Maltiečių kalbos abėcėlė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Maltiečių kalbos abėcėlė − lotynų abėcėlės pagrindu naudojant raides su diakritiniais ženklais suformuota Maltos Respublikos vienos oficialių kalbų abėcėlė. Joje yra 30 raidžių (6 balsės, 24 priebalsiai).

Šioje lentelėje pateikiama maltiečių kalbos abėcėlė su tarptautinės fonetinės abėcėlės (TFA, angl. IPA) ženklais ir apytiksliu lietuvišku tarimu:

Raidė Pavadinimas TFA Arabiškai Apytikslis lietuviškas tarimas
A a a (anġlu − angelas) a ـَ ، ـَا a
B b be (ballun – sviedinys) b ب b, žodžio gale – p
Ċ ċ ċe (ċavetta – raktas) ʧ (چ) č
D d de (dar − namas) d د d, žodžio gale – t
E e e (envelopp − vokas) ɛ (ـَ ، ـَي) e
F f effe (fjura − gėlė) f ف f
Ġ ġ ġe (ġelat − ledai) ʤ ج (angl. j žodyje jump), žodžio gale – č
G g ge (gallettina − sausainis) ɡ (ج ، گ) g, žodžio gale – k
GĦ għ ajn (għasfur − paukštis) ˤ:, ħ: ع ، ح pailgina ir faringalizuoja susijusią balsę; žodžio pradžioje arba prieš „h“ tariamas kaip dvigubas „ħ“ (žr. žemiau)
H h akka (hu − jis)   ه ، ة netariamas; žodžio gale − tariamas kaip „ħ“ (žr. žemiau)
Ħ ħ ħe (ħanżir − kiaulė) ħ ح gylus h
I i i (ikel − maistas) i ـِ i
IE ie ie (ieqaf − nustoti) , ـِي y
J j je (jott − jachta) j ي j
K k ke (kelb − šuo) k ك k
L l elle (libsa − kostiumas) l ل l
M m emme (mara − moteris) m م m
N n enne (nanna − senelė) n ن n
O o o (ors − meška) o (ـُ ، ـَو) o
P p pe (paġna − puslapis) p (پ) p
Q q qe (qattus − katė) ʔ ء ، ق glotinis sprogimas
R r erre (reġina − karalienė) r ر r
S s esse (salib − kryžius) s س s
T t te (tieqa − langas) t ت t
U u u (uviera − taurelė kiaušiniui) u ـُ ، ـُو u
V v ve (vjola − violetinė spalva) v (ڤ) v, žodžio gale − f
W w we (widna − ausis) w و kaip angl. w
X x exxe (xadina − beždžionė) ʃ / ʒ ش š, kartais ž; kai dvigubas − tariamas kaip ilgas š
Ż ż że (żarbun − batas) z ز z, žodžio gale − s
Z z ze (zalza − padažas) ʦ / ʣ (تْس) c; dvigubas gali pasikeisti į dz