Pereiti prie turinio

Vikipedija:Arbitražo komitetas

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Čia pateiktas pasiūlymas oficialioms Vikipedijos taisyklėms ar tvarkai.
Prašome pasisakyti aptarimo puslapyje.

Arbitražo komitetas – aukščiausia Lietuviškos Vikipedijos teisminė instancija, skirta konfliktų sprendimui.

Komiteto įgaliojimai

[redaguoti vikitekstą]

Arbitražo komitetas nagrinėja Vikipedijos bendruomenėje kilusius konfliktus, kurie negali būti išspręsti bendruomenės naudojant kitus konfliktų sprendimo metodus. Arbitražo komitetas taip pat gali vykdyti kitus įgaliojimus, suteiktus jam Vikimedijos fondo.

Komiteto sudėtis

[redaguoti vikitekstą]

Arbitražo komitetas susideda iš penkių narių, renkamų Vikipedijos bendruomenės šešiems mėnesiams. Balsavimas vyksta pagal Vikipedija:Balsavimas nurodytas normas, kiek jos neprieštarauja čia nustatytoms normoms.

Kandidatai į arbitrus gali būti iškelti likus ne mažiau kaip mėnesiui, bet ne daugiau kaip dviem mėnesiams iki momento, kai turės pradėti darbą naujos sudėties Arbitražo komitetas. Kadangi tam tikrais atvejais arbitrams gali prireikti atsižvelgti į ištrintą medžiagą, rekomenduojama, kad visi kandidatai jau iki rinkimų būtų gavę administratoriaus teises. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausiai balsų „už“, atėmus balsų „prieš“ skaičių. Jei pasirodo, kad pagal šį rodiklį neįmanoma nustatyti laimėjusių rinkimus, laimėjusiais laikomi tie iš kandidatų, kurie yra surinkę mažiausiai balsų „prieš“. Visiškos balsų lygybės atveju – laimėtojais laikomi anksčiau užsiregistravę kandidatai. Kilus ginčams dėl rinkimų rezultatų, juos gali spręsti bet kuris biurokratas. Jei biurokratai nesutaria, galima surengti biurokratų balsavimą.

Arbitražo komiteto nario įgaliojimai baigiasi pasibaigus kadencijai, jam atsistatydinus, pasitraukimo iš Vikipedijos bendruomenės arba sėkmingos apkaltos atveju. Jei iki naujos sudėties Arbitražo rinkimų yra likę mažiau nei trys mėnesiai, gali būti rengiami nauji rinkimai į atsilaisvinusias vietas. Kitu atveju naujus narius gali išrinkti likę Arbitražo komiteto nariai.

Komiteto darbo tvarka

[redaguoti vikitekstą]

Bylos priėmimas

[redaguoti vikitekstą]

Bylos iniciatorius (ieškovas) pateikia Arbitražo komitetui trumpai suformuluotą argumentuotą ieškinį. Kitos suinteresuotos pusės taip pat gali pateikti savo pareiškimus. Arbitražo komiteto nariai gali pateikti bylos iniciatoriui ar kitam suinteresuotam naudotojui klausimų, susijusių su byla.

Surinkus pakankamai medžiagos (paprastai užtenka palaukti savaitę po ieškinio pateikimo), Arbitražo komitetas balsuoja dėl bylos priėmimo. Sprendimas priimamas nenusišalinusių Arbitražo komiteto narių dauguma.

Nusišalinimai

[redaguoti vikitekstą]

Rekomenduojama nuo bylos nusišalinti Arbitražo komiteto nariams, kurie yra bylos šalys. Nuo bylos nusišalinti gali ir tie Arbitražo komiteto nariai, kurie jaučiasi nepajėgūs nešališkai dalyvauti bylos nagrinėjime. Kilus ginčui dėl nusišalinimo būtinumo, sprendimą priima Arbitražo komitetas balsų dauguma (narys, dėl kurio nusišalinimo balsuojama, balsavime nedalyvauja). Balsams pasiskirsčius po lygiai, narys nėra nušalinamas.

Bylai nagrinėti turi likti nenusišalinę bent pusė Arbitražo komiteto narių. Jei daugiau narių nutaria nusišalinti arba yra nušalinami, nusišalinimai atitinkamai bylai yra netaikomi ir visi nariai laikomi nenusišalinusiais.

Bylos nagrinėjimas

[redaguoti vikitekstą]

Bylą priėmus nagrinėti, jos iniciatorius ir kiti suinteresuoti naudotojai gali pateikti Arbitražo Komitetui įkalčius, įrodymus ar kitokią medžiagą (paprastai nuorodas) su savo komentarais. Arbitražo komiteto nariai gali pateikti bylos iniciatoriui ar kitam susijusiam su byla naudotojui klausimų.

Sprendimo priėmimas

[redaguoti vikitekstą]

Nenusišalinę komiteto nariai paruošia sprendimo projektą. Šis projektas gali būti pateiktas ir svarstomas tiek Vikipedijoje, tiek ir už jos ribų. Komiteto sprendimas yra tvirtinamas nenusišalinusių komiteto narių dauguma. Priimtas sprendimas pateikiamas prie bylos. Prie jo turi pasirašyti bent dauguma nenusišalinusių Arbitražo komiteto narių, tuo patvirtinančių sprendimo priėmimą.

Sprendimo vykdymas

[redaguoti vikitekstą]

Arbitražo komiteto sprendimas įsigalioja iškart po jo priėmimo. Jei sprendime nenumatyta kitaip, jame numatytus veiksmus gali vykdyti bet kuris Vikipedijos naudotojas, turintis atitinkamas technines galimybes.

Taip pat skaityti

[redaguoti vikitekstą]