Teisinė subsumcija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Subsumcija (lot. sub - po, sumere - imti, participas II sumptum) subsumpcija - teisinis metodas; veiksmas, kai viena teisiškai reikšminga sąvoka priskiriama kitai. Subsumcija svarbi taikant ir aiškinant teisę.

Abstrakti teisės norma taikoma visada konkrečiam atvejui. Norint teisiškai priskirti (kvalifikuoti) įvykį, veiką, reiškinį, būtina nustatyti atitinkamą kvalifikuojamo dalyko ir normos santykį.

Subsumuojamos teisės normų struktūra - "jei - tada". "Jei" dalyje nusakoma normos hipotezė, "tada" dalyje - elgesio taisyklė, sankcija. Normos sudėties požymiai apima įvairius elementus, todėl atitinkamam subsumavimui yra reikalinga požymių visuma, nes tik tuomet gali būti taikoma norma. Teisinė pasekmė kyla tik esant arba įvykdžius visas normos veikimo sąlygas. Jei, pvz., normoje minimi nužudymo kaip veikos požymiai, tada sankcija kyla tik tuomet, jei yra išpildomi visi nužudymo kaip nusikaltimo sudėties požymiai.

Subsumcijai būtinas sąvokos apibrėžimas, naudotinas kaip abstraktesnė sąvoka. Teisinis apibrėžimas - teisinio teksto aiškinimo rezultatas.

Pavyzdžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Petriukas reikalauja iš Jonuko sumokėti už knygą sutartą kainą.

Subsumcijos klausimas: ar gali P reikalauti iš J sumokėti už knygą pagal LR CK XZY str.?

1. Sąlyga: būtina, kad J ir P būtų sudarę knygos pirkimo - pardavimo sutartį.

2. Apibrėžimas: sutartis - 2 ar daugiau šalių suderinta valia, sutampanti dėl konkretaus pirkimo - pardavimo dalyko (apibrėžimas cituojamas pagal atitinkamą teisės normą, įtvirtintą įstatyme ar kitame teisės akte)

3. Subsumavimas: J ir P sutarė, kad P perduosiąs Jonukui knygą už konkretų piniginį užmokestį.

4. Konstatavimas (konkliuzija): J ir P sudarė pirkimo - pardavimo sutartį.

Išvada: J turi sumokėti P.

Pagal konkrečias bylos aplinkybes gali būti tikrinama, ar sutartis galioja, ar kaina nesumokėta, ar reikalavimas neišnyko, ar nėra kitų teisinių kliūčių reikalavimui įgyvendinti ir pan. Tokiu atveju po antrojo žingsnio sektų vėl papildomos sąlygos, po šių - atitinkamų sąlygų teisiniai apibrėžimai, po kurių - konstatavimas dėl konkrečių sąlygų atitikimo arba ne. Jei neįvykdomos teisinio apibrėžimo sąlygos, prieinama išvados, kad konkreti situacija neatitinka sąlygų atitinkamai normai taikyti.

Formos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Subsumcija gali būti dėstoma įvairia forma. Aukščiau pateikiama subsumcija - ekspertizės stiliumi, kai po apibrėžimų seka normos sudėties požymių konstatavimas ir konstatuojama teisinė pasekmė. Kita subsumcijos forma - nuosprendžio stilius.