Jarošeko kvartetas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Liudo Jarošeko vadovaujamas studentų kvartetas savo veiklą pradėjo 1940 m. gegužės mėnesį kaip Vytauto didžiojo universiteto (VDU) technikų korporacijos vyrų choro grupė. Kvarteto iniciatoriai buvo Liudas Jarošekas ir V. Baranauskas. Su jais dainavo J. P. Nasvytis, J. Deltuva ir Algirdas Matukonis. Neilgai trukus V. Baranauskas kvartetą paliko, tikriausiai du vadovai nebesutarė.

Viešai pirmą koncertą kvartetas koncertavo Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje 1940 m. rugsėjo mėnesį. Iki 1941 m. rugpjūčio mėnesio kvartetas dažniausiai koncertuodavo su Universiteto vyrų choru, o jau nuo naujųjų mokslo metų iki pat 1944 m. gegužės mėnesio beveik kas savaitę dainuodavo Kauno radiofone.

Kvartetui akompanuodavo jų koncertmeisteris Jurgis Dauknys arba jie dainuodavo su Radiofono lengvosios muzikos orkestru (vad. Jonas Lechavičius). Kartais drauge koncertuodavo Valstybės teatro solistai Antanas Kučingis, Juozas Mažeika, Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, prisijungdavo dainininkas Antanas Šabaniauskas, akordeonistas Četkauskas. Didesnio masto koncertuose konferansjė-pranešėjas ir humoristinių intarpų atlikėjas būdavo aktorius ir režisierius Stasys Čaikauskas.

Studentų kvartetas aktyviai veikė ketverius metus, iki antrosios sovietų invazijos. Artėjant frontui, Liudas Jarošekas su dalimi kvarteto pasitraukė į Vokietiją, kur koncertinę veiklą atnaujino su dideliu pasisekimu. Jie sėkmingai koncertavo ne tik pabėgėlių stovyklose, bet ir platesnei visuomenei (pvz., Drezdeno teatre). Veliau atnaujintos sudėties kvartetas nemažai metų koncertavo JAV ir Kanadoje.

Veiklos pradžioje kvarteto repertuaras buvo orientuotas į Vakarų lengvąją muziką, šlagerius. Laikui bėgant, jau pusė programos būdavo lietuvių liaudies ir patriotinės dainos, o paskutiniausias kvarteto Lietuvoje gyvavimo metais didesnio masto koncertai neapsieidavo be vieno kito rimtos muzikos aranžuoto kūrinio. Daugiau nei keturiasdešimt dainų sudarė tų ketverių Lietuvoje kvarteto veiklos metų repertuarą. [1]

Kvarteto pagrindiniai nariai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sėdi Liudas Jarošekas, stovi iš kairės Jurgis Dauknys, Algirdas Matukonis, Aleksas Paulionis ir Vytautas Žmuidzinas
Stovi iš kairės Algirdas Matukonis, Jurgis Dauknys, Liudas Jarošekas, Vytautas Žmuidzinas ir Aleksas Paulionis

Liudas Jarošekas. 1939 m. baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją. Nuo 1936 m. konservatorijos Jono Švedo klasėje mokėsi groti trombonu, lavino balsą pas operos solistą Joną Butėną. Pradėjęs studijas VDU Technikos fakulteto technologijos skyriuje, dainavo Vyrijos chore. Antrojo tenoro partijas perėmė iš Jaunučio Pijaus Nasvyčio, 1941 m. pradžioje emigravusio į Vokietiją.

Vytautas Žmuidzinas. Prasčiausiai sekėsi parenkant pirmąjį tenorą, kai kurie išbūdavo vos kelis mėnesius. Buvo pakvietę net Antaną Šabaniauską, bet ir jis nepanoro solinio dainavimo keisti į kvarteto ansamblį. Trumpą laiką pirmojo tenoro partijas dainavo Liudas Jarošekas, bet, anot profesoriaus Algirdo Matukonio, aukšta balso testitūra jį vargino, tikriausiai nebuvo pakankamai pasirengęs. Jau visam laikui dainuoti pirmojo tenoro partijas buvo pakviestas Vytautas Žmuidzinas, kuris tuo metu dirbo VDU administracijoje, o Konservatorijoje mokėsi dainavimo. Jis buvo puikus liaudies dainų atlikėjas. Platesnės apimties koncertuose solo padainuodavo kelias lietuvių liaudies dainas.

Algirdas Matukonis. Baritono partijas dainavo tuo metu VDU Technikos fakultete mechaniką studijavęs Algirdas Matukonis. 1943 m., prieš vokiečiams uždarant Universitetą, spėjo apsiginti diplominį projektą ir įgyti mechanikos specialybės diplomuoto technologijos inžinieriaus kvalifikaciją. Po karo aktyviai reiškėsi moksle ir pedagogikoje. Jis habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Kauno technologijos universiteto Garbės profesorius, 1997 m. apdovanotas Lietuvos D. K. Gedimino V-ojo laipsnio ordinu.

Aleksas Paulionis. Boso partijų atlikėjo paieškos irgi užtruko. Pradžioje dainavo VDU Technikos fakulteto studentas J. Deltuva. Jam išvykus, kurį laiką jiems talkino Kauno elektros stoties mechanikas. Galutinai kvartetas susiformavo, kai boso partijas pradėjo dainuoti operos choristas Aleksas Paulionis, lygiagrečiai studijavęs Konservatorijoje. Koncertuose jis kartais dainuodavo vieną kitą ariją iš operų.

Jurgis Dauknys. Akompanavo VDU Technikos fakulteto Technologijos skyriaus studentas Jurgis Dauknys. Močiutės (pianistės) išmokytas skambinti pianinu, Jurgis buvo kvarteto siela. Iš patefono plokštelių jis nurašydavo parinktų dainų melodijas, jas harmonizuodavo, kvarteto balsams paskirstydavo partijas. Jeigu kvartetas pasirinkdavo gaidomis ar net orkestrine partitūra užrašytą muzikos kūrinį, Jurgis kuo puikiausiai jį aranžuodavo kvartetui su fortepijoniniu akompanimentu. Be to, J. Dauknys dainų tekstus iš svetimų kalbų išversdavo, o prireikus pats juos sukurdavo. Ne kartą Radiofone dainavo pritariamas Radio lengvosios muzikos orkestro, kuriam dirigavo J. Lechavičius. Ir tuo atveju J. Dauknys būdavo parengęs kvarteto balsų partijas.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Mano senasis radijas: nuotraukos, atsiminimai, išlikę įspūdžiai (sud. Eugenija Nijolė Jankutė). - Šiauliai: Saulės užeiga, 2006. - 32 p.: iliustr. - ISBN 9955-9748-2-6