Komanditinė ūkinė bendrija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB; pasitikėjimo ūkinė bendrija) – įmonės forma, kai bent vienas įmonės dalyvis yra tikrasis narys ir bent vienas (kitas) narys – komanditorius; ūkinė bendrija (jos porūšis). Kai prievolėms užtikrinti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai už bendrijos veiklos padarinius atsako solidariai visu savo turtu, komanditoriai – savo įnašu.

Lietuva[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvoje tikrųjų ūkinių bendrijų (TŪB) ir komanditinių (pasitikėjimo) ūkinių bendrijų (KŪB) steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą ir veiklą, narių teises ir pareigas, taip pat kapitalo formavimą ir jo paskirstymą reglamentuoja LR ūkinių bendrijų įstatymas (LR ŪBĮ). Dauguma nuostatų taikoma ir tikrajai ūkinei bendrijai, ir komanditinei (pasitikėjimo) ūkinei bendrijai.

TŪB (kaip ir KŪB) turi būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 tikrųjų narių. Bendrijos nariu negali būti valstybės valdžios, valdymo ir valstybės kontrolės institucijos, teismai. Bendrija yra juridinis asmuo (LR ŪBĮ 2 str. 4 d.).

KŪB sudaro bendros firmos vardu veikiantys tikrieji nariai ir nariai komanditoriai. Komanditinėje (pasitikėjimo) ūkinėje bendrijoje turi būti bent vienas tikrasis narys ir bent vienas narys komanditorius (LR ŪBĮ 4 str. 1 d.). KŪB turtas atskirtas nuo komanditorių turto, o nuo tikrųjų narių turto neatskirtas (LR ŪBĮ 4 str. 2 d.).

Pagal KŪB prievoles jos tikrieji nariai solidariai atsako visu savo turtu, o nariai komanditoriai – tik tuo savo turtu, kurį perdavė arba turėjo perduoti KŪB, bet jo neperdavė sutartyje numatytais terminais. Bendrosios jungtinės veiklos sutartimi gali būti numatyta ir kitokia komanditorių atsakomybė. KŪB neatsako pagal savo narių prievoles, nesusijusias su bendrijos veikla (LR ŪBĮ 4 str. 3 d.).

Bendrija turi savo pavadinimą (firmos vardą). KŪB pavadinime turi būti įvardintas bent vienas tikrasis narys ir įrašyti žodžiai „komanditinė ūkinė bendrija" arba jų santrumpa KŪB. Bendrijos pavadinime gali būti nurodomos narių pavardės ir vardai arba tik pavardės (LR ŪBĮ 5 str. 1 d. 1, 3 ir 4 sak.)[1].

Vokietija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vokietijoje Komanditinė ūkinė bendrija (vok. Kommanditgesellschaft, pažodžiui – 'komanditinė bendrija') gali „įgauti“ įvairias formas, kuomet tikrojo nario arba komanditoriaus vietoje atsiranda ribotosios atsakomybės bendrovė (vok. GmbH), paramos fondas (vok. Stiftung), akcinė bendrovė (AG), komanditinė akcinė bendrovė (vok. Kommanditgesellschaft auf Aktien) ir pan. Tuomet galimos tokios įmonių formos kaip GmbH & Co. KG, Stiftung GmbH & Co. KG, Stiftung & Co. KGaA, Stiftung & Co. KG, AG & Co. KGaA, Limited & Co. KG ir kitos.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Ūkinių bendrijų įstatymas (2003-11-06 redakcija)