Juozas Sinkus

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Juozas Sinkus (1913 m. balandžio 23 d. Lukšių valsč., Šakių apskr. -1989 m. spalio 27 d. Detroite, MI – JAV), vargonininkas ir chorvedys.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Muzikos mokėsi pas Sintautų ir Marijampolės vargonininkus. Išmokęs vargonuoti, dirbo vargonininku ir vado vavo chorams Marijampolėje bei Ukmergėje. Antrojo pasaulinio karo audra J. Sinkų nubloškė į Kanadą, kur 19481949 vargonininkavo lietuvių parapijoje Toronte. 19521957 tą patį darbą dirbo Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Windsore. Kanadoje vadovavo LB chorui. Persikėlęs į JAV, 19671980 vargonininkaudamas vadovavo chorui Šv. Antano lietuvių parapijoje Detroite, o 19801989 buvo minėtos parapijos choro vadovavo S. Sližio padėjėjas ir choristas, padėjo mokyti vyrų balsų grupę. S. Sližiui redaguojant giesmyną „Viešpatie, išklausyk“, buvo muzikos komisijos narys. J. Sinkaus harmonizuota giesmė „Mariją mylėti" yra įdėta į minėtą giesmyną. Paskutinį kartą Šv. Antano bažnyčios chore jis giedojo 1989 m. spalio 22 d. sekmadienio pamaldose, o spalio 27 d. mirė ligoninėje. Palaidotas Šv. Kapo kapinėse Southfielde, MI.

Šaltinis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.