Pereiti prie turinio

Teresė Papšytė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.


Teresė Papšytė (1939 m. rugsėjo 14 d. Čikagoje), muzikos mokytoja, vargonininkė, chorvedė, vienuolė.

1953 baigė Visų Šventųjų lietuvių parapijos mokyklą, o 1957 Marijos aukštesniąją mokyklą. 19481953 mokėsi skambinti fortepijonu pas Heleną Pech, o 19531957 dainuoti pas Alice Stephens. 1965 baigė Marywood College Scrantone, PA, ir įgijo muzikos bakalauro laipsnį. 19591976 studijavo De Paulo universitete (vokalą pas George Grahamą, muzikos teoriją pas Philipą Winsora, chorvedybą pas dr. Robertą Herbertą) ir gavo magistro laipsnį. 19791984 American Conservatory of Music pas dr. Robertą Lodiną studijavo vargonavimą.

1956 įstojo į Šv. Kazimiero vienuolyną Čikagoje, 19591974 mokytojavo parapijinėse pradžios, o vėliau ir aukštesniosiose mokyklose. 19741976 mokytojavo vienuolių kazimieriečių mergaičių gimnazijoje Villa Joseph Marie, Hollande, PA, o 19851997 Marijos aukštesniojoje mokykloje Čikagoje, vadovavo šių mokyklų chorams. Koncertavo Čikagos miesto rotušėje, dalyvavo chorų varžybose ir tautiniuose renginiuose.

Nuo 1985 Čikagos vienuolių kazimieriečių choro vadovė, choras giedojo katedroje ir kitose bažnyčiose.

Nuo 1976 su pertrauka kazimieriečių vienuolyno motiniškojo namo koplyčios vargonininkė garsiajame Čikagos Marquette Parke. 1993 APPLE kursų dėstytoja Klaipėdoje, 19951996 muzikos ir tikybos mokytoja Kauno Jėzuitų gimnazijoje.

Nuo 1996 T. Papšytė Lietuvos pilietė. Priklauso šioms profesinėms organizacijoms: American Guild of Organists, Music Educators National Conference, Illinois Music Educators Association. Dalyvauja moterų vienuolynų choruose.

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.