Marijona Paleckaitė-Čižauskienė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Marijona Paleckaitė-Čižauskienė (1892 m. rugsėjo 26 d. Mt. Carmele, PA – 1966 m. vasario 19 d. Elizabethe, NJ, JAV) – dainininkė (koloratūrinis sopranas), chorvedė ir vargonininkė.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Anksti pasireiškė jos muzikiniai sugebėjimai. Dainuoti pradėjo nuo 14 metų. 1910 m. Mt. Carmele pirmoji iš rankraščio atliko Stasio Šimkaus dainą „Kur bakūžė samanota“ ir „Oi greičiau, greičiau“ Baltimorėje. Su Juozu Naujaliu ir Miku Petrausku važinėjo po lietuvių kolonijas ir koncertavo.

Dainuoti mokėsi pas Tarumianz. 19141916 m. lankė New England Conservatory Bostone, MA, o 19181923 m. Peabody Conservatory of Music Baltimorėje, MD. Solo dainavo su simfoniniu orkestru Public Auditorium ir vasaros parkuose. 1917 m. dainavo pirmajame lietuvių kongrese Madison Square Gardene, NY, 1918 m. koncertavo Vašingtone, 1926 m. Filadelfijos miesto 150 metų jubiliejiniame koncerte ir kitur. Iš viso dalyvavo per 500 koncertų, dainavo per radiją, atliko pagrindinius vaidmenis daugelyje operečių, įdainavo plokštelių.

Klivlande, OH, suorganizavo net keturis chorus. Su ypatingu pasisekimu 1923–1930 m. dirbo ir koncertavo su 100 mergaičių choru. Sėkmingai vadovavo Moterų sąjungos kuopų suaugusiųjų ir jaunimo chorams. Išugdė gerų giesmininkų lietuvių parapijų chorams. Kurį laiką vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Mykolo lietuvių parapijoje Šamokine (Pa), Baltimorėje vadovavo dideliam moterų ir mergaičių ansambliui. Su chorais ir kaip solistė koncertavo daugelyje JAV miestų ir lietuvių kolonijų.

Ji viena žymiausių Amerikos lietuvių katalikių moterų veikėja, apie dešimtmetį buvo Moterų sąjungos Centro valdybos narė, ketverius metus – pirmininkė. Kurį laiką buvo lietuvių radijo valandėlių programos vedėja, rūpinosi visais lietuvių kultūrinio gyvenimo klausimais, rėmė lietuvių spaudą ir pati joje rašė muzikos klausimais. Jos vyras Jonas Čižauskas žinomas muzikas.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]