Vamzdžio liepsna

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
JAV linijinio laivo USS Iowa dešinio borto salvė 1984 m. liepos 1 d. manevruose. Matyti pagrindinio kalibro patrankų vamzdžių liepsna.
Revolverio vamzdžio liepsna. Matyti ir nežymus liepsnos pliūpsnis tarp būgno ir vamzdžio drūtgalio.

Vamzdžio liepsna (rus. дульное пламя; angl. muzzle flash, blast) – vamzdžio gale šūvio metu pasirodanti liepsna. Tai šaunant susidariusios besiplečiančios karštos parako dujos, kurios, išstūmusios lauk kulką ar sviedinį, irgi išsiveržia lauk. Susidaro matomas šviečiančių dujų pliūpsnis – šviesa sudaro šviesos blyksnį, gerai matomą tamsoje, o slėgio šuolis dėl išsiveržusių dujų – šūvio garsą. Liepsna išsiveržia išilgai vamzdžio ašies, plėsdamasi į šonus. Jei vamzdis turi laibgalio stabdį, tuomet liepsna išsiveržia pro šoninius stabdžio plyšius, sudarydama tam tikrą ugninę figūrą, kurios forma priklauso nuo laibgalio stabdžio plyšių skaičiaus ir išsidėstymo.

Problemos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vamzdžio liepsna yra daugelio šaunamųjų ginklų trūkumas. Ji išduoda šaulio ar artilerijos pabūklo poziciją, ypač sutemose ar naktį. Ryški liepsna šaudant naktį akina šaulį, išduoda priešui poziciją. Vamzdžio liepsną slopina liepsnos slopintuvais, į paraką dedamais liepsnodarą mažinančias priedais. Liepsnos slopintuvai (rus. пламегаситель; angl. flame suppresor) apsaugo šaulį nuo akinimo ir iš dalies sumažina vamzdžio liepsnos matomumą iš šono. Garso slopintuvai slopina ne tik garsą, bet ir vamzdžio liepsną.

Šūvio garsas ir slėgio banga[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kartu su vamzdžio liepsna pasigirsta ir šūvio garsas, kuris irgi demaskuoja. Tik liepsna pamatoma išsyk, o šūvio garsas atsklinda garso greičiu. Išmatavus laiką tarp blyksnio ir garso galima apytiksliai apskaičiuoti nuotolį (laikas sekundėmis padaugintas iš garso greičio 330 m/s) iki šūvio vietos.
Šūvio garsas kurtina šaulį ar pabūklo įgulą. Garsas, sklindantis nuo vamzdžio žiočių ne tik kurtina, bet gali ir pažeisti ausis (garso intensyvumas gali siekti 140 decibelų).
Šaudant stambaus kalibro pabūklams slėgio banga gali pažeisti aplink pabūklą esančius daiktus. Jei pabūklo vamzdis trumpas, o parakas lėtai degantis, slėgio banga už vamzdžio galo gali būti labai stipri. Tuomet ir vamzdžio liepsna būna didelė.

Vamzdžio liepsna[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vamzdžio liepsnos pliūpsnis gali turėti penkias fazes.

  • Žiočių švytėjimas (angl. muzzle glow). Tai rausvas sušvitimas, įvykstantis prieš išlekiant kulkai. Jį sudaro labai įkaitusios dujos, kurios išsiveržia pro tarpus tarp kulkos (sviedinio) ir vamzdžio sienelės.
  • Pirminis blyksnis (angl. primary flash). Jį sukelia paskui kulką išsiveržiančios parako dujos. Tai ryškiausia vamzdžio liepsnos fazė.
  • Tarpinis blyksnis (angl. intermediatory flash). Jį sukelia smūgio banga, sukelta išsiveržiančių dujų bei kulkos. Atrodo kaip rausvas diskas prie vamzdžio žiočių.
  • Antrinis blyksnis (angl. secondary flash). Atsiranda toliausiai nuo žiočių kaip didelis baltas ar geltonas liepsnos liežuvis. Susidaro atmosferoje degant iš vamzdžio išsiveržusiam ne visiškai sudegusiam dujų mišiniui.
  • Kibirkštys (angl. sparks). Gali pasirodyti sklaidantis vamzdžio liepsnai, kai iš vamzdžio išlekia dalinai nesudegusio parako dalelės ar kitos įkaitusios medžiagos.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]