Visos Rusijos vyriausiasis štabas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Visos Rusijos vyriausiasis štabas (rus. Всероссийский главный штаб, Всероглавштаб), Vseroglavštabas – vienas iš dviejų svarbiausių Rusijos Raudonosios Armijos štabų pilietinio karo metais.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Visos Rusijos vyriausiasis štabas buvo įsteigtas 1918 m. gegužės 8 d. vietoj:

 • jau tarybinių laikų Visos Rusijos kolegijos Raudonajai Armijai formuoti,
 • dar carinės Rusijos karinių institucijų - Generalinio štabo vyriausiosios valdybos, Generalinio štabo, Vyriausiojo karinių mokymo įstaigų komisariato, Armijos remontavimo valdybos ir kt.

1921 m. vasario 10 d. Visos Rusijos vyriausiasis štabas buvo sujungtas su Revoliucinės karo tarybos lauko štabu, vadovavusiu kovos veiksmams, į vieningą DVRA štabą.

Funkcijos, vadovybė ir struktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pradžioje Visos Rusijos vyriausiasis štabas buvo pavaldus RTFSR karinių reikalų liaudies komisariatui, o nuo 1918 m. rugsėjo 6 d. - Respublikos revoliucinei karo tarybai.

Visos Rusijos vyriausiajam štabui buvo pavestos šios funkcijos[1]:

 • karo prievolininkų apskaita,
 • karinio apmokymo organizavimas,
 • Raudonosios Armijos dalinių formavimas ir įkurdinimas,
 • mobilizacijos planų ruošimas ir mobilizacijos vykdymas,
 • vadovavimas vietinėms mobilizacijos įstaigoms,
 • šaukimas į karo tarnybą,
 • veikiančios armijos, užnugario ir atsarginių dalinių papildymas,
 • arklių tiekimas armijai (remontas),
 • kariuomenės valdymo nuostatų, statutų ir mokymo priemonių rengimas,
 • vadovavimas karinio mokymo įstaigoms,
 • vadų rengimo kursų sistemos organizavimas,
 • vadų kadrų apskaita ir paskirstymas,
 • topografinių darbų vykdymas, žemėlapių leidimas,
 • kariuomenės nuostolių apskaita,
 • apdovanojimų dokumentų rengimas,
 • Respublikos gynybos organizavimas. Tam Vseroglavštabe buvo atitinkamos valdybos.

1918 m. spalio mėnesį Visos Rusijos vyriausiajam štabui buvo pavesta ir rūpintis pagalbinės paskirties kariuomenės, pasienio apsaugos ir VČK kariuomenės įkurdinimu, koviniu rengimu ir ginkluote.

Nuo 1918 m. lapkričio 3 d. Visos Rusijos vyriausiajam štabui pavaldžios ir karinės apygardos.

Visos Rusijos vyriausiojo štabo vadovybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Visos Rusijos vyriausiajam štabui vadovavo taryba, sudaryta iš viršininko ir dviejų, o nuo 1919 m. rugsėjo 15 d. - trijų politinių komisarų.

Viršininkai:

 • Nikolajus Stogovas (Николай Николаевич Стогов) (1918-05-18 – 1918-08-02)
 • Aleksandras Svečinas (Александр Андреевич Свечин) (1918-08-02 – 1918-10-22)
 • Nikolajus Ratelis (Николай Иосифович Раттэль) (1918-10-22 – 1921-02-10).

Struktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1920 m. rugsėjo 1 d. Vseroglavštabą sudarė šios valdybos:

 • Organizacinė valdyba (Организационное управление) - jos sudėtyje buvo sukurti tarptautinis ir Rytų skyriai;
 • Mobilizacinė valdyba (Мобилизационное управление);
 • Vadų kadrų valdyba (Управление по командному составу);
  • Išorinių ryšių tarnyba prie valdybos (Служба внешней связи при Управлении);
 • Karinių topografo korpuso valdyba (Управление Корпуса военных топографов),
 • Vyriausioji karinių mokymo įstaigų valdyba (Главное управление военно-учебных заведений),
 • Vyriausioji visuotinio karinio mokymo ir raudonųjų rezervinių dalinių formavimo valdyba (Главное управление всеобщего военного обучения и формирования красных резервных частей);
 • Mokymo priemonių ir prietaisų kariuomenei ir kariniams komisariatams centrinbių karinių sandėlių valdyba (Центральных военных складов учебных пособий и приборов для войск и военных комиссариатов);

Taip pat į ją įėjo:

 • Karo istorijos komisija (Военно-историческая комиссия),
 • Raudonosios Armijos uniformų ir įrangos kūrimo komitetas (Комитет по выработке форм обмундирования и снаряжения Красной Армии);
 • Vyriausioji karinė mokslinė redaksija (Главная военно-научная редакция),
 • Žurnalo „Voenoje dielo“ (Военное дело, „Karyba“) redakcija;
 • Generalinio štabo akademija (Академия Генштаба), vėliau tapusi DVRA Karo akademija (Военная академия РККА).

Visos Rusijos vyriausiojo štabo archyvas saugomas Rusijos valstybiniame kariniame archyve.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Всероссийский Главный Штаб (Всероглавштаб). In: Центральный государственный архив Советской армии. В двух томах. Том 1. Путеводитель. 1991