Pereiti prie turinio

Kraujo giminystė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Kraujo giminystė ar dažnai tiesiog giminystė – dviejų asmenų santykis, paremtas genetine giminyste arba įvaikinimu.

Giminaičiai – du ar daugiau žmonių, susietų kraujo giminyste. Giminės – giminaičių visuma.

Kraujo giminystė:

 • genetinė giminystė pagal bendrą protėvį (pvz., pusbrolis su pussesere, dėdė ir sūnėnas, ir kt.).
 • genetinė giminystė pagal kilimą vienas iš kito (pvz., motina ir duktė; senelis ir anūkas; ir kt.).
 • arba socialinė giminystė, atkurianti tėvų ir vaikų ryšius per socialinį įsipareigojimą įvaikinant.

Kraujo giminystė (net ir kilusi per įvaikinimą) sukelia teisines pasekmes (pareiga išlaikyti savo vaikus; teisė į turto paveldėjimą) įstatymų numatytais atvejais.

Giminystės linijos

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tiesioji giminystės linija – giminystės ryšių sistema tarp protėvio ir jo palikuonių – proseneliai, seneliai, tėvai, vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai ir t. t.). Kai linija eina iš palikuonio į protėvį, ji vadinasi tiesioji aukštutinė giminystės linija (vaikaičiai, vaikai, tėvai, seneliai ir t. t.), o kai ji eina iš protėvio į palikuonį, ji vadinasi tiesioji žemutinė giminystės linija (seneliai, tėvai, vaikai, vaikaičiai ir t. t.).

Šoninė giminystės linija – giminystės ryšių sistema tarp giminaičių, kilusių iš bendro protėvio. Tokią sistemą sudaro broliai ir seserys, pusbroliai ir pusseserės, dėdės arba tetos ir sūnėnai arba dukterėčios ir t. t.

Giminystės laipsnis – skaičius gimimų, kurie sieja giminaičius, išskyrus bendro protėvio (protėvių) gimimą. Teisiškai svarbus būna tik įstatymų numatytas giminystės artumo laipsnis.

Artimieji giminaičiai:

 • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai)
 • arba šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).

Giminaičių pavadinimai

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Kraujo giminystės pavadinimų schema, mėlynai pažymėto Vyro/Moters atžvilgiu

Tiesioji linija

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
 • Vienos kartos – sibsai
  • Sesuo – tų pačių tėvų kitas vaikas, duktė
  • Brolis – tų pačių tėvų kitas vaikas, sūnus
 • Gretimų kartų
 • Perskirtų viena karta
  • Seneliai
   • Senelė, močiutė
   • Senelis, diedukas
  • Anūkai, vaikaičiai
   • Anūkas, vaikaitis
   • Anūkė, vaikaitė
 • Perskirtų dviem kartomis
  • Proseneliai
   • Prosenelė
   • Prosenelis
  • Proanūkiai, provaikaičiai
   • Proanūkis, provaikaitis
   • Proanūkė, provaikaitė

Šoninė linija

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
 • Vienos kartos
 • Gretimų kartų
  • Tėvų broliai ir seserys
  • Brolio ar sesers vaikai
  • Brolio vaikai
   • Brolėčia – brolio dukra
   • Brolėnas – brolio sūnus
  • Sesers vaikai
   • Seserėčia – sesers dukra
   • Seserėnas – sesers sūnus

Nutolusi linija

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
 • Žmonos ar vyro tėvai
  • Uošvis − žmonos tėvas
  • Uošvė − žmonos motina
  • Šešuras − vyro tėvas
  • Anyta − vyro motina
 • Žmonos ar vyro broliai ir seserys
  • Laigonas − žmonos brolis
  • Svainė − žmonos sesuo; švogerka − neteiktinas skolinys, vartojamas kaip sinonimas
  • Dieveris − vyro brolis
  • Moša − vyro sesuo
   • Svainis − žmonos sesers vyras; švogeris − neteiktinas skolinys, vartojamas kaip sinonimas
   • Mošas − mošos vyras; vyro sesers vyras
   • Laigonienė − laigono žmona; žmonos brolio žmona
   • Dieverienė − dieverio žmona; vyro brolio žmona
    • Svainėnas − svainio sūnus; žmonos sesers ar žmonos brolio sūnus
    • Svainėčia − svainio duktė; žmonos sesers ar žmonos brolio duktė
    • Dieverėnas − vyro brolio sūnus
    • Dieverėčia − vyro brolio duktė
    • Mošėnas − vyro sesers sūnus
    • Mošėčia − vyro sesers duktė
 • Brolienė − brolio žmona
 • Svainis − sesers ar žmonos sesers vyras
 • Dėdienė − dėdės žmona
 • Tetėnas − tetos vyras
 • Pusbrolienė − pusbrolio žmona
 • Pusseseris − pusseserės vyras
  • Pusbrolėnas − pusbrolio sūnus
  • Pusbrolėčia − pusbrolio dukra
  • Pusseserėnas − pusseserės sūnus
  • Pusseserėčia − pusseserės dukra
 • Marti − sūnaus žmona
 • Žentas − duktės vyras
 • Svotas − žento ar marčios tėvas; sūnaus žmonos ar duktės vyro tėvas
 • Svočia − žento ar marčios motina; sūnaus žmonos ar duktės vyro motina