Songų dinastija: Skirtumas tarp puslapio versijų

Jump to navigation Jump to search
144 pridėti baitai ,  prieš 11 metų
S
wiki sintakse
S (Changing commons link from Category:Song_Dynasty to Category:Song Dynasty in wiki)
S (wiki sintakse)
! style="background:#efefef;" | [[Lietuvių kalba|Lietuviškai]]
! style="background:#efefef;" | Valdymo metai
! style="background:#efefef;" | [[Nianhao|Laikotarpiai]]<sup>2</sup>²
|----- align="center"
| colspan="6" align="center" |
'''Šiaurės Song'''
|----- align="center"
| [[Song Taizu|Tàizǔ]]<br />太祖 || – || Zhào Kuāngyìn<br />趙匡胤
| Taidzu; Džao Kuangjin
| [[X amžius|960]]-[[X amžius|976]]
| Jiànlóng (建隆 ''dzianlong''; [[X amžius|960]]-[[X amžius|963]])<br />Qiándé (乾德 ''čiande''; [[X amžius|963]]-[[X amžius|968]])<br />Kāibǎo (開寶 ''kaibao''; [[X amžius|968]]-[[X amžius|976]])
|----- align="center"
| [[Song Taizong|Tàizōng]]<br />太宗 || – || Zhào Kuāngyì 趙匡義<br />''arba'' Zhào Guāngyì 趙光義
| Taidzong; Džao Kuang-i; Džao Guang-i
| [[X amžius|976]]-[[X amžius|997]]
| Tàipíngxīngguó (太平興國 ''taipingsingguo''; [[X amžius|976]]-[[X amžius|984]]<br />Yōngxī (雍熙 ''jongsi''; [[X amžius|984]]-[[X amžius|987]]<br />Duāngǒng (端拱 ''duanggong''; [[X amžius|988]]-[[X amžius|989]]<br />Chúnhuà (淳化 ''čunhua''; [[X amžius|990]]-[[X amžius|994]]<br />Zhìdào (至道 ''džidao''; [[X amžius|995]]-[[X amžius|997]]
|----- align="center"
| Zhēnzōng<br />真宗 || – || Zhào Héng<br />趙恆
| Džendzong; Džao Heng
| [[X amžius|997]]-[[1022]]
| Xiánpíng (咸平 ''sianping''; [[X amžius|998]]-[[1003]]<br />Jǐngdé (景德 ''dzingde''; [[1004]]-[[1007]])<br />Dàzhōngxiángfú (大中祥符 ''dadžongsiangfu''; [[1008]]-[[1016]]<br />Tiānxǐ (天禧 ''tiansi''; [[1017]]-[[1021]])<br />Qiánxīng (乾興 ''čiansing''; [[1022]])
|----- align="center"
| Rénzōng<br />仁宗 || – || Zhào Zhēn<br />趙禎
| Žendzong; Džao Džen
| [[1022]]-[[1063]]
| Tiānshèng (天聖 ''tianšeng''; [[1023]]-[[1032]])<br />Míngdào (明道 ''mingdao''; [[1032]]-[[XI amžius|1033]])<br />Jǐngyòu (景祐 ''dzingjou''; [[1034]]-[[1038]])<br />Bǎoyuán (寶元 ''baojuan''; [[1038]]-[[1040]])<br />Kāngdìng (康定''kanding''; [[1040]]-[[1041]])<br />Qìnglì (慶曆 ''čingli''; [[1041]]-[[1048]])<br />Huángyòu (皇祐 ''huangjou''; [[1049]]-[[1054]])<br />Zhìhé (至和 ''džihe''; [[1054]]-[[1056]])<br />Jiāyòu (嘉祐 ''dziajou''; [[1056]]-[[1063]])
|----- align="center"
| Yīngzōng<br />英宗 || – || Zhào Shù<br />趙曙
| Ingdzong; Džao Šu
| [[1063]]-[[1067]]
| Zhìpíng (治平 ''džiping''; [[1064]]-[[1067]])
|----- align="center"
| Shénzōng<br />神宗 || – || Zhào Xū<br />趙頊
| Šendzong; Džao Siu
| [[1067]]-[[1085]]
| Xīníng (熙寧 ''sining''; [[1068]]-[[1077]])<br />Yuánfēng (元豐 ''juanfeng''; [[1078]]-[[1085]])
|----- align="center"
| Zhézōng<br />哲宗 || – || Zhào Xǔ<br />趙煦
| Džedzong; Džao Siu
| [[1085]]-[[1100]]
| Yuányòu (元祐 ''juanjou''; [[1086]]-[[1094]])<br />Shàoshèng (紹聖 ''šaošeng''; [[1094]]-[[1098]])<br />Yuánfú (元符 ''juanfu''; [[1098]]-[[1100]])
|----- align="center"
| Huīzōng<br />徽宗 || – || Zhào Jí<br />趙佶
| Huidzong; Džao Dzi
| [[1100]]-[[1125]]
| Jiànzhōngjìngguó (建中靖國 ''dziandžongdzingguo''; [[1101]])<br />Chóngníng (崇寧 ''čongning''; [[1102]]-[[1106]])<br />Dàguān (大觀 ''daguan''; [[1107]]-[[1110]])<br />Zhènghé (政和 ''dženghe''; [[1111]]-[[1118]])<br />Chónghé (重和 ''čonghe''; [[1118]]-[[1119]])<br />Xuānhé (宣和 ''siuanhe''; [[1119]]-[[1125]]
|----- align="center"
| Qīnzōng<br />欽宗 || – || Zhào Huán<br />趙桓
| Čindzong; Džao Huan
| [[1126]]-[[1127]]
'''Pietų Song'''
|----- align="center"
| Gāozōng<br />高宗 || – || Zhào Gòu<br />趙構
| Gaodzong; Džao Gou
| [[1127]]-[[1162]]
| Jìngyán (靖炎 ''dzingjan''; [[1127]]-[[1130]])<br />Shàoxīng (紹興 ''šaosing''; [[1131]]-[[1162]])
|----- align="center"
| Xiàozōng<br />孝宗 || – || Zhào Shèn<br />趙昚
| Siaodzong; Džao Šen
| [[1162]]-[[1189]]
| Lóngxīng (隆興 ''longsing''; [[1163]]-[[1164]])<br />Qiándào (乾道 ''čiandao''; [[1165]]-[[1173]])<br />Chúnxī (淳熙 ''čunsi''; [[1174]]-[[1189]])
|----- align="center"
| Guāngzōng<br />光宗 || – || Zhào Dūn<br />趙惇
| Guangdzong; Džao Dun
| [[1189]]-[[1194]]
| Shàoxī (紹熙 ''šaosi''; [[1190]]-[[1194]])
|----- align="center"
| Níngzōng<br />寧宗 || – || Zháo Kuó<br />趙擴
| Ningdzong; Džao Kuo
| [[1194]]-[[1224]]
| Qìngyuán (慶元 ''čingjuan''; [[1195]]-[[1200]])<br />Jiātài (嘉泰 ''dziatai''; [[1201]]-[[1204]])<br />Kāixǐ (開禧 ''kaisi''; [[1205]]-[[1207]])<br />Jiādìng (嘉定 ''dziading''; [[1208]]-[[1224]])
|----- align="center"
| Lǐzōng<br />理宗 || – || Zhào Yún<br />趙昀
| Lidzong; Džao Jun
| [[1224]]-[[1264]]
| Bǎoqìng (寶慶 ''baočing''; [[1225]]-[[1227]])<br />Shàodìng (紹定 ''šaoding''; [[1228]]-[[1233]])<br />Duānpíng (端平 ''duanping''; [[1234]]-[[1236]])<br />Jiāxī (嘉熙 ''dziasi''; [[1237]]-[[1240]])<br />Chúnyòu (淳祐 ''čunjou''; [[1241]]-[[1252]])<br />Bǎoyòu (寶祐 ''baoju''; [[1253]]-[[1258]])<br />Kāiqìng (開慶 ''kaičing''; [[1259]])<br />Jǐngdìng (景定 ''dzingding''; [[1260]]-[[1264]])
|----- align="center"
| Dùzōng<br />度宗 || – || Zhào Qí<br />趙祺
| Dudzong; Džao Či
| [[1264]]-[[1274]]
| Xiánchún (咸淳 ''siančun''; [[1265]]-[[1274]])
|----- align="center"
| Gōngzōng<br />恭宗 || Gōngdì<br />恭帝 || Zhào Xiǎn<br />趙顯
| Gongdzong; Gongdi; Džao Sian
| [[1275]]
| Déyòu (德祐 ''dejou''; [[1275]]-[[1276]])
|----- align="center"
| Duān Zōng<br />端宗 || – || Zhào Shì<br />趙昰
| Duan Dzong; Džao Ši
| [[1276]]-[[1278]]
| Jǐngyán (景炎 ''dzingjan''; [[1276]]-[[1278]])
|----- align="center"
| – || Dì 帝 ''arba''<br /> Wèiwáng 衛王 || Zhào Bǐng<br />趙昺
| Di; Veivang; Džao Bing
| [[1278]]-[[1279]]
|----- align="center"
| colspan="6" align="center" | <small>
1 Paprastai valdovas įvardijamas prieš šventyklos arba pomirtinį vardą pridedant dinastijos pavadinimą (Song), išskyrus paskutinį imperatorių, kuris vadintas Song Dibing.</small><br />
<small>2 Laikotarpio pavadinimas – imperatoriaus valdymo devizas, pagal kurį jo era skirstoma į atskirus laikotarpius. Skliausteliuose kursyvu – lietuviška pavadinimo transkripcija.</small>
|}
427 096

pakeitimai

Naršymo meniu