Adolfas Mondeika

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Adolfas Mondeika (1887 m. lapkričio 5 d. Vabalių k., Naujamiesčio valsč., Panevėžio apskr.1964 m. gruodžio 21 d. Čikagoje) – vargonininkas ir chorvedys.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Iš mažens turėjo gražų balsą ir mėgo dainuoti. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš Sidabravo vargonininko Žukausko, pas kurį mokėsi apie trejus metus. Vėliau muzikos žinias gilino J. Naujalio vargonininkų kursuose Kaune.

Nuo 1904 m. pradėjo savarankiškai vargonininkauti Joniškio, o vėliau Daugų parapijoje, vadovavo chorams. 1911 m. atvykęs į JAV, vargonininkavo ir vadovavo chorams įvairiose lietuvių parapijose: Šv. Jurgio Utica, NY, Šv. Onos parapijoje Spring Valley, IL, Šv. Petro ir Povilo parapijose Vestvilyje, IL, ir Grand Rapidse, MI.

Nuo 1924 m. iki pensijos vargonininkavo Šv. Antano parapijoje Sisere, IL, vadovavo Šv. Grigaliaus chorui (apie 60 dalyvių). Choras giedojo bažnyčiose, organizavo metinius koncertus ir vaidinimus, dalyvavo 1933, 1936, 1939 ir 1956 m. lietuvių dainų šventėse bei kituose tautiniuose renginiuose. Choro repertuare buvo aštuonios mišios, daug giesmių, mišparų ir dainų. Koncertuose talkindavo dukra Marija Mondeikaitė-Kutz – vargonininkė virtuoze ir chorvedė.

A. Mondeika dirbo daug visuomeninių darbų. Subūrė apylinkės vargonininkus, kurių choras giedodavo bažnyčiose atlaidų metu.

Nuo 1933 m. priklausė ALRK Vargonininkų sąjungai, daug kartų buvo Centro valdybos iždininkas ir iždo globėjas, nuo 1960 m. Vargonininkų sąjungos garbės narys. Daug metų buvo Cicero Katalikų federacijos skyriaus pirmininkas, 1935 m. lankėsi Lietuvoje.

Šaltinis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.