Dalia Marija Stančienė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Dalia Marija Buišytė-Stančienė (g. 1948 m. rugsėjo 17 d. Palangoje) – Lietuvos filosofė.


Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

19661971 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. Visuomeninių mokslų akademijoje prie SSKP CK apgynė disertaciją „Problema santykio tarp proto ir religinio tikėjimo neotomizme (1918 - 1940 m. Buržuazinės Lietuvos duomenimis)“, 1983 m. humanitarinių mokslų daktarė. [1]

Nuo 1990 m. žurnalo „Logos“ vyr. redaktorė. Kultūros, filosofijos ir meno instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, Vilniaus pedagoginio universiteto etikos katedros docentė. Tarptautinės Tomo Akviniečio asociacijos (SITA) Lietuvos skyriaus direktorė. Paskelbė straipsnių viduramžių filosofijos ir etikos klausimais.

Bibliografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Gėrio ženklai būtyje, Vilnius, 2006.
 • Ankstyvieji viduramžiai: ugdymo filosofiniai pagrindai, 2006
 • Lietuva globalėjančiame pasaulyje, 2006


Pedagoginiai (mokslo) vardai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1983 metai-Humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė, 2003 metai-Vilniaus pedagoginio universiteto docentė, 2007 metai- Kultūros, filosofijos ir meno instituto Habilituota humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktarė

Stažuotės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • 1993 metais Tomo Akviniečio kolegijoje Santa Paula, JAV
 • 1999 metais Šv. Tomo universitete, JAV
 • 2001 metais Poitiers universitete, Prancūzijoje

Mokslinių interesų kryptys[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Ugdymo filosofija, viduramžių filosofija, metafizika, fenomenologija, socialinė etika, didaktika

Profesinė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • 1996-2008 metai Kultūros, filosofijos ir meno instituto Vyr. moksl. darbuotoja, vadovė
 • Nuo 1999 metų ir iki dabar Vilniaus pedagoginio universiteto profesorė
 • Nuo 2008 metų iki dabar Klaipėdos universiteto profesorė

Projektinė ir ekspertinė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Edukacinis projektas studentams. Tarptautinė Tomo Akviniečio vasaros mokykla. Vykdomas nuo 1983 m. kasmet. Vadovas. (Organizacijos: Kultūros, filosofijos ir meno institutas; Vilniaus pedagoginis universitetas)
 • Projektas. Prancūzijos-Lietuvos filosofijos kolegija. Prancūzijos Ambasados Lietuvoje kultūros centras ir VPU. 2001–2003 m. Vadovas.
 • Projektas. Tautinis tapatumas globalizacijos sąlygomis: etinės implikacijos ir demokratijos paradoksai. (Organizacijos: Kultūros, filosofijos ir meno institutas; Vilniaus pedagoginis universitetas; Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių institutas.) Rėmėjas: Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Viena iš Vykdytojų. 2003–2006.
 • Ekspertė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondo.
 • Ekspertė lituanistinės bazės.

Žurnalo „Logos“ vyr. redaktorė nuo 1990 m.

Moksliniai ir metodiniai darbai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2004 metai

 • Dalia Marija Stančienė, Viduramžių filosofija ir etika, mokomasis metodinis leidinys, VPU, Vilnius, 2004, 60p. ISBN 9955-516-49-6
 • Stančienė D. M. The Ethics of Natural Law according to Thomas Aquinas (Prigimtinio įstatymo etika pagal Tomą Akvinietį), // „Verbum. Analecta Neolatina“, VI /2004/ 2" Budapest: Akademiai Kiado, 2004, p. 357–368, HU ISSN 1585-079X.
 • Stančienė D. M. Tomo Akviniečio moralės filosofija. // „PROBLEMOS“, 2004, Nr.66, ISSN 1392–1126, p. 116–124. The Philosopher’s Index http://www.philinfo.org

2005 metai

 • Stančienė D. M. Synderesis in Moral Action (Sinderezė moraliniuose veiksmuose), // „Doctor Communis“ vol. 2, Vatican City: Pontificia Accademia Sancti Thomae Aquinatis, 2005, p.856-862, ISBN 88-88353-06-2.
 • Stančienė D. M. Sąžinė asmenybės doriniame ugdyme. // „Pedagogika“ (VPU), 2005, Nr.77, ISSN 1392-0340, p.: 30-33. MLA Modern Language Association International Bibliography: http://www.mla.org

2006 metai

 • Stančienė D. M. Transformacje myślenia metafizycznego w fenomenologii (Metafizinio m? stymo transformacija fenomenologijoje), // „Colloquia Communia“ Filozofia na Litwie. Diachronia i synchronia. T. 1-2 (80-81), Lublin: Institut Filozofii UMCS, 2006, p. 128–136. ISBN 978-83-7441-493-7; ISSN 0239-6815.
 • Stančienė D. M. Įstatymo auklėjamosios galios interpretacijos Tomo Akvinieęčio filosofijoje.// „Jurisprudencija“. Mokslo darbai (MRU), 2006, Nr. 9 (87), ISSN 1392-6195, p. 26-30. Soc INDEX with Full Text http://www.epnet.com/titleLists/si-complete.htm
 • Stančienė D. M. Michel Foucault: disciplinos poveikis asmenybei. // „PROBLEMOS“, 2006, Nr.70 (priedas), ISSN 1392–1126, p. x–x. The Philosopher’s Index http://www.philinfo.org

2007 metai

 • Stančienė D. M. Phenomenological Insight into Moral Faculties: Value-Based Aspect of Education. // Development of Educational Paradigms: Theory and Practice. T. 14.Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007, p. 303–309.ISSN 1434-8748; ISBN 3-631-56029-X; US-ISBN 0-8204-8767-8.
 • Stančienė D. M. Pranas Dovydaitis: Augustino filosofijos aktualumas. // „LOGOS“, 2007, Nr.50, ISSN 0868-7692, p.: 198–205. The Philosopher’s Index http://www.philinfo.org
 • Stančienė D. M. Lotyniškasis avicenizmas. // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos VI. Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidinių serija. Sud. Antanas Andrijauskas. – Vilnius: KFMI, 2007, ISBN 978-9986-638-90-2, p.: 416–424.
 • Metodinis darbas. Dalia Marija Stančienė, Juozas Žilionis. Ankstyvoji viduramžių scholastika: ugdymo filosofiniai pagrindai. Mokomasis – metodinis leidinys. – Vilnius: VPU, 2007, 5 sp. l., 80p. ISBN 9955-20-141-X


Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]


[1] $