Pereiti prie turinio

Augustinas Liepinis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Augustinas Liepinis (1896  m. lapkričio 21 d. Zilgalių vienkiemyje, Neretos valsč., Jaunjelgavos apskr. – 1977 m.  spalio 13 d. Panemunyje) – Romos katalikų kunigas Lietuvoje, literatas ir vertėjas.

Gimė tuometinės Rusijos imperijos Kuršo gubernijoje, prie sienos su Kauno gubernija. Tėvai – lietuviai ūkininkai, šeimoje užaugo keturi sūnūs. Augustinas Liepinis 1908 m. pradėjo mokytis Suvainiškio pradinėje mokykloje, toliau mokslus tęsė Kesterio dviklasėje mokykloje Neretoje. Nuo 1911 m. Rygoje lankė privačią A. Karti progimnaziją, kurią baigė 1914 m. Po to mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1921 m. gegužės 5 d. įšventintas kunigu.

Paskirtas Rokiškio bažnyčios vikaru ir Rokiškio pradžios mokyklos tikybos mokytoju. 1923–1926 m. studijavo Lietuvos universiteto Teologijos–filosofijos fakultete. Po baigimo paskirtas Rokiškio valstybinės gimnazijos kapelionu bei Rokiškio Šv. Augustino bažnyčios administratoriumi.

1926 m. paskirtas Panevėžio Šv. Stanislovo bažnyčios vikaru, 1927 m. – Kurijos notaru (pastarosiose pareigose – iki 1940 m.). Kartu dirbo Panevėžio mokytojų seminarijos kapelionu, nuo 1929 m. – Panevėžio valstybinės gimnazijos kapelionas. 1931 m. tapo „Bangos“ spaustuvės vedėju ir ateitininkų sendraugių organizatoriumi Panevėžyje. 1940 m. suteiktas garbės kanauninko vardas. 1941 m. paskirtas Panemunio Švč. Trejybės bažnyčios klebonu, šiose pareigose ištarnavo 35 metus.

Mirė Panemunyje, palaidotas Rygos Sarkandaugavos kapinėse šalia motinos ir brolio Antano.

Literatūrinė veikla

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

A.Liepinis nuo gimnazijos laikų bendradarbiavo spaudoje, rašė straipsnius į „Tėvynės Sargą“, „Žvaigždę“, „Pavasarį“, „Rygos balsą“, „Vienybę“, „Sargą“, „Laisvę“, „Ūkininką“, „Šaltinį“, „Rytą“, „XX amžių“, „Ateitį, „Tiesos kelią“ ir kitus leidinius. 1927–1940 m. redagavo „Panevėžio balsą“, vėliau virtusį „Panevėžio garsu“. Pasirašydavo slapyvardžiais: Byras, Byriukas, Byrų Byras, Augulėlis, Susipratęs valstietis, Lietuvis, Viską sekąs, Dūšyčių Dėdė, A. B. Jis taip pat parašė ir išvertė keliolika religinio turinio knygų. A.Liepinis įvardijamas ir kaip Lietuvos rekordų knygos pradininkas: išleistame tritomyje „Kitų pėdomis“ pateikti kai kurie pasiekimai, sektini pavyzdžiai.

Daug rankraščių žuvo gaisrų metu arba paties autoriaus buvo sunaikinta.

 • Byras. Jaunimo keliais (liuoslaikio užrašai) – Kaunas: 1923
 • Kun. Augustinas Liepinis. Katekezės – Kaunas:
  • 1–2 dalys, 1929
  • 3 dalis, 1930
 • Byras. Kelią faktams – Panevėžys, 1933
 • Kun. Augustinas Liepinis. Kitų pėdomis – Panevėžys:
  • t.1: Gyvenimo pavyzdžiai, 1933
  • t.2: Pavyzdžių rinkinys, 1937
  • t.3: Pavyzdžių rinkinys, 1939