m. Komunistinėje akademijoje buvo 9 atskiri institutai, Gamtotyros asociacija, 9 moksliniai žurnalai ir 16 marksistinių draugijų.

1934 m. pradžioje į Komunistinę akademiją įėjo:

 • Ekonomikos institutas (Институт экономики)
 • Agrarinis institutas (Аграрный институт)
 • Tarybinės santvarkos statybos ir teisės institutas (Институт советского строительства и права)
 • Pasaulinio ūkio ir pasaulinės politikos institutas (Институт мирового хозяйства и мировой политики)
 • Filosofijos institutas (Институт философии)
 • Istorijos institutas (Институт истории)
 • Literatūros ir meno institutas (Институт литературы и искусства)

o taip pat Istorikų marksistų draugija (Общество историков-марксистов), Agrarininkų marksistų draugija (Общество аграрников-марксистов), Marksistų valstybininkų draugija (Общество марксистов-государственников) ir kt. Prie prezidiumo veikė visos akademijos biblioteka.

Žurnalai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Komunistinė akademija ir jos institutai leido žurnalus:

 • Вестник Коммунистической Академии ('Komunistinės akademijos naujienos')
 • Проблемы экономики ('Ekonomikos problemos')
 • Советская торговля ('Tarybinė prekyba')
 • Историк-марксист ('Istorikas marksistas')
 • Советское государство ('Tarybinė valstybė')
 • Мировое хозяйство и мировая политика ('Pasaulinis ūkis ir pasaulinė politika')
 • Под знаменем марксизма ('Po marksizmo vėliava')
 • Конъюнктура мирового хозяйства ('Pasaulinio ūkio konjuktūra')
 • Борьба классов ('Klasių kova')
 • История пролетариата СССР ('TSRS proletariato istorija')
 • На аграрном фронте ('Agrariniame fronte')
 • Революция права ('Teisės revoliucija')
 • Революция и национальности ('Revoliucija ir tautybės')

Žinomi darbuotojai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Michailas Pokrovskis (Михаил Николаевич Покровский) – Komunistinės akademijos prezidiumo pirmininkas, Istorijos instituto direktorius, Istorikų marksistų draugijos pirmininkas.
 • Aleksandras Bogdanovas (Александр Александрович Богданов) – 1918–1922 m. buvo Komunistinės akademijos prezidiumo narys.
 • Otas Šmidtas (Отто Юльевич Шмидт) – Gamtos ir tiksliųjų mokslų sekcijos vadovas.
 • Eugenijus Pašukanis (Евгений Брониславович Пашуканис) – nuo 1927 m. buvo tikrasis Komunistinės akademijos narys, paskui jo prezidiumo narys ir viceprezidentas. Nuo 1931 m. – Tarybinės santvarkos statybos ir teisės instituto direktorius.
 • Jevgenijus Varga (Евгений Самуилович Варга) – nuo 1927 m. buvo Pasaulinio ūkio ir pasaulinės politikos instituto direktorius.
 • Abramas Deborinas (Абрам Моисеевич Деборин) – Filosofijos instituo direktorius
 • Ernestas Kolmanas (Эрнест Яромирович Кольман) – nuo 1930 m. vadovavo Gamtotyros institutų asociacijai.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. А.Л. Нарочницкий (ред.) Энциклопедия МОСКВА. – Москва: Советская Энциклопедия, 1980. – С. 101.
 2. СУ РСФСР.1918. Отдел первый. №49. Ст.573
 3. О ликвидации Коммунистической Академии