Nijolė Janulaitienė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Biography note.svg  Šį biografinį straipsnį reikėtų sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, prašome sutvarkyti šį straipsnį. Tik tada bus galima ištrinti šį pranešimą.
Priežastys, dėl kurių straipsnis laikomas nesutvarkytu, aiškinamos straipsnyje Nesutvarkyti straipsniai.

Nijolė Janulaitienė (g. 1946 06 08 Lankupėnuose, Gražiškių apylinkėje, Vilkaviškio r.) – Lietuvos pedagogė, docentė, socialinių mokslų daktarė, muziejininkė.[1]

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1963 m. baigė Vilkaviškio S. Nėries vidurinę mokyklą, 1970 m. Vilniaus pedagoginį institutą įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikaciją. Dirbo mokytoja, direktoriaus  pavaduotoja Vilkaviškio ir Marijampolės raj. mokyklose. 1976–1987 m. ėjo mokyklų inspektorės, metodinio kabineto vedėjos pareigas Marijampolės ir Kauno raj., Kauno m. švietimo skyriuose. 1987 m. jai buvo suteiktas Lietuvos švietimo pirmūno vardas. 1986–1989 m. mokėsi Vilniaus universiteto aspirantūroje, ją baigusi apgynė disertaciją „Pedagoginis apleistumas ir jo įveikimas sąveikaujant mokyklai, šeimai, visuomenei“. 1988–1995 m. dirbo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto, Lietuvos mokytojų kvalifikacijos instituto dėstytoja, 1992 m. jai suteiktas pedagoginis docento vardas. 1996 m. pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo Ryšių su visuomene skyriaus viršininko pavaduotoja, vėliau Lietuvos Respublikos kariuomenės vado referente, užsivilko kario uniformą. 2000 m. buvo perkelta į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, čia dėstė edukologiją, kultūros istoriją, protokolą ir etiketą, dirbo eksperte LKA Atrankos centre,  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos muziejuje. Stažavosi Austrijos, Vokietijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Kanados bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose. [2]

Mokslinė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys: karinės pedagogikos (edukologijos) teorija ir raida, pilietinis patriotinis ugdymas Lietuvos kariuomenėje, būsimųjų karininkų atrankos į LKA sistemos tobulinimo, jų kultūrinio akiračio plėtotės problemos. Ji viena pirmųjų krašto apsaugos edukologų, parengusių šios srities mokomąją knygą kariūnams „Karinės pedagogikos įvadas“ (2003 m.). Paskelbusi per 120 mokslo, mokslo populiarinimo ir publicistikos straipsnių Lietuvoje ir užsienyje. Yra mokslo žurnalo General and Professional Education (Lenkija) redakcinės kolegijos narė, Lietuvos krašto apsaugos mokslinių leidinių autorė, redaktorė ir recenzentė. Noriai dalyvauja Baltijos (BPIA) ir Pasaulio pedagogikos istorikų asociacijos (PPIA) veikloje.

Bibliografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Janulaitienė N. Apie nepilnamečių nusikalstamumą: genezės ir prevencijos problemos // Leonas Jovaiša: nuo pedagogikos edukologijos link. Mokslo studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 158–193. ISBN 978-609-459-182-2
 • Adomavičius R., Endrijaitis R., Jurgaitis A., Janulaitienė N., Vilutienė V. Kandidatų, stojančių į Lietuvos karo akademiją, karininko lyderio samprata // Ugdymo iššūkiai globalizacijos sąlygomis: kariuomenė ir visuomenė. Mokslo studija. Vilnius: LKA, 2013, p. 128–151.ISBN 978-609-8074-33-8
 • Janulaitienė N., Jakštys G. Nuo didikų Sapiegų rezidencijos iki Lietuvos karo akademijos. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos kariuomenės karo kartografijos centras. 2010 m., 115 p. ISBN 978-9955-423-92-8
 • Janulaitienė N. Gynybinio ir karinio ugdymo paradigma tarpukario Lietuvos mokyklose (1929–1940 m.) // Socialinės grupės: iš praeities į dabartį. Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Mokslo studija. Vilnius: UAB „Karminas“, 2007, p.125–142. ISBN 978-9955-531-26-5
 • Janulaitienė N. Karinės pedagogikos įvadas. Pedagogikos teorijos ir istorijos pagrindai. Mokomoji knyga. Vilnius: KAM Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba. 2003, 353 p. ISBN 9955-423-22-6
 • Karinis rengimas ir ugdymas Lietuvoje (Sudarytojai ir moksliniai redaktoriai: N. Janulaitienė, B. Puzinavičius). Mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys, skirtas karo pedagogikos pradininkų plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko 120-osioms gimimo metinėms. Vilnius: KAM leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba, 2007, 327 p. ISBN 978-9955-423-61-4
 • Janulaitienė N. Pedagogiškai apleistų paauglių auklėjimas. Metodiniai nurodymai. Kaunas, 1987
 • Bukantienė J., Janulaitienė N., Tijūnelienė O. Gimtoji kalba kaip būsimųjų karininkų tautinio kultūrinio tapatumo raiškos matmuo // Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai. Mokslo žurnalas, I t., 2016, p. 137–152. ISSN 2424-6131
 • Bukantienė J., Janulaitienė N., Tijūnėlienė O. Lithuanian academic youth‘s expression of national cultural identity: a case study // General and Professional Education, 3/2014, pp. 57–64. ISSN 2084-1469
 • Janulaitienė N., Montvilaitė S., Janulaitienė N. Mentoriaus veikla ugdymo institucijose // Ugdymo veiksniai mokymo(si) kontekste globalizacijos sąlygomis. Mokslinių straipsnių rinkinys, 2014, p. 219–222. ISBN 978-609-8074-33-8
 • Janulaitienė N. Transformatio of the Lithuanian armed forces‘education system // General and Professional Education, 3/2011, pp. 8–12. ISSN 2084-1469
 • Janulaitienė N. Selection Candidates to the military Academy: motivational Aspects // Tiltai, 2011, Nr. 4(57), p.155–165. ISSN 1392-3137
 • Jakubauskas A., Janulaitienė N., Puzinavičius B. Lietuvos totoriai – praeitis ir dabartis // Kultūra–Ugdymas–Visuomenė. Mokslo darbai. Kaunas: Akademija, 2010, p.136–140. ISBN 978-9955-896-86
 • Janulaitienė N., Malovikas A. Die Nationale Sicherkeit und das System des Militärunterrichts in Schulen von Litauens (1929–1940) // Pedagogy in the Changing historical Conditions in the 20 th Century in the Baltic Countries. Baltic Association of Historians of Pedagogy. Zinātnisko rakstu krājums (Mokslo darbų rinkinys). Rīgā: SIA”Izdevniecība RaKa”, 2009, p. 176–191. ISBN 978-9984-46-052-9
 • Janulaitienė N. Merginų socializacijos Lietuvos karo akademijoje ypatumai // Kultūra–Ugdymas–Visuomenė.Mokslo darbai. Nr. 2. Kaunas: Akademija, 2007, p. 192–196. ISBN 978-9955-448-91-4
 • Janulaitienė N. Vaclovo Biržiškos ir Konstantino Žuko karinės pedagogikos idėjos ugdymo mokslo kaitos kontekste // Tiltai. 2006, Nr. 4 (37), p. 1–17. ISSN 1392-3137
 • Janulaitienė N. Atranka į Karo akademiją: problemos ir realijos / Selection to the Military Academy: Problems and Realia // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2005, Nr. 9, p. 21–31. ISSN 1392-6241
 • Janulaitienė N. Karinės pedagogikos samprata: teorinės dimensijos // Tiltai, 2004, Nr. 1 (26), p. 101–107. ISSN 1392-3137
 • Janulaitienė N. Sėkmės reikšmė auklėjant // Acta paedagogica Vilnensia, 1993, Nr. 2, p. 149–153. ISSN 1392-313
 • Janulaitienė N. Pedagogiškai apleisti paaugliai // Acta paedagogica Vilnensia,1991, Nr. 1, p. 135–149. ISSN 1392-3137
Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
 1. Kabelkaitė J. Vilkaviškio S. Nėries vidurinės mokyklos auklėtiniai. 2011, p. 111–114. ISBN 978-9955-666-15-8
 2. Lietuva: enciklopedija. T. 4. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015, p.1015. ISBN 978-5-420-01758-6