Pereiti prie turinio

Juozas Senkus (1911)

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Juozas Senkus
Gimė 1911 m. rugsėjo 3 d.
Girininkai, Veiverių valsčius, Marijampolės apskritis
Mirė 1979 m. gegužės 30 d. (67 metai)
Toronto
Veikla istorikas, žurnalistas, redaktorius
Alma mater Vytauto Didžiojo universitetas
Lietuvos laikinosios Vyriausybės posėdis Kaune. Pirmininkauja Juozas Ambrazevičius, iš kairės: Jonas Matulionis, Juozas Senkus, Balys Vitkus, Pranas Vainauskas, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis , Ksaveras Vencius, Vytautas Grudzinskas. Iš dešinės: Jonas Šlepetys, Stasys Raštikis, Adolfas Damušis, Juozas Pajaujis, Antanas Novickis, Leonas Prapuolenis, Mečislovas Mackevičius.

Juozas Senkus (1911 m. rugsėjo 3 d. Girininkai, Veiverių valsčius, Marijampolės apskritis1979 m. gegužės 30 d. Toronto) – Lietuvos istorikas, žurnalistas, redaktorius.

19301933 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo istoriją. Tarnavo Vyr. notaro įstaigoje ir Žemės ūkio ministerijoje. Bendradarbiavo leidiniuose „Lietuvos aidas“, „Mūsų rytojus“, „Ūkininko patarėjas“, „Trimitas“, „Karys“. 19341940 m. dirbo „Mūsų rytojaus“ ir „Ūkininko patarėjo“ redakcijose.

1941 m. Laikinosios vyriausybės Spaudos valdybos viršininkas, 19411944 m. Studijų biuro, kuris leido dokumentų rinkinį apie pirmąją TSRS okupaciją bei jos terorą „Lietuvių archyvas“, direktorius.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, Flensburge bendradarbiavo žurnale „Žingsniai“.

1947 m. emigravo į Didžiąją Britaniją, veikė Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungoje, laikraščio „Europos lietuvis“ redakcijos darbuotojas. 1952 m. suorganizavo Londono lietuvių politinį klubą ir penkerius metus buvo jo pirmininkas. 1952–1953 m. bendradarbiavo su JAV kongresmenu Čarlzu Kerstenu, šio vadovaujamai komisijai tyrinėjant Baltijos valstybių okupaciją. 1957 m. persikėlė į Kanadą.[1]

Kanadoje gyveno Toronto mieste. Bandė organizuoti verslo bendroves, kurios dėl kapitalo trūkumo neturėjo pasisekimo. Aktyviai dalyvavo Toronto lietuvių bendruomenės veikloje, kurį laiką buvo apylinkės valdybos pirmininku.

Nekrologas: J. Varčius, „Nesulaukė tėvynės aušros: a.a. Juozą Senkų palydėjus į amžiną atilsį“, Tėviškės žiburiai, 1979-06-21, nr. 25, p. 3.

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 447 psl.