Aptarimas:Šyvio šokdinimas

Page contents not supported in other languages.
Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

nesupratau iš kokios knygos jūs čia įtariat plagiatą??? parodykit man ją? patyi rašiau tą straipsnį ir rėmiausi savo kraštiečių surinkta medžiaga. kokia nesąmonė.. gyvenu šalia Gražiškių ir seniai domiuosiu šituio papročiu. prašom informuoti kuri vieta nuo ko nuplagijuota.

mano paštas kristavait@yahoo.com -- šis nepasirašytas komentaras buvo paliktas naudotojo 82.135.205.20 (aptarimasindėlis)

Gerai, dar kartą patikrinsiu orginalų jūsų tekstą, esantį čia. Mano tikrinimas labai elementarus: pagooglinu jūsų teksto sakinį ir pasižiūriu ar tokio jau nėra kitame tinklapyje. Tiksli teksto vieta, iš kurios nukopijuota, pažymėta geltonai (ar gal pas jus kaip kitaip)

įžanga

„Šyvio šokdinimas“ – vienintelis, unikalus Pietvakarių Lietuvoje išlikęs paprotys. Jau XVIII a. istoriniuose...

Šaltinis: http://209.85.229.132/search?q=cache:f2WZqQBsY9YJ:www.marijampole.aps.lt/ava//selectPage.do%3FdocLocator%3D7AA0BACDBA7711DBADD3746164617373%26amp%3Binlanguage%3Dlt+%22vienintelis,+unikalus+Pietvakari%C5%B3+Lietuvoje+i%C5%A1lik%C4%99s+paprotys%22&cd=2&hl=lt&ct=clnk&gl=lt&client=firefox

istorija

Tai grupės žmonių, persirengusių tam tikrais personažais...

Šaltinis:http://209.85.229.132/search?q=cache:f2WZqQBsY9YJ:www.marijampole.aps.lt/ava//selectPage.do%3FdocLocator%3D7AA0BACDBA7711DBADD3746164617373%26amp%3Binlanguage%3Dlt+%22Tai+grup%C4%97s+%C5%BEmoni%C5%B3,+persirengusi%C5%B3+tam+tikrais+persona%C5%BEais+(%C5%A1yvo+arklio%22&cd=2&hl=lt&ct=clnk&gl=lt&client=firefox

atgaivinta tradicija šios pastraipos google nerado, turbūt originali ir teisių nepažeidžia :)

tradicijos simbolika

Seniau ,,Šyvį vedžiodavo" jau sutemus, o dabar - dienos metu. Šeimininkai jau nebeįsileidžia svečių į namus, leidžia jiems pašėlti...

Šaltinis:http://209.85.229.132/search?q=cache:BF7WnKuQF2gJ:www.etnokultura.lt/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D136%26Itemid%3D50+%22jau+sutemus,+o+dabar+-+dienos+metu,+%C5%A1eimininkai+nebe%C4%AFsileid%C5%BEia+sve%C4%8Di%C5%B3+%C4%AF+namus,+leid%C5%BEia+jiems+pa%C5%A1%C4%97lti+%22&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt&client=firefox

sąsajos su kitomis šalimis

Pagal įvairių pasaulio tautų mitus, viena iš svarbiausių žirgo priedermių...

Šaltinis: http://209.85.229.132/search?q=cache:BF7WnKuQF2gJ:www.etnokultura.lt/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D136%26Itemid%3D50+%22Pagal+%C4%AFvairi%C5%B3+pasaulio+taut%C5%B3+mitus,+viena+i%C5%A1+svarbiausi%C5%B3+%C5%BEirgo+priedermi%C5%B3.%22&cd=2&hl=lt&ct=clnk&gl=lt&client=firefox

Šyvio aprašymas

Jeigu atsakymas teigiamas, vadas sukomanduoja...

Šaltinis:http://209.85.229.132/search?q=cache:SPOIfyU4HL4J:www.bendruomenes.lt/news.php%3Fid%3D162514%26strid%3D11791+%22Jeigu+atsakymas+teigiamas,+vadas+sukomanduoja%22&cd=2&hl=lt&ct=clnk&gl=lt&client=firefox

Specifinis gyvosios tradicijos apsireiškimas

...reikšmingi dvasinės bei medžiaginės etninės kultūros užfiksuoti ir neužfiksuoti dalykai...

Šaltinis:http://209.85.229.132/search?q=cache:YkNxSPmIE4IJ:www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show%3Fp_r%3D2229%26p_d%3D40877%26p_k%3D1+%22reik%C5%A1mingi+dvasin%C4%97s+bei+med%C5%BEiagin%C4%97s+etnin%C4%97s+kult%C5%ABros+u%C5%BEfiksuoti+ir+neu%C5%BEfiksuoti+dalykai%22&cd=2&hl=lt&ct=clnk&gl=lt&client=firefox

Matau, kad šaltiniai gausūs ir geri, bet rašydama Vikipedijos straipsnį jais jūs turėtumete remtis, o ne juos kopijuoti. Kiekvieno mano nurodyto šaltinio apačioje yra © ženklas ir/arba nurodymas "Visos teisės saugomos". Sėkmės ;) --Tired time 12:37, 2009 birželio 10 (EEST)