Girininkas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.
Lietuvos girininko kokarda su Vyčiu, 1919 m.

Girininkas (angl. forestry officer) – miškininkas, kuris prižiūri pavaldžios teritorijos miškingumo didinimą, miškų išdėstymą ir kraštovaizdžio formavimą.

Girininkai gali dalyvauti atliekant miškų naudojimo programų ekspertizę ir prižiūrėti šių programų vykdymą.

Girininko pareigos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Derina pagrindinio kirtimo apimtis ir stebi, ar laikomasi patvirtintų kirtimo normų.
 • Derina miškotvarkos projektus ir prižiūri, kaip miško valdytojai ir savininkai laikosi šių projektų reikalavimų naudodami ir atkurdami miškus.
 • Derina ir kontroliuoja, kaip miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis.
 • Derina melioracijos, bendro naudojimo kelių, naudingųjų iškasenų telkinių, komunikacijų ir kitų statybos objektų dislokavimo vietas ir projektus.
 • Nustato miškų ūkio veiklos apribojimus saugomose teritorijose, grybų, uogų, riešutų, vaistažolių ir kitų miško produktų rinkimo tvarką ir kontroliuoja jos laikymąsi.
 • Numato retų ir nykstančių augalų, grybų, gyvūnų apsaugos priemones, kontroliuoja, kad jos būtų įgyvendintos.
 • Tvirtina gyvūnų ir vaistažolių naudojimo limitus, reglamentuoja ir kontroliuoja miško gyvūnų apskaitą ir naudojimą.
 • Kontroliuoja aviacheminių kovos priemonių naudojimą prieš miško kenkėjus.
 • Privalo saugoti miškus nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų veiksnių.
 • Privalo laiku ir tinkamai atkurti iškirstą mišką, jį naudoti tokiais būdais, kurie padėtų mažinti neigiamą poveikį aplinkai.
 • Privalo racionaliai ūkininkauti miško žemėje (miške), palaikyti dirvožemio našumą, išsaugoti biologinę įvairovę.

Girininko teisės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Turėti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nešioti tarnybinį ginklą.
 • Stabdyti visų rūšių transportą, gabenantį medieną miškuose esančiais keliais ir miško žemės teritorijoje, tikrinti šios medienos įsigijimo ir transportavimo teisėtumo dokumentus.
 • Sustabdyti, apriboti arba uždrausti neteisėtą ūkinę veiklą miško valdoje, jeigu ja pažeidžiamas įstatymas, kitų norminių aktų reikalavimai ar daroma žala miškui.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]