Kategorijos aptarimas:Biblija

  Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

  Nelabai čia ta mitologija...--Dirgela 23:04, 2007 Gegužės 29 (EEST)

  Mitologija, kadangi žydų mitologijos skiltyje (Mitologijos enciklopedijoje) yra tokie straipsniai: Babelio bokštas, Šėtonas, cherubinai, aukso veršis, Danielius ir t. t. veikėjai ar istorijos aprašytos Biblijoje. Pagaliau kas parašė Bibliją ;)?--Atlantas 00:00, 2007 Gegužės 30 (EEST)
  Na, niekas ir nereikalauja kategorijos „Lietuvių mitologija“... :) O to, kad žydų mitologijos skiltyje minimi „veikėjai ar istorijos aprašytos Biblijoje“, dar nepakanka. Bėda ta, kad negalima straipsnio (ar kategorijos) „pusiau priskirti“ kategorijai. Dėl to, jei kategorija „Biblija“ priklauso kategorijai „Žydų mitologija“, tai turėtų reikšti, kad visa Biblija yra mitų rinkinys. O jau tai paneigti nesunku: pavyzdžiui, akivaizdu, kad šv. Pauliaus laiškai ir yra laiškai, o ne mitai. --Martynas Patasius 15:06, 2007 Gegužės 30 (EEST)
  Bet mitologija ten užima didžiąją dalį, todėl mitologijos kategorija turi būti. O dėl žydų tai jokių klausimų - Biblija žydų kūrinys. Hugo.arg 15:08, 2007 Gegužės 30 (EEST)
  Kodėl negalime pusiau priskirti? Tarkime Pablo Eskobaras priskirtas narkotikų kartelių kategorijai, o jis juk nėra pats kartelis ;)) tik įkūrėjas ir vienas žinomiausių lyderių. Panašiai ir čia. Tuo labiau, kad tie Pauliaus laiškai yra mitologinio / religinio pobūdžio. --Nomad 15:17, 2007 Gegužės 30 (EEST)
  Geras pavyzdys neteisingo kategorijų naudojimo - Eskobaras tampa karteliu, Biblija - mitologija. Biblija rašytinis kūrinys, kuriame yra mitologijos elementų, tačiau reikėtų skirti religiją nuo mitologijos. Kiekviena religija turi savo mitologiją, bet religija ir mitologija nėra tapatu. O dėl žydų tai vėl nebūkim primityvūs - prie biblijos, ypač Naujojo testamento prisidėjo visos regiono tautos, jei kam dar yra klausimų prisiminkit kokia kalba buvo parašytas naujasis testamentas.--Dirgela 06:45, 2007 Gegužės 31 (EEST)
  Kaip Dirgela jau pastebėjo, pateiktas Pablo Eskobaro pavyzdys yra klaidingo kategorijų naudojimo pavyzdys - asmenybės neturėtų būti tiesiogiai priskirtos ne-asmenybių kategorijoms, tik per išvestines kategorijas (pavyzdžiui asmenybė gali būti kategorijoje "Fizikai", o ši jau būtų priskirta kategorijai "Fizika"). Galbūt analogiškai galima būtų su Biblijos ir mitologijos susiejimu - pvz turėti kategoriją "Religinės knygos žydų mitologijos pagrindu", tačiau tokia kategorija ilgai negyvuotų, nes kažin ar artimiausiu metu ten būtų priskirta daugiau nei viena subkategorija. knutux 07:16, 2007 Gegužės 31 (EEST)
  Visi Biblijos aprašomi veikėjai ir įvykiai yra mitologiniai, ir sudaro žydų (o ir ją besiremiančių religijų) mitologijos pagrindą. Abejoju ar kuri Biblijos dalis yra nemitologinė. Ats. į Martynui Patasiui, taip didžioji Biblijos yra mitai, legendos ir pan. dalykai priskiriami prie mitologijos. Ir tie patys laiškai įdomu apie ką rašo? Biblija žydų mitologijai analogiškai svarbi ir neatsiejama, kaip kad kokia Odisėja graikų mitologijai.--Atlantas 18:17, 2007 Birželio 23 (EEST)
  Na, tada reikėtų tvarkingai užrašyti, kuris mitologijos apibrėžimas naudojamas, nes esama gana įvairių, įskaitant ir „kažkas klaidingo, kuo plačiai tikima“ (pvz., Robert Graves, 1968: „whatever religious or heroic legends are so foreign to a student's experience that he cannot believe them to be true“ - paimta iš en:Religion_and_mythology) - čia tikriausiai turima galvoje ne tai, bet akivaizdžiai nepasakoma, o tai, deja, gana dažnai būna pirma reikšmė, ateinanti į galvą. Dėl „Visi Biblijos aprašomi veikėjai ir įvykiai yra mitologiniai“ - čia „mitologinis veikėjas“ ar „mitologinis įvykis“ yra veikėjas ar įvykis, minimas kokiame nors mite (nepriklausomai nuo to ar įvykis buvo tikras, ar viskas vyko tiksliai pagal pasakojimą ir pan.)? Suprantama, tokiu atveju, jei Biblija priskiriama mitologijai, Oktavianas Augustas ar Erodas Didysis būtų „mitologiniai veikėjai“, bet nemanau, kad įmanoma įrodyti tai, kad kuris nors iš šių veikėjų laikytinas mitologiniu, kol nenustatoma, ar Biblija priskiriama mitologijai. Dabar dėl laiškų (tikiuosi, kad iki „didžiosios Biblijos dalies“ matavimo metodikos nagrinėjimo neprieisime :) )... Kiek suprantu, tam kad kažką būtų galima pavadinti mitu, visų pirma reikia, kad tas „kažkas“ būtų pasakojimas (nors, regis, yra ir daugiau reikalavimų). Tad žiūriu į Laišką Filemonui (vieną iš trumpesnių, kad, jei prireiks, būtų galima peržiūrėti nors ir po eilutę) ir nerandu nieko, ką būtų galima pripažinti pasakojimu... O toliau telieka pritaikyti , ir (kiek suprantu) gausime išvadą, kad teiginys „Visos Biblijos dalys yra mitologinės“ yra klaidingas... Q.E.D. :) --Martynas Patasius 23:00, 2007 Birželio 23 (EEST)
  Nemažai mitų, legendų yra paremti tikrais įvykiais ir asmenybėmis, kaip kad buvo su Troja. Kitas dalykas prie Biblijos personažų patenka tik Biblijoje minimi asmenys ir pan., todėl istorinės asmenybės nepakliūna, kadangi juos patvirtina kiti šaltiniai ir jie nelaikomi mitologiniais. Plačiau kas yra Mitologija. --Atlantas 23:23, 2007 Birželio 23 (EEST)
  Todėl, jūsų pateikta formulė :), bereikalo naudoja istorines asmenybes kaip priklausančias mitologijai. --Atlantas 23:27, 2007 Birželio 23 (EEST)
  Formulė (jei kiltų kokių klausimų, ji reiškia tik „Jei ir tik jei egzistuoja x, su kuriuo netiesa, kad P(x), tai netiesa, kad su visais x teisinga P(x).“) su istorinėmis asmenybėmis nesusijusi. „Įrodymas su formule“ išties remiasi tuo, kad:
  1. Mitas visada yra pasakojimas (prielaida)
  2. Laiške Filemonui nerasta jokių pasakojimo elementų („eksperimentiškai“ patvirtinta prielaida)
  3. Laiškas Filemeonui yra Biblijos dalis (prielaida)
  4. Egzistuoja bent viena Biblijos dalis, kurioje nesama pasakojimo elementų (iš 2, 3 žingsnių)
  5. Egzistuoja bent viena nemitologinė Biblijos dalis (iš 1, 4 žingsnių)
  6. Netiesa, kad visos Biblijos dalys yra mitologinės (iš 5 žingsnio, pagal minėtą formulę)
  7. Q.E.D. (lot. quod erat demonstrandum - ką ir reikėjo įrodyti) :)
  Tarp kitko, kontrargumentas, kuriame minimi Oktavianas ir Erodas, irgi tiesiogiai nepriklauso nuo istorinių asmenybių priskyrimo mitologijai - čia tik nurodoma „rato klaida“: „Biblija priskirtina mitologijai, nes jos veikėjai yra mitologiniai, o jos veikėjai yra mitologiniai, nes yra minimi (tik) Biblijoje, kuri priskiriama mitologijai“ (pakolei kas nesugalvoju, kaip nustatyti, ar veikėjas yra mitologinis, kol nežinoma, ar šaltinis, kuriame jis minimas, yra mitologinis). Tiesa, tai turbūt ir nebuvo bandymas įrodyti, kad Biblija priklauso mitologijai, o tik iliustracija, kad jei ji priklauso mitologijai, tai ją verta įtraukti į kategoriją „žydų mitologija“.
  O tikslų apibrėžimą, kuris buvo naudotas kategorizavimui, vis viena reikėtų pateikti („Kaip pasiklosi, taip ir išsimiegosi, kaip apibrėši, taip ir įrodinėsi...“ :) ). Iš straipsnio „Mitologija“: „Mitologija taip pat vadinama tam tikros tautos, kultūros, religijos ar socialinės grupės mitų visuma.“ Tolesnis aprašymas (tarp kitko, gana negausus - gal vertėtų pažymėti „mit-stub“?) pateikia apibrėžimą „mitai - šventieji pasakojimai apie tolimą praeitį, pasaulio sukūrimą; pagrindinis dėmesys skiriamas dievams.“. Tačiau pateiktas ir kitas apibrėžimas: „[...] Pasak vienos iš tokių santykių interpretacijos mitai yra pasakojimai apie dievus arba didvyrius, susieti į nuoseklią sistemą, perduodama iš kartos į kartą kaip tradicija.“. Kaip jau minėjau, esama ir dar kitų apibrėžimų. Beje, tą iš apibrėžimų, kuris naudojamas šiuo atveju (jei kategorija „žydų mitologija“ būtų palikta), būtų galima kaip nors nurodyti ir pačiame kategorijos aprašyme (maždaug kaip en:Category:Jewish mythology). --Martynas Patasius 01:21, 2007 Birželio 24 (EEST)

  Priskiriant žydų mitologija daromos kelios grubios kategorizacijos klaidos. Pirma, Biblijos pasakojimai priskiriami žydams, nors pati Biblija yra tiek judaizmo, tiek krikščionybės šventraštis, todėl priskiriant žydų ir nepriskiriant krikščionių mitologijai kategorizacija yra nenuosekli. Antra, tik nedidelė Biblijos dalis gali būti laikoma mitų aprašymu dėl to priskyrimas yra dirbtinis. Lietuvos Statute taip pat galima rasti tam tikrų mitų elementų, tačiau dar niekam nešovė mintis Lietuvos statuto straipsnį priskirti "lietuvių mitologijai".--Dirgela 11:56, 2007 Birželio 24 (EEST)

  Mes neturime atskiros kategorijos krikščionių mitologija, o jei ir turėtume beveik visi jos straipsniai patektų į žydų mitologijos kategoriją. Pažiūrėjus į Biblijos kategorijoje dauguma str. patenka į ją (na ir kas kad pora neturėtų patekti). Kitas dalykas, kadangi pabodo ginčytis dėl, mano nuomone, akivaizdžių dalykų, galite patys priskirti jūsų nuomone tinkamus Biblijos kategorijos str., žydų mitologijai ir nuimti Biblijos priskyrimą. Dėl kat. paaiškinimo tai galit parašyti, jei kam buvo iki šiol neaišku, gal bus aiškiau :), aiškumas niekada nekenkia. --Atlantas 12:39, 2007 Birželio 24 (EEST)
  Jei bus atskirai priskiriami, pats Biblijos str., turi įeiti prie žydų mitologijos, kadangi Biblijos pateikiama nemaža dalis žydų mitologijos (tačiau kategorija negali būti priskirta prie žydų mitologijos įdomiai gaunasi). --Atlantas 12:42, 2007 Birželio 24 (EEST)

  Na, akivaizdūs dalykai yra tie, kurie akivaizdūs visiems, kaip suprantu neprieštarausi, jei nuimsiu žydų mitologijos kategoriją?--Dirgela 12:45, 2007 Birželio 24 (EEST)

  Kaip jau minėjau, man akyvaizdūs. Būtų gerai jei sudėtum žydų mitologijos kat. ant visų str., kurie patenka į žydų mitologiją. --Atlantas 14:54, 2007 Birželio 24 (EEST)

  Start a discussion about Kategorija:Biblija

  Pradėti diskusiją