Vikisritis:Filosofija/Disciplinos

Jump to navigation Jump to search
  • Epistemologija: kas yra žinojimas? ką galima pažinti?
  • Metafizika: kas yra tikrovė? kas yra būtis? Ar egzistuoja daiktai nepriklausomai nuo mūsų pažinimo?
  • Etika: kaip reikėtų elgtis? Ką turiu daryti? Kas yra gėris? Kas yra geras gyvenimas?
  • Logika: kaip reikėtų taisyklingai mąstyti?
  • Antropologija: kas yra žmogus? kokia yra žmogaus esmė?
  • Estetika: kas yra grožis? kas yra menas?
  • Sąmonės filosofija: Kaip sąmonė ir kūnas sąveikauja tarpusavyje? Kas yra protas ir kokia jo prigimtis?
  • Politinė filosofija: Ar valdžia reikalinga ir jei taip, tai kodėl? Kas daro vyriausybę legitimia? Kokias teises ir laisves ji turi ginti? Kokia turi būti vyriausybės forma? Kokias pareigas piliečiai turi savo valdžiai?